Det virker som du er i .
Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.
Norge
salgsregion
Production units

DATA VI BEHANDLER

Dataene vi behandler avhenger av forholdet ditt til Scania. Nedenfor kan du få mer detaljert informasjon om dataene vi samler inn for ulike formål.

Kunde
Sjåfør
Ansatt
Samarbeidspartner/leverandør
Besøkende

Hvilke persondata behandler vi for deg som kunde?

Når du eller dine ansatte bestiller et produkt eller en tjeneste, behandler vi Kontaktdataen din for å kommunisere og levere forespurte produkter og tjenester. Hvis du er enkeltpersonforetak, blir alle data vi behandler om din bedrift persondata.

Hvorfor behandler vi dataene dine

Hvilke kategorier av persondata behandler vi

Lovgrunnlag

Å gi et tilbud

 • Organisasjonsdata som firmanavn, telefonnr, adresse, land
 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Hvis du er et enkeltpersonforetak, behandler vi økonomiske data, som kredittvurdering

Berettiget interesse

Å innfri avtalen, kontrakten

 • Organisasjonsdata som firmanavn, telefonnr, adresse, land
 • Kontaktdata som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Hvis du er et enkeltpersonforetak, behandler vi også økonomiske data som kredittvurderinger, bankkonto og betalinger, samt avtalerelaterte data som kontraktsnr, bestillingsnr, fakturaer

Avtale-, kontraktsforpliktelse

Yte service og støtte

 • Organisasjonsdata som firmanavn, telefonnr, adresse, land
 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse

Avtale-, kontraktsforpliktelse

Å informere deg om oppdateringer, produkter og tjenester som vi tror kan være av interesse

 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Foretrukket kontaktform

Berettiget interesse

Å følge opp våre leveranser,  hvor fornøyd du er med våre produkter, tjenester og invitere deg til å delta i spørre-undersøkelser

 • Kontaktdata som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Foretrukket kontaktform
 • Kjøreatferd, som kjøremønster, geo-posisjon, kjøre-og hviletid
 • Identifikasjonsdata, som VIN-nr. sjåførID
 • Ytelsesdata f.eks. fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bruk av håndbrekk, girskifte, batterieforbruk, motordata, feilkoder.
 • IP adresse, operativsystem, enhetstype, app m/versjon, nettleser m/versjon, svarene dine på spørsmål
 • Sted

Berettiget interesse

Å gjennomføre forebyggende og korrigerende tiltak

 

 • Kontaktdata som navn, e-post, telefonnr, 
 • adresse
 • Leveringsadresse
 • Anskaffelser/kjøp og kjøpsavtaler
 • Kjøreatferd, som kjøremønster, geo-posisjon, kjøre-og hviletid
 • Identifikasjonsdata, som VIN-nr. sjåførID
 • Ytelsesdata f.eks. fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bruk av håndbrekk, girskifte, batterieforbruk, motordata, feilkoder

 

 

Berettiget interesse

 

Å analysere og forbedre kvalitet og utvikle produkter, tjenester og vår organisasjon
 • Kontaktdata som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Leveringsadresse
 • Anskaffelser/kjøp og transaksjoner
 • Finansielle data som kredittvurdering, bankkonti, betalinger samt kontrakts-relaterte data som kontraktsnr, ordrenr., fakturaer
 • Kjøreatferd, som kjøremønster, geo-posisjon, kjøre-og hviletid, foretrukne innstillinger
 • Identifikasjonsdata, som VIN-nr., IP nr, MAC adresse, sjåførID, IT-systembrukerID
 • Ytelsesdata f.eks. fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bruk av håndbrekk, girskifte, batteriforbruk, motordata, feilkoder
 • Systemlogger fra våre IT-systemer

 

Berettiget interesse

 

Å overholde juridiske forpliktelser og legitime forespørsler fra politi og andre myndigheter
 • Kontaktdata som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Leveringsadresse
 • Anskaffelser/kjøp og transaksjoner
 • Finansielle data som kredittvurdering, bankkonti, betalinger samt kontrakts-relaterte data som kontraktsnr, ordrenr., fakturaer
 • Kjøreatferd, som kjøremønster, geo-posisjon, kjøre-og hviletid
 • Identifikasjonsdata, som VIN-nr., IP nr, MAC adresse, sjåførID, IT-systembrukerID
 • Ytelsesdata f.eks. fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bruk av håndbrekk, girskifte, batteriforbruk, motordata, feilkoder
 • Systemlogger fra våre IT-systemer

 

Lovpålagt forpliktelser

 

Å gi deg etterspurt informasjon og relevante oppdateringer 
 • Kontaktdata som navn, e-post, telefonnr, adresse.
Berettigetinteresse

Hvilke persondata behandler vi for deg som sjåfør?

