Det virker som du er i .
Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.
Norge
salgsregion
Production units

DATA VI BEHANDLER

Dataene vi behandler avhenger av forholdet ditt til Scania. Nedenfor kan du få mer detaljert informasjon om dataene vi samler inn for ulike formål.

Kunde
Sjåfør
Ansatt
Samarbeidspartner/leverandør
Besøkende & Offentligheten

Hvilke persondata behandler vi for deg som kunde?

Når du representerer bedriften, trenger vi å behandle dine persondata av grunner listet nedenfor. Hvis du er enkeltpersonforetak, blir alle data vi behandler om din bedrift bli persondata.

Hvorfor behandler vi dataene dine

Hvilke kategorier av persondata behandler vi

Lovgrunnlag

 

For å lage en database med potensielle kunder, for eksempel ved å bruke data fra tredjepart

 

Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse

Organisasjonsdata som firmanavn, telefonnr, adresse, land

 

Berettiget interesse

Gi et tilbud

 • Organisasjonsdata som firmanavn, telefonnr, adresse, land
 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Hvis du er et enkeltpersonforetak, behandler vi økonomiske data, som kredittvurdering

Berettiget interesse

Innfri avtalen, kontrakten

 • Organisasjonsdata som firmanavn, telefonnr, adresse, land
 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Hvis du er et enkeltpersonforetak, behandler vi også økonomiske data som kredittvurderinger, bankkonto og betalinger, samt avtalerelaterte data som kontraktsnr, bestillingsnr, fakturaer
 • Kjøreatferd, som kjøremønster, geoposisjon, driftstimer og preferanseinnstillinger
 • Identifikasjonsdata som kjøretøyets identifikasjonsnummer, sjåfør-ID, IP-nummer, MAC-adresse, IT-system og bruker-ID
 • Ytelsesdata fra kjøretøyet, som informasjon fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder.

Avtale-, kontraktsforpliktelse

Yte service og støtte og følge opp kontraktsforpliktelser

 • Organisasjonsdata som firmanavn, telefonnr, adresse, land
 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Foretrukket kontaktform
 • Kjøp og transaksjoner
 • Kjøreatferd som kjøremønster, geoposisjon, driftstimer og preferanse-innstillinger
 • Identifikasjonsdata som kjøretøyets identifikasjonsnummer, sjåfør-ID, IP-nummer, MAC-adresse, IT-system og bruker-ID
 • Ytelsesdata fra kjøretøyet som informasjon fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder

Avtale-, kontraktsforpliktelse

Informere deg om produkter og tjenester som vi tror kan være av interesse

 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Foretrukket kontaktform

Berettiget interesse

Følge opp våre leveranser, hvor fornøyd du er med våre produkter / tjenester og invitere deg til å delta i spørre-undersøkelser

 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Foretrukket kontaktform
 • Kjøp og transaksjoner
 • Kjøreatferd, som kjøremønster, geoposisjon og driftstid
 • Identifikasjonsdata som kjøretøyets identifikasjonsnummer, sjåfør-ID, IP-nummer, MAC-adresse, IT-system og bruker-ID
 • Ytelsesdata fra kjøretøyet som informasjon fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder
 • IP-adresse, operativsystem, enhetstype, appnavn og versjon, nettleser og -versjon og svarene dine på spørreundersøkelsen

Berettiget interesse

Gjennomføre forebyggende & korrigerende tiltak

 

 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Leveringsadresse
 • Anskaffelser/kjøp og kjøpsavtaler
 • Kjøreatferd som kjøremønster, geoposisjon, driftstimer og preferanseinnstillinger
 • Identifikasjonsdata som kjøretøyets identifikasjonsnummer og sjåfør-ID, IP-nummer, MAC-adresse, IT-system og bruker-ID
 • Ytelsesdata fra kjøretøyet som informasjon fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder
 • Systemlogger fra våre IT-systemer

 

 

Berettiget interesse / Avtale-, kontraktsforpliktelse

 

