Det virker som du er i .
Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.
Norge
salgsregion
Production units

DATA VI BEHANDLER

Dataene vi behandler avhenger av forholdet ditt til Scania. Nedenfor kan du få mer detaljert informasjon om dataene vi samler inn for ulike formål.

Kunde
Sjåfør
Ansatt
Samarbeidspartner/leverandør
Besøkende

Hvilke persondata behandler vi for deg som kunde?

Når du eller dine ansatte bestiller et produkt eller en tjeneste, behandler vi kontaktinformasjonen din for å kommunisere og levere forespurte produkter og tjenester. Hvis du er enkeltpersonforetak, blir alle data vi behandler om din bedrift persondata.

Hvorfor behandler vi dataene dine

Hvilke kategorier av persondata behandler vi

Lovgrunnlag

Gi et tilbud

 • Organisasjonsdata som firmanavn, telefonnr, adresse, land
 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Hvis du er et enkeltpersonforetak, behandler vi økonomiske data, som kredittvurdering

Avtale-, kontraktsforpliktelse

Innfri avtalen, kontrakten

 • Organisasjonsdata som firmanavn, telefonnr, adresse, land
 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Hvis du er et enkeltpersonforetak, behandler vi også økonomiske data som kredittvurderinger, bankkonto og betalinger, samt avtalerelaterte data som kontraktsnr, bestillingsnr, fakturaer

Avtale-, kontraktsforpliktelse

Yte service og støtte

 • Organisasjonsdata som firmanavn, telefonnr, adresse, land
 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse

Avtale-, kontraktsforpliktelse

Informere deg om produkter og tjenester som vi tror kan være av interesse

 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Foretrukket kontaktform

Legitim interesse

Følge opp våre leveranser,  hvor fornøyd du er med våre produkter / tjenester og invitere deg til å delta i spørreundersøkelser

 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Foretrukket kontaktform

Legitim interesse

Gjennomføre forebyggende & korrigerende tiltak

 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Leveringsadresse
 • Anskaffelser/kjøp og kjøpsavtaler

Legitim interesse

Hvilke persondata behandler vi for deg som sjåfør?

Det er tre hovedmåter du som sjåfør samhandler med Scania.

Du kjører et Scania-kjøretøy

Når arbeidsgiver inngår en avtale med Scania som inkluderer Scanias tilknyttede tjenester, vil bilen du kjører overvåkes eksternt av Scania og arbeidsgiveren din. Vi samler ulike typer operasjonelle data fra kjøretøyet, som drivstofforbruk, kjøremønster, bilens geoposisjon, feilkoder og så videre. Alt dette blir persondata dersom vi kan identifisere hvem som kjører kjøretøyet.

Vi behandler disse dataene for å kunne

 • levere tjenestene forespurt av kunden
 • levere underholdningstjenester til kjøretøy på forespørsel
 • utføre fjerndiagnose,  reparasjon, serviceplanlegging
 • gi støtte/support
 • oppfylle kontraktsmessige og juridiske forpliktelser
 • forbedre kvaliteten og videreutvikle våre produkter og tjenester

Dataene vi behandler, kommer enten fra arbeidsgiver, fra kjøretøyet eller er opprettet i våre IT-systemer du bruker.

Du deltar i sjåførkonkurranse organisert av Scania

Hvis du velger å delta i en sjåførkonkurranse organisert av Scania, må vi samle inn noen persondata som navn og kontaktinformasjon, for å behandle registreringen og deltakelsen din i konkurransen.  Dette er data du gir oss.

Du har nødsituasjon langs vei og kontakter Scania Assistance

Hvis du har en nødsituasjon på veien og velger å kontakte oss for nødhjelp, må vi behandle dine personopplysninger for å kunne identifisere deg, forstå din nødsituasjon, gi hjelp og kontinuerlig kunne kommunisere i assistansesaken.

