Je lijkt je te bevinden in .
Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.
Nederland
verkoopregio
Production units

Alternatieve energie

De juiste oplossing vinden

Transport slimmer maken

Door nauw overleg met onze klanten en andere partners en belanghebbenden wil Scania de ecologische voetafdruk van de transportsector omlaag brengen en zorgen voor winstgevendheid door het optimaliseren van de gehele goederenstroom, van leverancier tot aan de eindgebruiker. We beschikken over hulpmiddelen om elk wagenpark te analyseren en te optimaliseren met de juiste keuze aan alternatieve brandstoffen.

HET GESPREK

We bespreken uw specifieke transportwensen en uitstootdoelstellingen. En we laten u zien hoe Scania u kan helpen.

DE ANALYSE

Een Scania-expert analyseert uw bedrijf met de Fleet Composer. Vervolgens stelt de expert een aantal maatregelen voor die nodig zijn om uw uitstootdoelstellingen te halen.

DE OMSCHAKELING

Onder het implementeren van de oplossing kunnen de volgende zaken vallen: nieuwe voertuigen die werken op alternatieve brandstoffen, energiebesparende acties en manieren om uw transport slimmer te maken.

“Naast positieve milieu-effecten biedt een gasmotor ook buitengewoon lage operationele kosten.“

Jaques Chapin,

Manager van STB, het eigen transportbedrijf van Biocoop, Frankrijk

Van visie tot realiteit

Scania biedt het breedste scala aan rijklare gas-, bio-ethanol-, biodiesel-, HVO- en elektrische oplossingen die er op de markt beschikbaar zijn.

BIOLNG4EU

Rolande investeert sinds 2007 in LNG tankinfrastructuur in Nederland om de emissies in het wegtransport te reduceren. Rolande wil nu de volgende stap zetten: de introductie van Bio-LNG. Bio-LNG is een 100% biologische brandstof die gemaakt wordt uit afval of mest.

De belangrijkste voordelen van Bio-LNG zijn:
• Het is nu de schoonste brandstof die geschikt is voor lange afstand wegtransport.
• Bio-LNG leidt tot een CO2 reductie van minimaal 80% vergeleken met diesel Euro VI motoren.
• Bio-LNG kan lokaal geproduceerd worden uit secundaire afvalstromen (geen impact op de voedselketen).
• LNG is 1-op-1 te vervangen door Bio-LNG. Reeds beschikbare LNG trucks en tankinfrastructuur kunnen zonder problemen worden gebruikt voor Bio-LNG.
• (Bio-)LNG trucks hebben een actieradius die vergelijkbaar is met dieseltrucks.

Daarom is Scania een van de partners in het project BIOLNG4EU, dat mede wordt gefinancierd uit het Europese CEF programma. In dit project wordt de eerste infrastructuur voor Bio-LNG in Nederland en België ontwikkeld. Er worden twee locaties voor de productie van Bio-LNG gerealiseerd en vier nieuwe tankstations waar Bio-LNG blends getankt kunnen worden. Scania is in dit project betrokken bij de uitvoering van een real life trial met in totaal 35 trucks van verschillende merken die op Bio-LNG blends gaan rijden. Tijdens deze trial verzamelen we waardevolle data over de performance en kosten van de trucks, de tankstations en de productielocaties.

Hiermee willen we laten zien dat Bio-LNG een serieuze optie is voor vergroening van het wegtransport op de korte termijn. Daarom verdient Bio-LNG een belangrijke plaats in de brandstoffenmix voor transport!

 

Scania Biolng4eu

VIND UW BRANDSTOF

Hier vindt u onze opties en de belangrijkste voordelen daarvan. Bekijk welke optie waarschijnlijk het beste werkt voor uw bedrijf.