Analysere, forbedre kvalitet og utvikle produkter, tjenester og organisasjonen
 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Leveringsadresse
 • Kjøp og transaksjoner
 • Økonomiske data som kredittrating, bankkonti og betalinger samt kontraktsrelaterte data som kontraktsnummer, ordrenummer, fakturaer.
 • Kjøreatferd som kjøremønster, geoposisjon, driftstimer og preferanse-innstillinger
 • Identifikasjonsdata som kjøretøyets identifikasjonsnummer, sjåfør-ID, IP-nummer, MAC-adresse, IT-system og bruker-ID
 • Ytelsesdata fra kjøretøyet som informasjon fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder
 • Systemlogger fra våre IT-systemer
 • Svar på spørsmålsspørsmål

 

Berettiget interesse

 

For å overholde juridiske forpliktelser og legitime forespørsler fra politi og andre myndigheter
 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Leveringsadresse
 • Kjøp og transaksjoner
 • Økonomiske data som kredittrating, bankkonti og betalinger samt kontraktsrelaterte data som kontraktsnummer, ordrenummer, fakturaer
 • Kjøreatferd som kjøremønster, geo-lokasjon og driftstimer og preferanseinnstillinger
 • Identifikasjonsdata som kjøretøyets identifikasjonsnummer, sjåfør-ID, IP-nummer, MAC-adresse, IT-system og bruker-ID
 • Ytelsesdata fra kjøretøyet som informasjon fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder
 • Systemlogger fra våre IT-systemer

 

Rettslig forpliktelse

 

Å gi deg etterspurt informasjon og aktuelle oppdateringer
 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Identifikasjonsdata, som kjøretøyets identifikasjonsnummer, sjåfør-ID, IP-nummer, MAC-adresse, IT-system og bruker-ID
 • Geoposisjon
 • Ytelsesdata fra kjøretøyet som informasjon fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder
Berettiget interesse

Hvilke persondata behandler vi for deg som sjåfør?

Det er tre hovedmåter du som sjåfør samhandler med Scania.

Du kjører et Scania-kjøretøy

Vi samler ulike typer operasjonelle data fra kjøretøyet, som drivstofforbruk, kjøremønster, bilens geoposisjon, feilkoder. Alt dette blir persondata dersom vi kan identifisere hvem som kjører kjøretøyet.

Vi behandler disse dataene for å kunne

 • Levere tjenestene forespurt av kunden
 • Levere underholdningstjenester til kjøretøy på forespørsel
 • Utføre fjerndiagnose, reparasjon, serviceplanlegging
 • Gi støtte/support
 • Oppfylle kontraktsmessige forpliktelser
 • Undersøke, analysere, forbedre kvaliteten og videreutvikle eksisterende produkter og nye produkter, tjenester og organisasjonen
 • Overholde juridiske forpliktelser og legitime forespørsler fra politi og andre myndigheter
 • Informere deg om relevante oppdateringer.

Dataene vi behandler, kommer enten fra arbeidsgiver, fra kjøretøyet eller er opprettet i våre IT-systemer du bruker.

Du deltar i sjåførkonkurranse organisert av Scania

Hvis du velger å delta i en sjåførkonkurranse organisert av Scania, må vi samle inn noen persondata som navn og kontaktinformasjon for å behandle registreringen og deltakelsen din i konkurransen. Disse persondata er data du gir til oss.

Du har nødsituasjon langs vei og kontakter Scania Assistance

Hvis du har en nødsituasjon på veien og velger å kontakte oss for nødhjelp, må vi behandle dine personopplysninger for å kunne identifisere deg, forstå din nødsituasjon, gi hjelp og kontinuerlig kunne kommunisere i assistansesaken.

Hvorfor behandler vi dataene dine

Hvilke ka­te­go­ri­er data behandler vi

Lovgrunnlag

For å oppfylle våre avtaleforpliktelser som:

 • Levere tjenester etterspurt av kunden / arbeidsgiveren din
 • Levere underholdningstjeneste til kjøretøy på forespørsel
 • Gjennomføre ekstern diagnostikk samt planlegging for reparasjon og vedlikehold
 • Gi støtte
 • Kjøreatferd som kjøremønster, geoposisjon og driftstimer og preferanseinnstillinger
 • Identifikasjonsdata som kjøretøyets identifikasjonsnummer, sjåfør-ID, IP-nummer, MAC-adresse, IT-system og bruker-ID
 • Ytelsesdata fra kjøretøyet som informasjon fra kjøretøyets komponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder
 • Systemlogger fra våre IT-systemer

