Je lijkt je te bevinden in .
Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.
Nederland
verkoopregio
Production units

Data We Process

Welke gegevens wij verzamelen, hangt af van uw relatie met Scania. In de onderstaande tabbladen heeft u toegang tot meer informatie over de gegevens die wij verzamelen voor verschillende doeleinden.

Customer
Driver
Employee
Business partner/supplier
Visitor

Welke persoonlijke gegevens verwerken we van u als klant?

Wanneer u en/of uw werknemers een product en/of dienst bestellen, verwerken wij uw contactgegevens om met u te communiceren en de aangevraagde producten en diensten te leveren. Wanneer u zelfstandig ondernemer bent, worden alle gegevens die we over uw bedrijf verwerken, beschouwd als persoonsgegevens.

Waarom verwerken we uw gegevens?

Welke categorieën persoonsgegevens verwerken 

Wettelijke basis

Om een offerte te doen

 • ·Organisatiegegevens (de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf)
 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Wanneer u zelfstandig ondernemer bent, verwerken wij financiële gegevens, waaronder kredietbeoordelingen

Gerechtvaardigd belang

Om een contract na te komen

 • Organisatiegegevens (zoals de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf)
 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Wanneer u zelfstandig ondernemer bent, verwerken we ook financiële gegevens, waaronder kredietbeoordelingen, bankrekeningen en betalingsgegevens, evenals contractgerelateerde gegevens zoals contract-, bestel- en factuurnummers

Contractuele verplichting

Om diensten en ondersteuning te bieden

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Organisatiegegevens (de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf)

Contractuele verplichting

Om u te informeren over updates, producten en diensten waarvan we denken dat die interessant voor u zijn

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • ·Contactvoorkeuren

Gerechtvaardigd belang

Om te bepalen hoe tevreden u bent over onze prestaties en met onze producten en diensten, met inbegrip van uw deelname aan onderzoeken

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Contactvoorkeuren
 • Aankopen en transacties
 • Rijgedrag, zoals rijpatroon, geolocatie en rijtijden
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld de voertuigidentificatienummers en de chauffeurs-ID
 • Prestatiegegevens van het voertuig, waaronder informatie m.b.t. voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remmen, schakelen, accuverbruik, motorgegevens en foutcodesIP-adres, besturingssysteem, apparaattype, app-naam en -versie, browsernaam en -versie en uw antwoorden op onderzoeksvragen.
 • Locatie 

Gerechtvaardigd belang

Corrigerende maatregelen nemen

 • ·       Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • ·       Bezorgadres
 • ·       Aankopen en transacties
 • ·       Rijgedrag, zoals rijpatroon, geolocatie en rijtijden
 • ·       Identificatiegegevens, bijvoorbeeld de voertuigidentificatienummers en chauffeurs-ID
 • ·       Prestatiegegevens van het voertuig, waaronder informatie m.b.t. voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remmen, schakelen, accuverbruik, motorgegevens en foutcodes

Legitimate interest

Het analyseren, verbeteren van de kwaliteit en het ontwikkelen van producten, diensten en onze organisatie 
 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Bezorgadres
 • Aankopen en transacties
 • Financiële gegevens, waaronder kredietbeoordelingen, bankrekeningen en betalingsgegevens, evenals contractgerelateerde gegevens zoals contract-, bestel- en factuurnummers.
 • Rijgedrag, zoals rijpatroon, geolocatie, rijtijden en voorkeursinstellingen
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld de voertuigidentificatienummers, IP-nummer, MAC-adres, chauffeurs-ID, gebruikers-ID van het IT-systeem
 • Prestatiegegevens van het voertuig, waaronder informatie m.b.t. voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remmen, schakelen, accuverbruik, motorgegevens en foutcodes
 • Systeemlogboeken van onze IT-systemen
Gerechtvaardigd belang 
Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en legitieme verzoeken van wetshandhavingsinstanties en andere autoriteiten
 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Bezorgadres
 • Aankopen en transacties
 • Financiële gegevens, waaronder kredietbeoordelingen, bankrekeningen en betalingsgegevens, evenals contractgerelateerde gegevens zoals contract-, bestel- en factuurnummers.
 • Rijgedrag, zoals rijpatroon, geolocatie en rijtijden
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld de voertuigidentificatienummers, IP-nummer, MAC-adres, chauffeurs-ID, gebruikers-ID van het IT-systeem
 • Prestatiegegevens van het voertuig, waaronder informatie m.b.t. voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remmen, schakelen, accuverbruik, motorgegevens en foutcodes
 • Systeemlogboeken van onze IT-systemen
Wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang
Om gevraagde informatie en relevante updates aan u te verstrekken.  ·       Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres) Gerechtvaardigd belang