Biogas
Aardgas
Biodiesel
Meest geschikt voor
Voor- en nadelen
 • rich-text-image Stedelijke distributie Regionale distributie Afvalinzameling Stukgoedvervoer
 • rich-text-image Stads-/streekbussen Intercitybussen Snel openbaar busvervoer
 • rich-text-image Beste optie in deze klasse. Zorgt voor een uitstekend koppel Tot 44 ton treingewicht Laagste brandstofverbruik Stille werking Kan worden gemengd met aardgas
 • rich-text-image Infrastructuur is nog niet volledig ontwikkeld. (Is in het algemeen beter voor gecomprimeerd gas dan voor vloeibaar gas.) Minder laadcapaciteit (ongeveer 700 kg of 675 kg)
Meest geschikt voor
Voor- en nadelen
 • rich-text-image Stedelijke distributie Regionale distributie Afvalinzameling Stukgoedvervoer
 • rich-text-image Stads-/streekbussen Intercitybussen Snel openbaar busvervoer
 • rich-text-image Beste optie in deze klasse. Zorgt voor een uitstekend koppel Tot 44 ton treingewicht Laagste brandstofverbruik Stille werking
 • rich-text-image Kan worden gemengd met biogas Infrastructuur is nog niet volledig ontwikkeld. (Is in het algemeen beter voor gecomprimeerd gas dan voor vloeibaar gas.) Minder laadcapaciteit (ongeveer 700 kg of 675 kg)
Meest geschikt voor
Voor- en nadelen
 • rich-text-image Regionale distributie Stedelijke distributie Afvalinzameling Bouw Wegtransport
 • rich-text-image Bosbouw Stads-/streekbussen Intercitybussen Snel openbaar busvervoer Incidenteel vervoer
 • rich-text-image Goed verkrijgbaar in grote hoeveelheden Geschikt voor vele toepassingen Premies van lokale overheidsinstanties
 • rich-text-image Brandstofverbruik wordt verhoogd met maximaal 8% Maximaal vermogen wordt verminderd met maximaal 8% Kortere onderhoudsintervallen
HVO
Bio-ethanol
Elektrisch
Meest geschikt voor
Voor- en nadelen
 • rich-text-image Stedelijke distributie Regionale distributie Afvalinzameling Bouw Bosbouw Volumetransport
 • rich-text-image Wegtransport Zwaar transport Stads-/streekbussen Intercitybussen Snel openbaar busvervoer Incidenteel vervoer
 • rich-text-image Geschikt voor alle toepassingen Premies van lokale overheidsinstanties Eenvoudig in het gebruik
 • rich-text-image Brandstofverbruik wordt verhoogd met maximaal 6% Beperkt aanbod van grondstoffen die weinig belastend zijn voor het milieu
Meest geschikt voor
Voor- en nadelen
 • rich-text-image Stedelijke distributieRegionale distributieLuchthavens
 • rich-text-image Stads-/streekbussen Intercitybussen Snel openbaar busvervoer
 • rich-text-image Beproefde technologie Dieselefficiëntie Wereldwijd verkrijgbaar en lokale productie van ethanol is mogelijk
 • rich-text-image Kortere onderhoudsintervallenWereldwijd verkrijgbaar en lokale productie van ethanol is mogelijk
Meest geschikt voor
Voor- en nadelen
 • rich-text-image Stedelijke distributie Regionale distributie Afvalinzameling
 • rich-text-image Stads-/streekbussen Intercitybussen Snel openbaar busvervoer
 • rich-text-image Lager brandstofverbruik (ongeveer 18%) Gering geluidsniveau (Quiet-Truck/PIEK-Light gecertificeerd) Kan worden gecombineerd met 100% HVO en biodiesel
 • rich-text-image Minder laadcapaciteit (790 kg)Vermindering van lokale emissies Verbeterde rijeigenschappen met snelle reactie en snel schakelen
Map

Laten we zaken doen

De dichtstbijzijnde dealer zoeken

Scania Assistance

We zijn er om u te helpen – 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.

Bel ons nu
+31 (0)76 52 54 111
De dichtstbijzijnde dealer zoeken