Je lijkt je te bevinden in .

Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.

Alternatieve brandstoffen

De beste optie

Totdat oplossingen zoals elektrificatie haalbaar worden, zijn biobrandstoffen de beste en in sommige gevallen de enige beschikbare optie om de CO2-uitstoot op korte termijn aanzienlijk te verminderen.

Scania ontwikkelt en biedt de grootste portfolio van motoren op de markt die kunnen lopen op alternatieven voor fossiele brandstoffen, variërend van ethanoltrucks en -bussen tot voertuigen die gebruikmaken van vloeibaar of gecomprimeerd biogas. Al onze Euro 5- en Euro 6-motoren kunnen rijden op HVO, terwijl bijna al onze voertuigen kunnen rijden op biodiesel/FAME. We ontwikkelen dit portfolio al meer dan 25 jaar, en beginnen met bussen op ethanol in de jaren negentig.

 

In de transportsector kunnen biobrandstoffen nagenoeg direct bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Volgenshet Pathways-onderzoek, is het opvoeren van het gebruik van deze hernieuwbare brandstoffen de snelste manier om op korte termijn de hoogste CO2-emissiereducties te bereiken.

 

Het beperkte aanbod van biogas blijft een uitdaging voor de transportsector. Totdat dit is opgelost, blijft aardgas een belangrijke rol spelen in het duurzame transportsysteem, omdat het ons in staat stelt het marktvolume van voertuigen op gas te vergroten en zo de toepassingen van gas te stimuleren. Ondertussen werken we samen met partners om de toevoerinfrastructuur voor biogas te verbeteren, zodat dit snel kan worden opgeschaald.

HVO
 

HVO, oftewel 'gehydrogeneerde plantaardige olie' is een hoogwaardige biologische dieselbrandstof die op een moderne manier is geproduceerd en die goed verkrijgbaar is, geen problemen veroorzaakt voor de motoren en de apparatuur voor uitlaatgasnabehandeling en die de CO2-uitstoot vermindert.

HVO kan worden vervaardigd uit verschillende bronnen, zoals afgewerkte olie, koolzaadolie, palmolie en dierlijke vetten. Het gebruik van deze energiebronnen is van grote invloed op de totale vermindering van broeikasgassen. Vergeleken met standaarddiesel kan bij een optimale CO2-reductie een vermindering van de CO2-uitstoot van maar liefst 90% worden bereikt.

 

Biodiesel
 

Biodiesel (of FAME, wat staat voor Fatty Acid Methyl Ester oftewel vetzuurmethylester) kan worden gewonnen uit diverse bronnen, zoals koolzaad, planten en afgewerkte spijsolie. Biodiesel heeft ook het voordeel dat het vloeibaar is en in grote hoeveelheden beschikbaar is.

Duurzame biodiesel wordt voornamelijk gebruikt om te mengen met diesel of om in een pure 100%-vorm te worden toegepast. Vergeleken met standaarddiesel kan bij een optimale CO2-reductie een geschatte vermindering van de CO2-uitstoot van maar liefst 85% worden bereikt.

 

Biogas
 

Biogas kan worden geproduceerd uit een aantal bronnen, maar de meest rendabele en duurzame methode is het gebruik van lokaal rioolwater of afval. Biogas bestaat uit hetzelfde molecuul als aardgas (methaan), maar biogas is hernieuwbaar en aardgas is een fossiele brandstof. De twee kunnen naast elkaar worden gebruikt.

 

Aardgas
 

Aardgas is een methaangas dat wordt onttrokken aan lagen in de aardkorst. Het wordt gewonnen uit aparte gasvelden of bij het winnen van olie. Aardgas is een fossiele brandstof. Omdat het molecuul methaan slechts één atoom koolstof bevat, is de uitgestoten hoeveelheid CO2 tijdens de verbranding geringer dan bij een standaarddieselmotor.

 

Bio-ethanol
 

Bio-ethanol is momenteel de meest gebruikte biobrandstof voor transport. Het is ook de brandstof die zeer waarschijnlijk in de toekomst in zowel grote als duurzame volumes beschikbaar blijft. Een belangrijk voordeel is dat het vloeibaar is en in grote volumes wereldwijd verkrijgbaar is.

De brandstof kan worden geproduceerd uit diverse grondstoffen, zoals suikerriet, tarwe en mais. Ook zetmeel of afvalstoffen met een hoog suikergehalte, zoals cellulose of brood, kunnen worden gebruikt. Bovendien is bio-ethanol betrekkelijk gemakkelijk te produceren, zelfs op kleine schaal. Vergeleken met standaarddiesel kan bij een optimale CO2-reductie een geschatte vermindering van de CO2-uitstoot van maximaal 90% worden bereikt.

 

Hybride
 

Een hybridevoertuig rijdt op elektrische stroom in combinatie met een biobrandstof. Dit verlaagt het brandstofverbruik aanzienlijk, wat weer leidt tot lagere emissies. Ook wordt hierdoor minder lawaai geproduceerd. Het hybridevoertuig heeft daardoor speciale voordelen, zoals 's ochtends vroeg, 's avonds laat of 's nachts door de stad kunnen rijden.

Leveringen buiten de spitsuren leveren verschillende voordelen op, zoals kortere rijtijden, lager brandstofverbruik en lagere CO2-emissies. Bovendien kan hierdoor het voertuig vaker worden ingezet. Vergeleken met standaarddiesel kan bij een optimale CO2-reductie een vermindering van de CO2-uitstoot van maar liefst 90% worden bereikt.

 

Plug-in hybride
 

Een plug-in uitvoering wil zeggen dat de vrachtwagen te allen tijde, compleet opgeladen, klaar is voor gebruik. Als er dan extra moet worden opgeladen, kan dit ook gewoon tijdens werkuren, wanneer de vrachtwagen stilstaat om te worden in- of uitgeladen, of wanneer de chauffeur pauze houdt.

De combinatie van elektrische aandrijflijn en traditionele motor verlaagt het brandstofverbruik, wat tot minder uitstoot en minder geluid leidt. Hybride betekent dat de CO2-uitstoot ruim 90% lager is dan bij een gewone diesel (met een combinatie hybride en HVO).