Det virker som du er i .
Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.
Norge
salgsregion
Production units

Skreddersydd for din drift

Mindre avfall

Kjernen i Scania Site Optimisation er å øke effektiviteten. Sammen med deg jobber vi for å skape kontinuerlig forbedring og sikre optimal produktivitet.

Tid

Ved å måle syklustid (kø, ventetid, verksted etc.), identifiserer vi flaskehalser og hvilke tiltak som kan settes inn.

Last

Overbelastning øker risiko, syklustid og kostnader for reparasjon og vedlikehold. Ved å optimere last og lasteareal øker du produktiviteten.

Vei

Dårlige veier sliter på utstyr og fører til økt sikkerhetsrisiko og høyere drivstofforbruk.

Sikkerhet

Feil utstyr, dårlige veiforhold og mange andre faktorer kan redusere produksjonen din.

Bærekraft

Lavere vekt i forhold til effektiv nyttelast, mindre køkjøring og overbelastning resulterer i lavere drivstofforbruk og CO2-utslipp. Effektivite produksjonsprosesser innebærer mindre avfall og lavere ressursforbruk.

Vår strategi

Dagens situasjon

For å forstå prosessen må vi speile driften og etablere grunnlinjen for vanlige situasjoner å måle våre forbedringer på. Dette kan gjøres gjennom kartlegging av verdistrømmen, intervjuer med ulike interessenter, kjøretøyenes telematikk, verkstedprosesser og visualisering av nøkkelområder.

Forbedringspotensial

Ved å opprette gjeldende "normal situasjon", skaper vi rom for forbedringer. Sammen med deg vil vi jobbe med de viktigste forbedringsområdene som vil påvirke hele driften, og dermed redusere risikoen for utilstrekkelig optimalisering.

Gjennomføring

Den mest utfordrende delen i et hvert prosjekt er å sørge for at implementeringen fungerer og tankegangen bevares. Her snur vi potensial til utvikling. Vi vil i tett samarbeid prioritere og planlegge, sette en tidslinje og handlingspunkter samt opprette måter å måle relevante tider, belastninger, vei, sikkerhet, bærekraft, investeringsutgifter, driftsutgifter og andre faktorer.

Interessert i Scanias Site Optimisation?

Kontakt oss på mining@scania.com for mer informasjon.

Kontakt Scania gruvedrift
Map

Kontakt oss på tlf 22 06 45 00

Finn din nærmeste forhandler

Scania assistance

Vi er her for å hjelpe – 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Ring oss nå
+47 22 32 17 00
Finn din nærmeste forhandler