Avtale- kontraktsforpliktelse 

Følge opp kontraktsforpliktelser overfor kunden

 • Kjørestil som kjøremønster, geoposisjon og kjøre-, hviletid
 • Identifikasjonsdata som f.eks. VIN nr., chassisnummer, IP-nummer, MAC adresse, sjåførID, IT-systembrukerID
 • Ytelsesdata som kommer fra kjøretøyet, f.eks. fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bruk av håndbrekk, girskifte, batterieforbruk, motordata, feilkoder
 • Systemlogger fra våre IT-systemer

Berettiget interesse

Behandle din deltakelse i våre sjåførkonkurranser

 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Din alder
 • Språkinnstillingen din
 • Arbeidsgivers firmanavn

Samtykke

Yte nødstopp- assistanse langs vei

 • Kontaktinformasjon,som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Organisasjonsdata som firmanavn, land, adresse og telefonnr
 • Identifikasjonsdata som kjøretøyets identifikasjonsnummer, sjåfør-ID, IP-nummer, MAC-adresse, IT-system og bruker-ID
 • Reg.nr (bil)
 • Beskrivelse av nødsituasjonen inkl. beskrivelse av fysiske skader og behov for medisinsk hjelp
 • Geoposisjon
 • Kjøretøydata for fjerndiagnostikk

Berettiget interesse

 

Gjennomføre korrigerende tiltak

 

 

 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Leveringsadresse
 • Kjøp og transaksjoner
 • Kjøreatferd som kjøremønster, geoposisjon, driftstimer og preferanseinnstillinger
 • Identifikasjonsdata som kjøretøyets identifikasjonsnummer, sjåfør-ID, IP-nummer, MAC-adresse, IT-system og bruker-ID
 • Ytelsesdata fra kjøretøyet som informasjon fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder
 • Systemlogger fra våre IT-systemer

Berettiget interesse / avtale- kontraktsforpliktelse

 

Analyse, forbedre kvalitet og utvikle produkter, tjenester og organisasjon
 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Organisasjonsdata som firmanavn, land, adresse og telefonnr
 • Kjøreatferd som kjøremønster, geoposisjon, driftstimer og preferanseinnstillinger
 • Identifikasjonsdata som kjøretøyets identifikasjonsnummer, sjåfør-ID, IP-nummer, MAC-adresse, IT-system og bruker-ID
 • Ytelsesdata fra kjøretøyet som informasjon fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder
 •  Tilfeller av nødhjelp
 • Svar på spørreundersøkelser
 • Geoposisjon
 • Systemlogger fra våre IT-systemer
Berettiget interesse
For å overholde juridiske forpliktelser og legitime forespørsler fra politi og andre myndigheter
 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Leveringsadresse
 • Kjøreatferd som kjøremønster, geoposisjon, driftstimer og preferanse-innstillinger
 • Identifikasjonsdata, som kjøretøyets identifikasjonsnummer, sjåfør-ID, IP-nummer, MAC-adresse, IT-system og bruker-ID
 • Ytelsesdata fra kjøretøyet som informasjon fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder
 • Systemlogger fra våre IT-systemer
Rettslig forpliktelser
Å gi deg etterspurt informasjon og aktuelle oppdateringer
 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Identifikasjonsdata som kjøretøyets identifikasjonsnummer, sjåfør-ID, IP-nummer, MAC-adresse, IT-system og bruker-ID
 • Geoposisjon
 • Ytelsesdata fra kjøretøyet som informasjon fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder
Berettiget interesse
Følge opp våre leveranser, hvor fornøyd du er med våre produkter / tjenester og invitere deg til å delta i spørre-undersøkelser
 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Organisasjonsdata som firmanavn, land, adresse og telefonnr
 • Foretrukket kontaktform
 • Kjøp og transaksjoner
 • Kjøreatferd, som kjøremønster, geoposisjon, driftstid og preferanseinnstillinger
 • Identifikasjonsdata, som kjøretøyets identifikasjonsnummer, sjåfør-ID, IP-nummer, MAC-adresse, IT-system og bruker-ID
 • Ytelsesdata fra kjøretøyet som informasjon fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder
 • IP-adresse, operativsystem, enhetstype, appnavn og versjon, nettleser og -versjon og svarene dine på spørreundersøkelsen
Berettiget interesse

Hvilke personopplysninger behandler vi for deg som ansatt?