Det er tre hovedmåter du som sjåfør samhandler med Scania.

Du kjører et Scania-kjøretøy

Vi samler ulike typer operasjonelle data fra kjøretøyet, som drivstofforbruk, kjøremønster, bilens geoposisjon, feilkoder. Alt dette blir persondata dersom vi kan identifisere hvem som kjører kjøretøyet.

Vi behandler disse dataene for å kunne

 • levere tjenestene forespurt av kunden
 • levere underholdningstjenester til kjøretøy på forespørsel
 • utføre fjerndiagnose,  reparasjon, serviceplanlegging
 • gi støtte/support
 • oppfylle kontraktsmessige forpliktelser
 • analysere, forbedre kvalitet og utvikle nåværende og nye produkter og tjenester samt vår organisasjon
 • overholde juridiske forpliktelser og legitime forespørsler fra politi og andre myndigheter
 • informere deg om aktuelle oppdateringer

Dataene vi behandler, kommer enten fra arbeidsgiver, fra kjøretøyet eller er opprettet i våre IT-systemer du bruker.

Du deltar i sjåførkonkurranse organisert av Scania

Hvis du velger å delta i en sjåførkonkurranse organisert av Scania, må vi samle inn noen persondata som navn og Kontaktdata for å behandle registreringen og deltakelsen din i konkurransen.  Disse persondata er data du gir til oss.

Du har nødsituasjon langs vei og kontakter Scania Assistance

Hvis du har en nødsituasjon på veien og velger å kontakte oss for nødhjelp, må vi behandle dine personopplysninger for å kunne identifisere deg, forstå din nødsituasjon, gi hjelp og kontinuerlig kunne kommunisere i assistansesaken.

Hvorfor behandler vi dataene dine

Hvilke ka­te­go­ri­er data behandler vi

Lovgrunnlag

Å oppfylle våre avtaleforpliktelser som:

 • Levere tjenester som er etterspurt fra kunde eller din arbeidsgiver
 • På forespørsel levere underholdnings-tjenester i kjøretøyet
 • Foreta fjernediagnose samt service- og reparasjonsplanlegging
 • Yte støtte/support
 • Kjørestil slik som kjøremønster, geoposisjon og kjøre-, hviletid
 • Identifikasjonsdata som f.eks. VIN /vehicle identification number, chassisnummer, IP-nummer, MAC adresse, sjåførID, IT-systembrukerID
 • Ytelsesdata som kommer fra kjøretøyet, f.eks. fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bruk av håndbrekk, girskifte, batterieforbruk, motordata, feilkoder
 • Systemlogger fra våre IT-systemer

Kontrakt- avtaleforpliktelse

Å følge opp kundens avtale- kontraktsforpliktelser

 • Kjørestil som kjøremønster, geoposisjon og kjøre-, hviletid
 • Identifikasjonsdata som f.eks. VIN nr., chassisnummer, IP-nummer, MAC adresse, sjåførID, IT-systembrukerID
 • Ytelsesdata som kommer fra kjøretøyet, f.eks. fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bruk av håndbrekk, girskifte, batterieforbruk, motordata, feilkoder
 • Systemlogger fra våre IT-systemer

Berettiget interesse

Å behandle din deltakelse i vår sjåførkonkurranse

 • Kontaktdata som navn, e-post, telefonnr., adresse
 • Din alder
 • Ditt foretrukne språk
 • Din arbeidsgivers firmanavn

Samtykke

Å yte nødstoppsassistanse langs vei

 • Kontaktdata som navn, e-post, telefonnr., adresse
 • Organisasjonsdata som  firmanavn, -adresse, telefonnr, land
 • Identifikasjonsdata som VIN nr, registeringsnr.
 • Registreringsnr
 • Beskrivelse av nødsituasjonen, inkl. fysiske skader og behov for hjelp fra nødetatene
 • Geoposisjon
 • Kjøretøydata for fjerndiagnose

