Det virker som du er i .

Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.

Premiære på den første internasjonale biogassbussen

31. AUGUST 2021

I et samarbeid mellom Scania, bussoperatøren Flixbus og gassleverandøren Gasum kommer den første langdistansebussen som kjører på biogass. Denne skal gå i rute mellom Stockholm og Oslo. Med flytende biogass (LNG) kommer bussen til å redusere utslipp og bidra til fossilfri persontransport mellom de to nordiske hovedstadene.

Komprimert biogass brukes i dag hovedsakelig av bybusser, lastebiler med «korte» kjørestrekninger, biler og andre lette kjøretøy.

 

Hittil har ikke biogass vært konkurransedyktig for tung langtransport. De siste årene har det blitt utviklet teknologi for å kjøle ned biogassen til omtrent 160 minusgrader for å gjøre den flytende og dermed øke energitettheten. Dette åpner muligheten for å ta i bruk drivstoffet for tungtransport både til lands og på sjøen.

 

Tilgangen på biogass forbedres fortløpende i hele Europa, ikke minst etter EUs beslutning om å gjøre fyllestasjoner tilgjengelige langs det viktigste europeiske veinettet (TEN-T)

"Som den første langdistansebussen drevet av biogass er dette sannsynligvis den mest bærekraftige bussløsningen i dag", sier Johan Ekberg, Sjef for Scania Buss og Turbuss kundeenhet.

Fordelene med flytende biogass er mange: den er fossilfri, fornybar, lokalt produsert og minimerer utslipp. Gjennom å bytte til lokalprodusert flytende biogass som drivstoff i lastebiler og busser reduseres utslippene med mer enn 90 prosent. Luftkvaliteten i lokalområder påvirkes også positivt ved lavere partikkel- og Nox-utslipp. I tillegg blir også motorstøyen redusert.

 

"Biogass er ikke bare det drivstoffet med lavest kulldioksidutslipp – det løser også lokale avfallsproblemer og skaper lokale arbeidsplasser. Biogass er  sirkulærøkonomiens sveitsiske lommekniv", sier Jonas Strömberg, Sjef for Bærekraft i Scania.

Allerede i dag er 17% av Europas gassnettverk biogass og andelen stiger hurtig. Dette bidrar aktivt til å redusere CO2. I dag er andelen av biogass i Sveriges gassnettverk for transportbransjen 95%.

 

"Biogass kommer til å være det viktigste verktøyet for utfasingen av fossile drivstoff i tungtransporten. Halvparten av Europas tunge gassflåte kan kjøres på biogass innen 2025", avslutter Jonas Strömberg.

 

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

John Lauvstad, direktør kommunikasjon og branding i Norsk Scania AS, Skøyen.

Mobil: + 47 906 84 523. E-post: john.lauvstad@scania.no