Når du søker en stilling hos Scania, ber vi deg om å oppgi noen personopplysninger for å behandle søknaden din, som kontaktinformasjon, referansedata som tidligere arbeidshistorie, utdanning, sertifikater.

Når du arbeidet i Scania behandler vi dine persondata for å:

 • Administrere ditt ansettelsesforhold
 • Ivareta våre avtalemessige forpliktelser
 • Ivareta våre lovpålagte forpliktelser som,
  • Lede, planlegge og vurdere arbeid
  • Beskytte selskapets ansatte og dets eiendeler
  • Kontakte og informere ansatte
  • Være transparent for eiere og allmennheten.

Etter at du har sluttet behandler vi begrensede mengder data som kreves for å oppfylle våre juridiske forpliktelser eller vår legitime interesse, for eksempel data som viser ditt ansettelsesforhold.

Hvorfor behandler vi dataene dine

Hvilke kategorier data behandler vi

Lovgrunnlag

Administrere ansettelses-forholdet
 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Ansattdata som ansattnr, bruker-ID, bilder
 • Kompetanse som utdanning, ferdighet, kurs, autorisasjoner
 • Organisasjonsinfo som sted, avdeling, linjeleder
 • Økonomisk informasjon som lønn, tilleggsytelser, skatter, utgifter, tidsrapporter, bankkontonr

Avtale-, kontraktsforpliktelse

Oppfylle juridiske forpliktelser, som myndighetsrapportering, varsling /whistleblowing, dokumentere helsedata, overholde tariffavtaler o.l., imøtekomme juridiske forespørsler fra politi og andre myndigheter

 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Ansattdata som ansattnr, bruker-ID, bilder, fødsesnummer
 • Statsborgerskap
 • Reg.nr (bil)
 • Økonomisk informasjon som lønn, skatt, utgifter, tidsrapporter, bankkontonummer osv.
 • Fagmedlemskap for å oppfylle tariffavtaler
 • Tilgangslogger fra IT-systemer og -nettverk
 • IT-logger fra applikasjoner og nettverkstjenester
 • Kameraovervåking og bilder
 • Sykefravær- rahabiliteringsdata

Lovpålagt forpliktelse

Foreta myndighets-rapportering, sykefravær-, pensjon- & forsikring- & fagforeningsrapporteringer

 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Fødselsnr, statsborgerskap
 • Økonomisk informasjon 
 • Medlemskap i fagforening

Lovpålagt forpliktelse

Kartlegge, planlegge og følge opp arbeidsmiljø- og medarbeiderutvikling

 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Ansattdata, som stilling, ans.nr
 • Organisasjonsinfo som avdeling, kostnadssted, overordnet leder, etc.
 • Kompetanseinfo, -evaluering
 • Utviklingsplaner
 • Helse-, miljø- og sikkerhet

Lovpålagt forpliktelse

Gi tilgang til IT-systemene og forbedring av disse

 • Kontaktinfo som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Bruker-ID
 • Brukerinnstillinger i ulike systemer
 • Logger over bruken av IT-systemer 

Avtale-, kontraktsforpliktelse 

Sikkerhet i fall nødstilfelle

 • Pårørende kontakt som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Ansattdata som navn, ans.nr, bruker-ID

 

Samtykke

Beskytte de ansatte og selskapets eiendeler

 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Logger fra IT- og – autorisasjons-systemer, adgangssystemer
 • IT-logger fra applikasjoner og nettverkstjenester
 • Kameraovervåking
 • Sikkerhetshendelses- og atferdshendelsesrapporter

Berettiget interesse

Overføre persondata slik at den ansatte kan utføre arbeid utenfor selskapet
 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Reg.nr (bil)
 • Personopplysninger fra arbeidsavtale
 • Bilder og film

Avtale-, kontraktsforpliktelse

 

Analyse, forbedre kvalitet og utvikle produkter, tjenester og organisasjon
 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Ansattdata, som stilling, ans.nr, bilde, statsborgerskap, fødselsnr.
 • Organisasjonsinfo som avdeling, kostnadssted, overordnet leder
 • Logger fra IT- og – autorisasjons-systemer, adgangssystemer
 • IT-logger fra applikasjoner og nettverkstjenester
Berettiget interesse

 

Å gi deg etterspurt informasjon og aktuelle oppdateringer

 

 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
Berettiget interesse

Hvilke persondata behandler vi for deg som forretningspartner / leverandør?