Berettiget interesse

Å analysere og forbedre kvalitet og produkt, tjenester og vår organisasjon

 

 

 • Kontaktdata som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Kjøreatferd som kjøremønster, geo-posisjon, kjøre-og hviletid, foretrukne innstillinger
 • Identifikasjonsdata, som VIN-nr., IP nr, MAC adresse, sjåførID, IT-systembrukerID
 • Ytelsesdata f.eks. fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bruk av håndbrekk, girskifte, batteriforbruk, motordata, feilkoder

Berettiget interesse

 

Å overholde juridiske forpliktelser og legitime forespørsler fra politi og andre myndigheter
 • Kontaktdata som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Leveringsadresse
 • Kjøreatferd, som kjøremønster, geo-posisjon, kjøre-og hviletid
 • Identifikasjonsdata, som VIN-nr., IP nr, MAC adresse, sjåførID, IT-systembrukerID
 • Ytelsesdata f.eks. fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bruk av håndbrekk, girskifte, batteriforbruk, motordata, feilkoder
 • Systemlogger fra våre IT-systemer
Lovpålagt forpliktelser
Gi deg etterspurt informasjon og relevante oppdateringer
 • Kontaktdata som navn, e-post, telefonnr, adresse
Berettiget interesse
Å følge opp våre leveranser,  hvor fornøyd du er med våre produkter og tjenester, inkludert dine deltakelse i spørre-undersøkelser
 • Kontaktdata som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Organisasjonsdata som firmanavn, firmaadresse, telefonnr, land
 • Foretrukket kontaktform
 • Kjøp og transaksjoner
 • Kjøreatferd, som kjøremønster, geo-posisjon, kjøre-og hviletid
 • Identifikasjonsdata, som VIN-nr. sjåførID
 • Ytelsesdata f.eks. fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bruk av håndbrekk, girskifte, batterieforbruk, motordata, feilkoder
 • IP adresse, operativsystem, enhetstype, app m/versjon, nettleser m/versjon, svarene dine på spørsmål
Berettiget interesse

Hvilke personopplysninger behandler vi for deg som ansatt?

Når du søker en stilling hos Scania, ber vi deg om å oppgi  noen personopplysninger for å behandle søknaden din, som Kontaktdata og referanseinformasjon som tidligere arbeidshistorie, utdanning, sertifikater.

Når du arbeidet i Scania behandler vi dine persondata for å:

 • administrere ditt ansettelsesforhold
 • ivareta våre lovpålagte forpliktelser som arbeidsgiver
 • ivareta våre avtalemessige forpliktelser
 • ivareta selskapets berettiget interesse for å
  • lede, styre, planlegge og evaluere arbeid   
  • beskytte selskapets ansatte og dets eiendeler
  • kontakte og informere ansatte
  • være transparent for eiere og allmennheten

Etter at du har sluttet behandler vi begrensede mengder data som kreves for å oppfylle våre juridiske forpliktelser eller vår legitime interesse, for eksempel data som viser ditt ansettelsesforhold.

Hvorfor behandler vi dataene dine

Hvilke kategorier data behandler vi

Lovgrunnlag

Å administrere ansettelses-forholdet

 • Kontaktdata som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Ansattdata som nr, bruker-ID, bilder
 • Kompetanse som utdanning, ferdighet, kurs, lisenser
 • Organisasjonsdata som sted, avdeling, linjeleder
 • Økonomisk informasjon som lønn, tilleggsytelser, skatter, utgifter, tidsrapporter, bankkontonr

Avtale-, kontraktsforpliktelse

Å oppfylle juridiske forpliktelser, (myndighetrapportering, sykefravær-, pensjon- & forsikring- & fagforenings rapporteringer) og legitime henvendelser fra politi og myndigheter

 • Kontaktdata som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Fødselsnr, statsborgerskap
 • Lisensinformasjon
 • Økonomisk informasjon som lønn, skatt
 • Medlemskap i fagforening
 • Logger fra IT- og – autorisasjons-systemer, adgangssystemer
 • IT-logger fra applikasjoner og nettverkstjenester