Hvorfor behandler vi dataene dine

Hvilke kategorier data behandler vi

Lovgrunnlag

Gjennomføre og følge opp våre kontraktsforpliktelser som:

 • levere produktene og tjenestene forespurt av kunden/arbeidsgiver
 • utføre fjerndiagnose,  reparasjon og service-planlegging
 • yte støtte/support
 • Kjøreadferd, som kjøremønster, inkludert geoposisjon og driftstimer
 • ·         Identifikasjonsdata som kjøretøy-identifikasjonsnr (VIN), IP-nr, MAC-adresse, sjåfør ID, bruker-ID for IT-system
 • Ytelsesdata fra kjøretøyet som informasjon fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskifte, batteriforbruk, motordata og feilkoder
 • Systemlogger fra våre IT-systemer

Avtale-, kontraktsforpliktelse 

Gjennomføre kontraktsforpliktelser som:

 • levere underholdnings-tjenester til kjøretøy på forespørsel
 • Identifikasjonsdata som kjøretøy-identifikasjonsnr (VIN), IP-nr, MAC-adresse, sjåførID, bruker-ID for IT-system
 • Systemlogger fra våre IT-systemer

Avtale-, kontraktsforpliktelse

Behandle din deltakelse i våre sjåførkonkurranser

 •  Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Din alder, språkpreferanse
 • Din arbeidsgivers firmanavn

Samtykke

Yte nødhjelp langs vei

 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Organisasjonsdata, som firmanavn, - adresse, land og telefonnr
 • Kjøretøyidentifikasjonsnr (VIN)
 • Registreringsnr
 • Beskrivelse av nødsituasjonen inkl. beskrivelse av eventuelle fysiske skader og behov for medisinsk hjelp
 • Geografisk posisjon
 • Kjøretøydata for fjerndiagnose

Avtale-, kontraktsforpliktelse

Forbedre kvalitet og utvikle våre produkter og tjenester

 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Kjøreadferd som kjøremønster, inkludert geoposisjon og driftstimer
 • Identifikasjonsdata som kjøretøy-ID, inkludert VIN og chassis-nr, IP-nr, MAC-adresse, sjåfør-ID
 • Ytelsesdata fra kjøretøyet som informasjon fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskifte, batteriforbruk, motordata og feilkoder
 • Nødhjelpsaker/assistanse

Legitim interesse

Hvilke personopplysninger behandler vi for deg som ansatt?

Når du søker en stilling hos Scania, ber vi deg om å oppgi  noen personopplysninger for å behandle søknaden din, som kontaktinformasjon, referansedata som tidligere arbeidshistorie, utdanning, sertifikater.

Når du arbeidet i Scania behandler vi dine persondata for å:

 • administrere din ansettelse
 • ivareta våre avtalemessige forpliktelser
 • ivareta våre lovpålagte forpliktelser
 •                   beskytte selskapets ansatte og dets eiendeler
  kontakte og informere ansatte
  være transparent for eiere og allmennheten.

Etter at du har sluttet behandler vi begrensede mengder data som kreves for å oppfylle våre juridiske forpliktelser eller vår legitime interesse, for eksempel data som viser ditt ansettelsesforhold.

Hvorfor behandler vi dataene dine

Hvilke kategorier data behandler vi

Lovgrunnlag

Administrere ansettelses-forholdet

 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Ansattdata som nr, bruker-ID, bilder
 • Kompetanse som utdanning, ferdighet, kurs, autorisasjoner
 • Organisasjonsinfo som sted, avdeling, linjeleder
 • Økonomisk informasjon som lønn, tilleggsytelser, skatter, utgifter, tidsrapporter, bankkontonr

Avtale-, kontraktsforpliktelse

Foreta myndighetsrapportering, sykefravær-, pensjon- & forsikring- &, fagforenings-rapporteringer

 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Fødselsnr, statsborgerskap
 • Økonomisk informasjon 
 • Medlemskap i fagforening

Lovpålagt forpliktelse

Kartlegge, planlegge og følge opp arbeidsmiljø- og medarbeiderutvikling

 • Organisasjonsinfo
 • Kompetanseinfo, -evaluering
 • Utviklingsplaner
 • Helse-, miljø- og sikkerhet

Lovpålagt forpliktelse

Gi tilgang til IT-systemene og forbedring av disse

 • Kontaktinfo som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Bruker-ID
 • Brukerinnstillinger i ulike systemer
 • Logger over bruken av IT-systemer 