Hvis du jobber som representant for en leverandør som tilbyr produkter og tjenester til Scania, behandler vi begrensede mengder av dine persondata, f.eks. din kontaktinformasjon og identifikasjon. Dette brukes til å evaluere tilbud, kontraktsadministrasjon og gi deg tilgang til relevante IT-systemer.

Hvorfor behandler vi dataene dine

Hvilke kategorier data behandler vi

Lovgrunnlag

Vurdere tilbud fra deg eller din arbeidsgiver, inkludert bakgrunnssjekk

 • Kontaktinfo som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Organisasjonsdata som firmanavn, -adresse, telefonnr
 • Hvis du er et enkeltpersonforetak, behandler vi også økonomiske data som kredittvurderinger og priser
 • Bakgrunnsinformasjon som personlig eller faglige forhold og egenskaper, økonomiske data, tilknytning til myndighetspersoner og - hvis lovlig - mulige straffbare forhold

Berettiget interesse

Gjennomføre avtalen/ kontrakten med deg /din arbeidsgiver

 • Kontaktinfo som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Organisasjonsdata som firmanavn, -adresse, org.nr, telefonnr
 • Hvis du er et enkeltpersonforetak, behandler vi også økonomiske data som kredittvurderinger og priser

Avtale-, kontraktsforpliktelse

Gi deg tilgang til våre IT-systemer

 • Kontaktinfo som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Bruker-ID
 • Språkpreferanse
 • Brukerlogg i våre systemer

 

Berettiget interesse

Samhandle med deg eller din arbeidsgiver
 • Kontaktinfo som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Organisasjonsdata, som firmanavn, org.nr, -adresse, e-post, telefonnr

 

Berettiget interesse 

Analyse, forbedre kvalitet og utvikle produkter, tjenester og organisasjon
 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Organisasjonsdata som firmanavn, land, firmanavn, org.nr, telefonnr
 • Hvis du er enkeltpersonforetak, behandler vi også økonomiske data som kredittvurderinger, bankkontoer og betalinger
 • Logger over bruk av systemene våre
Berettiget interesse

For å overholde juridiske forpliktelser og legitime forespørsler fra politi og andre myndigheter

 

 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Organisasjonsdata som firmanavn, org.nr, land, adresse, telefonnr
 • Finansielle data som kredittvurdering, bankkonto og betalinger samt kontraktsrelaterte data som kontraktsnummer, ordrenummer, fakturaer
 • Statsborgerskap, fødselsdato
 • Reg.nr (bil)
 • Lgger fra IT-systemer
 • IT-logger fra applikasjoner og nettverkstjenester
Lovpålagt forpliktelse
Å gi deg etterspurt informasjon og aktuelle oppdateringer
 • Kontaktdata som navn, e-post, telefonnr, adresse
Berettiget interesse

Hvilke persondata behandler vi for deg når du besøker oss?

Når du besøker våre lokaler og arrangementer, behandler vi data om deg for å kunne oppfylle formålet med besøket og gjøre besøket ditt vellykket og trygt. Dette kan inkludere kontaktinformasjon og førerkortnummer, samt matpreferanser og informasjon om medreisende.

Når du besøker våre nettsider, gir nettleseren din noen informasjon som hjelper oss å forstå hvordan du bruker våre nettsteder, for eksempel hvis du bruker en mobilenhet eller en datamaskin, hvilken region i verden du surfer fra og hvilken nettleser du bruker. Disse data hjelper oss med å skreddersy vår nettside og forbedre nettleseropplevelsen din.

Vi bruker et begrenset antall informasjonskapsler for å hjelpe oss med å forstå hvordan du bruker våre nettsteder. For mer informasjon om bruken av informasjonskapsler, se vår  "cookie policy".