Lovpålagt forpliktelse

Å kartlegge, planlegge og følge opp arbeidsmiljø- og medarbeiderutvikling

 • Kontaktdata som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Ansattdata som nr, bruker-ID, bilde
 • Organisasjonsdata som sted, avdeling, linjeleder
 • Kompetanseinfo, -evaluering
 • Utviklingsplaner
 • Helse-, miljø- og sikkerhet

Lovpålagt forpliktelse

Å gi tilgang til IT-systemene og forbedring av disse

 • Kontaktinfo som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Ansattdata som nr, bruker-ID, bilde
 • Brukerinnstillinger i ulike systemer
 • Logger over bruken av IT-systemer 

Berettiget interesse

Sikkerhet i fall nødstilfelle

 • Pårørende kontakt som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Ansattdata som nr, bruker-ID, bilde

Samtykke

Å beskytte de ansatte og selskapets eiendeler

 • Kontaktinfo som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Ansattdata som nr, bruker-ID, bilde
 • Logger fra IT- og – autorisasjons-systemer, adgangssystemer
 • IT-logger fra applikasjoner og nettverkstjenester
 • Kameraovervåking
 • Sikkerhetshendelsesrapporter

 

 

Berettiget interesse

Å overføre persondata slik at den ansatte kan uføre arbeid utenfor selskapet

 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 •  Ansattdata som nr, bruker-ID, bilde
 • Lisens- autorisasjonsregistrering

Avtale-, kontraktsforpliktelse

Å analysere, forbedre kvalitet og utvikle produkter, tjenester og vår organisasjon 
 • Kontaktdata som navn, e-post, telefonnr, adresse
 •  Ansattdata som nr, bruker-ID, bilder
 • Nasjonalitet, fødselsdato, lisenser
 •  Organisasjonsdata som sted, avdeling, linjeleder
 •  Vurdering av ytelse
 • Logger fra IT- og – autorisasjons-systemer, adgangssystemer
 • IT-logger fra applikasjoner og nettverkstjenester

Berettiget interesse

 

Å gi deg etterspurt informasjon og relevante oppdateringer 
 • Kontaktdata som navn, e-post, telefonnr, adresse
Berettiget interesse

Hvilke persondata behandler vi for deg som forretningspartner / leverandør?

Hvis du jobber som representant for en leverandør som tilbyr produkter og tjenester til Scania, behandler vi begrensede mengder av dine persondata, f.eks. din Kontaktdata og identifikasjon. Dette brukes til å evaluere tilbud, kontraktsadministrasjon og gi deg tilgang til relevante IT-systemer.

Hvorfor behandler vi dataene dine

Hvilke kategorier data behandler vi

Lovgrunnlag

Å vurdere tilbud fra deg eller din arbeidsgiver

 • Kontaktinfo som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Organisasjonsdata, som firmanavn, -adresse, telefonnr
 • Hvis du er et enkeltpersonforetak, behandler vi også økonomiske data som kredittvurderinger og priser

Berettiget interesse

Å gjennomføre avtalen/ kontrakten med deg /din arbeidsgiver

 • Kontaktinfo som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Organisasjonsdata, som firmanavn, -adresse, org.nr, telefonnr
 • Hvis du er et enkeltpersonforetak, behandler vi også økonomiske data som kredittvurderinger og priser

Avtale-, kontraktsforpliktelse

Å gi deg tilgang til våre IT-systemer

 • Kontaktinfo som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Bruker-ID
 • Språkpreferanse
 • Brukerlogg i våre systemer

 

Berettiget interesse

Å samhandle med deg eller din arbeidsgiver
 • Kontaktinfo, som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Organisasjonsdata, som firmanavn, -adresse, e-post, telefonnr

 

Berettiget interesse 

Å analysere, forbedre kvalitet, utvikle produkter, tjenester og vår organisasjon
 • Kontaktdata som navn, e-post, telefonnr, adresse
 •  Organisasjonsdata som firmanavn, -adresse, telefonnr, land og bedriftsnr
 • Hvis du er enkeltpersonforetak, behandler vi også økonomiske data som kredittvurderinger, bankkonto og betalinger
 • Logger fra din bruk av våre systemer

