Norge

 

Erklæring om personvern

Hvis du har spørsmål om det juridisk innholdet, er du velkommen til å kontakte oss.

Scania respekterer menneskers personvern og samler eller behandler ikke personopplysninger med mindre disse er gitt til oss frivillig av den aktuelle personen. Si i fra til oss dersom du ikke ønsker at dine personopplysninger skal samles inn.

Scania etterlever nasjonale personvernlover som regulerer bruk og innsamling av personopplysninger. Ditt navn, din e-postadresse og din postadresse kan bli gitt til tredjeparter så det blir mulig å svare på en henvendelse. Data vil ellers bare bli brukt til å følge opp utviklingen for salg og produkter.

Den eneste informasjonen vi samler inn og lagrer automatisk under normal bruk av nettstedet er typiske webserverloggdata. Slike data forteller oss ikke hvem du er og avslører ingen annen informasjon av personlig karakter. Vi bruker webserverloggdata til å generere statistikk og måle aktiviteten på nettstedet til fordel for brukere av Scania.com. Vi kan dele den med tredjeparter for analyseformål, eller for at vi skal bli i stand til å levere og forbedre dette nettstedet og våre tjenester her.

Med mindre annet er angitt ovenfor, blir ingen data solgt eller formidlet til andre parter.

Scania kan når som helst revidere vilkårene i denne erklæringen om personvern ved å oppdatere den.

Kontakt

Hvis du har spørsmål, kan du henvende deg via contact@scania.com.