Avtale-, kontraktsforpliktelse

Sikkerhet i fall nødstilfelle

 • Pårørende kontakt som navn, e-post, telefonnr, adresse

Samtykke

Beskytte de ansatte og selskapets eiendeler

 • Logger fra IT- og – autorisasjons-systemer, adgangssystemer
 • IT-logger fra applikasjoner og nettverkstjenester
 • Kameraovervåking
 • Sikkerhetshendelsesrapporter

Legitim interesse

Overføre persondata slik at den ansatte kan uføre arbeid utenfor selskapet

 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Lisens- autorisasjonsregistrering
 • Personopplysninger fra arbeidsavtale
 • Bilder og film

Avtale-, kontraktsforpliktelse

Hvilke persondata behandler vi for deg som forretningspartner / leverandør?

Hvis du jobber som representant for en leverandør som tilbyr produkter og tjenester til Scania, behandler vi begrensede mengder av dine persondata, f.eks. din kontaktinformasjon og identifikasjon. Dette brukes til å evaluere tilbud, kontraktsadministrasjon og gi deg tilgang til relevante IT-systemer.

Hvorfor behandler vi dataene dine

Hvilke kategorier data behandler vi

Lovgrunnlag

Vurdere tilbud fra deg eller din arbeidsgiver

 • Kontaktinfo som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Organisasjonsdata, som firmanavn, -adresse, telefonnr
 • Hvis du er et enkeltpersonforetak, behandler vi også økonomiske data som kredittvurderinger og priser

Legitim interesse

Gjennomføre avtalen/ kontrakten med deg /din arbeidsgiver

 • Kontaktinfo som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Organisasjonsdata, som firmanavn, -adresse, org.nr, telefonnr
 • Hvis du er et enkeltpersonforetak, behandler vi også økonomiske data som kredittvurderinger og priser

Avtale-, kontraktsforpliktelse

Gi deg tilgang til våre IT-systemer

 • Kontaktinfo som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Bruker-ID
 • Språkpreferanse
 • Brukerlogg i våre systemer

Legitim interesse

Samhandle med deg eller din arbeidsgiver

 • Kontaktinfo, som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Organisasjonsdata, som firmanavn, -adresse, e-post, telefonnr

Legitim interesse

Hvilke persondata behandler vi for deg når du besøker oss?

Når du besøker våre nettsider, gir nettleseren din noen informasjon som hjelper oss å forstå hvordan du bruker våre nettsteder, for eksempel hvis du bruker en mobilenhet eller en datamaskin, hvilken region i verden du surfer fra og hvilken nettleser du bruker. Disse data hjelper oss med å skreddersy vår nettside og forbedre nettleseropplevelsen din. I personverninnstillingene i nettleseren din kan du bestemme nøyaktig hvilken informasjon du deler med oss.

Vi bruker et begrenset antall informasjonskapsler for å hjelpe oss med å forstå hvordan du bruker våre nettsteder. For mer informasjon om bruken av informasjonskapsler, se vår "cookie policy".

Når du besøker vår virksomhet eller arrangementer, trenger vi å behandle noen opplysninger om deg og eventuelt dine medreisende, for å gjøre besøket vellykket og trygt.

Hvorfor behandler vi dataene dine

Hvilke kategorier data behandler vi

Lovgrunnlag

Forbedre din surfer-opplevelse

 • IP-addresse
 • Type nettleser og versjon
 • Operativsystem
 • Dato og tidspunkt for nettbesøket
 • URL til sidene

Legitim interesse

Vurdere bruken av web-sidene og forbedre disse

 • IP-adresse
 • Nettleser-innstilling
 • Type av enhet som brukes for nettstedet

Legitim interesse

Innfri hensikten med ditt Scania-besøk

 • Kontaktinfo som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Informasjon om medreisende, som navn, e-post, telefonnr, adresse, alder
 • Organisasjonsdata, som firmanavn, -adresse, telefonnr, land
 • Språk
 • Preferanser for mat, evt. allergi
 • Reise- og overnattingsdetaljer
 • Førerkort
 • Arrangørdetaljer

Legitim interesse

Beskytte våre besøkende og våre eiendeler

 • Tilgangslogger fra IT-systemer og adgangs-systemer
 • IT-logger fra applikasjoner og nettverkstjenester
 • Kameraovervåking
 • Sikkerhetsrapporter

Legitim interesse