 

Berettiget interesse

Å overholde juridiske forpliktelser og legitime forespørsler fra politi og andre myndigheter

 

 • Kontaktdata som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Organisasjonsdata som firmanavn, -adresse, telefonnr, land og bedriftsnr
 •  Hvis du er enkeltpersonforetak, behandler vi også økonomiske data som kredittvurderinger, bankkonto og betalinger
 •  Nasjonalitet, fødselsdato, lisenser
 • Logger fra IT- og – autorisasjons-systemer, adgangssystemer
 • IT-logger fra applikasjoner og nettverkstjenester
Lovpålagt forpliktelse
Å gi deg etterspurt  informasjon og relevante oppdateringer
 • Kontaktdata som navn, e-post, telefonnr, adresse
Berettiget interesse

Hvilke persondata behandler vi for deg når du besøker oss?

Når du besøker vår virksomhet eller arrangementer, trenger vi å behandle noen opplysninger om deg for å kunne oppfylle hensikten med ditt besøk og gjøre besøket vellykket og trygt. Dette kan innebære også Kontaktdata, førerkortnummer, matpreferanser og informasjon om medreisende.

Når du besøker våre nettsider, gir nettleseren din noen informasjon som hjelper oss å forstå hvordan du bruker våre nettsteder, for eksempel hvis du bruker en mobilenhet eller en datamaskin, hvilken region i verden du surfer fra og hvilken nettleser du bruker. Disse data hjelper oss med å skreddersy vår nettside og forbedre nettleseropplevelsen din.

Vi bruker et begrenset antall informasjonskapsler for å hjelpe oss med å forstå hvordan du bruker våre nettsteder. For mer informasjon om bruken av informasjonskapsler, se vår  "cookie policy".

 

Hvorfor behandler vi dataene dine

Hvilke kategorier data behandler vi

Lovgrunnlag

Å forbedre din nett-opplevelse

 • IP-addresse
 • Type nettleser og versjon
 • Operativsystem
 • Dato og tidspunkt for nettbesøket
 • URL til sidene

Berettiget interesse

Å vurdere bruken av web-sidene og forbedre disse

 • IP-adresse
 • Nettleser-innstilling
 • Type av enhet som brukes for nettstedet

 

 

Berettiget interesse

Å innfri hensikten med ditt Scania-besøk

 • Kontaktinfo som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Informasjon om medreisende, som navn, e-post, telefonnr, adresse, alder
 • Organisasjonsdata, som firmanavn, -adresse, telefonnr, land
 • Språk
 • Preferanser for mat, evt. allergi
 • Reise- og overnattingsdetaljer
 • Førerkort
 • Arrangørdetaljer

Berettiget interesse

Å beskytte våre besøkende og våre eiendeler

 • Tilgangslogger fra IT-systemer og adgangs-systemer
 • IT-logger fra applikasjoner og nettverkstjenester
 • Kameraovervåking
 • Sikkerhetsrapporter

Berettiget interesse

Å analysere, forbedre kvalitet, utvikle produkter, tjenester og vår organisasjon
 • Kontaktdata som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Medreisendes informasjon  som navn, e-post, telefonnr, adresse, alder
 • Organisasjonsdata som firmanavn, -adresse, telefonnr, land og bedriftsnr.
 • Språk
 • Reise- og overnattingsdetaljer
 • Førerkort
 • Arrangørdetaljer
Berettiget interesse
Å overholde juridiske forpliktelser og legitime forespørsler fra politi og andre myndigheter
 • Kontaktdata som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Medreisendes informasjon  som navn, e-post, telefonnr, adresse, alder
 • Organisasjonsdata som firmanavn, -adresse, telefonnr, land og bedriftsnr.
 • Språk
 • Reise- og overnattingsdetaljer
 • Førerkort
 • Arrangørdetaljer
Lovpålagt forpliktelse
Å gi deg etterspurt informasjon, tjenester, oppdateringer, inkludert webpresentasjoner og årsrapporter 
 • Kontaktdata som navn, e-post, telefonnr, adresse
 •  Organisasjonsdata som firmanavn, -adresse, telefonnr, land og bedriftsnr.
 • Språk
Berettiget interesse