 

Hvorfor behandler vi dataene dine

Hvilke kategorier data behandler vi

Lovgrunnlag

Vurdere bruken av web-sidene og forbedre disse

 • IP-adresse
 • Nettleser-innstilling
 • Type av enhet som brukes for nettstedet

Berettiget interesse

Innfri hensikten med ditt Scania-besøk
 • Kontaktinfo som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Informasjon om medreisende, som navn, e-post, telefonnr, adresse, alder
 • Organisasjonsdata, som firmanavn, -adresse, org.nr, telefonnr, land
 • Språk
 • Matpreferanser 
 • Reise- og overnattingsdetaljer
 • Førerkort
 • Arrangørdetaljer

 

 

Berettiget interesse

Beskytte våre besøkende og våre eiendeler

 • Tilgangslogger fra IT-systemer og adgangs-systemer
 • IT-logger fra applikasjoner og nettverkstjenester
 • Kameraovervåking
 • Sikkerhetsrapporter

Berettiget interesse

Analyse, forbedre kvalitet og utvikle produkter, tjenester og organisasjon

 • Kontaktinfo som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Informasjon om medreisende som navn, e-post, telefonnr, adresse, alder
 • Organisasjonsdata, som firmanavn, -adresse, org.nr, telefonnr, land
 • Språk
 • Reise- og overnattingsdetaljer
 • Førerkort
 • Arrangørdetaljer

Berettiget interesse

For å overholde juridiske forpliktelser og legitime forespørsler fra politi og andre myndigheter
 • Kontaktinfo som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Informasjon om medreisende som navn, e-post, telefonnr, adresse, alder
 • Organisasjonsdata, som firmanavn, -adresse, org.nr, telefonnr, land
 • Språk
 • Reise- og overnattingsdetaljer
 • Førerkort
 • Arrangørdetaljer
Lovpålagt forpliktelse
Å gi deg etterspurt informasjon og aktuelle oppdateringer, inkludert webcast, årsrapporter
 • Kontaktinfo som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Organisasjonsdata som firmanavn, -adresse, org.nr, telefonnr, land
 • Språk
Berettiget interesse

Når du besøker nettstedene våre, gir nettleseren vår litt informasjon som hjelper oss å forstå hvordan du bruker nettstedene, for eksempel hvis du bruker en mobil enhet eller en datamaskin, hvilken region i verden du surfer fra og hvilken nettleser du bruker. Disse dataene hjelper oss å skreddersy nettstedet vårt og forbedre nettopplevelsen din. Vi bruker et begrenset antall informasjonskapsler for å hjelpe oss med å forstå hvordan du bruker våre nettsteder. For mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler, se retningslinjene for informasjonskapsler.

 

 

Hvorfor behandler vi dataene dine

Hvilke kategorier data behandler vi

Lovgrunnlag

Forbedre din surfer-opplevelse

 • IP-adresse
 • Type nettleser og versjon
 • Operativsystem
 • Dato og tidspunkt for nettbesøket
 • URL til sidene
 • Land

Berettiget interesse

Hvilke persondata behandler vi for deg som en del av offentligheten?

SCANIA utvikler systemer for å hjelpe sjåfører og også for å utvikle autonome kjøretøy. Som en del av utviklingsarbeidet er kjøretøyene våre utstyrt med sensorer som kameraer, som kan fange opp for eksempel bilde eller registreringsnummer når du passerer i nærheten. Dataene som er samlet inn av slike sensorer, vil ikke bli brukt til å spore eller identifisere deg som person, men bare behandlet for formålene spesifisert nedenfor.

Hvorfor behandler vi dataene dine

Hvilke kategorier data behandler vi

Lovgrunnlag

For å varsle føreren, unngå ulykker og forbedre trafikksikkerheten

 • Videoopptak av miljøet langs veien der kjøretøyet vårt kjører. Dette inkluderer andre kjøretøyer, fotgjengere og noe, noen i nærheten av kjøretøyet
 • Geoposisjon
 • Reg.nr (bil)

Berettiget interesse

 

Å utvikle og verifisere programvare for autonom kjøring

 

 • Videoopptak av miljøet langs veien der kjøretøyet vårt kjører. Dette inkluderer andre kjøretøyer, fotgjengere og noe, noen i nærheten av kjøretøyet.
 • Geoposisjon
 • Reg.nr (bil)
Berettiget interesse