Welke persoonlijke gegevens verwerken we van u als chauffeur?

Er zijn drie belangrijke manieren waarop u met Scania als chauffeur te maken hebt.

U rijdt een Scania-voertuig

Wij verzamelen verschillende soorten operationele gegevens van het voertuig, waaronder brandstofverbruik, rijpatronen, foutcodes en geolocatie van het voertuig. Al deze gegevens worden persoonsgegevens wanneer we kunnen identificeren wie het voertuig bestuurt.

We verwerken deze gegevens om

·       de door de klant gevraagde diensten te leveren

·       op verzoek entertainmentdiensten in het voertuig te leveren

·       diagnostiek op afstand uit te voeren en reparatie en onderhoud te plannen

·       ondersteuning te bieden

·       contractuele verplichtingen na te komen

·       de kwaliteit te analyseren en te verbeteren en bestaande alsmede nieuwe producten, diensten alsook onze organisatie te ontwikkelen.

·       te voldoen aan wettelijke verplichtingen en rechtmatige verzoeken van wetshandhavingsinstanties en andere autoriteiten.

·       u informeren over relevante updates

De gegevens die wij verzamelen, worden ofwel verstrekt door uw werkgever, verzameld van het voertuig of aangemaakt in onze IT-systemen die u gebruikt.

U neemt deel aan een door Scania georganiseerde chauffeurswedstrijd

Wanneer u wilt deelnemen aan een door Scania georganiseerde chauffeurswedstrijd, moeten we een aantal persoonlijke gegevens van u verzamelen (zoals uw naam en uw contactgegevens) om uw registratie en uw deelname aan de wedstrijd te verwerken. Deze gegevens worden rechtstreeks door u aangeleverd.

U hebt pech onderweg en u neemt contact op met Scania Assistance

Wanneer u pech onderweg hebt en u wilt contact met ons opnemen voor pechhulp, moeten we uw persoonlijke gegevens verwerken om u te kunnen identificeren, uw pechgeval te begrijpen, hulp te bieden en contact met u op te nemen om doorlopend met u over uw hulpvraag te kunnen communiceren.

 

Waarom verwerken we uw gegevens?

Welke categorieën persoonsgegevens verwerken we?

Wettelijke basis

Om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen, waaronder:

 • het leveren van de door de klant/uw werkgever gevraagde diensten
 • op verzoek entertainmentdiensten in het voertuig te leveren
 • diagnostiek op afstand uit te voeren en reparatie en onderhoud te plannen
 • ondersteuning tebieden
 • Rijgedrag, zoals rijpatroon, geolocatie en rijtijden
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld de voertuigidentificatienummers, IP-nummer, MAC-adres, chauffeurs-ID, gebruikers-ID van het IT-systeem
 • Prestatiegegevens van het voertuig, waaronder informatie m.b.t. voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remmen, schakelen, accuverbruik, motorgegevens en foutcodes
 • Systeemlogboeken van onze IT-systemen

Contractuele verplichting

Het opvolging van contractuele verplichtingen van de klant

 • Rijgedrag, zoals rijpatroon, geolocatie en rijtijden
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld de voertuigidentificatienummers, IP-nummer, MAC-adres, chauffeurs-ID, gebruikers-ID van het IT-systeem
 • Prestatiegegevens van het voertuig, waaronder informatie m.b.t. voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remmen, schakelen, accuverbruik, motorgegevens en foutcodes
 • Systeemlogboeken van onze IT-systemen

Gerechtvaardigd belang

Om uw deelname aan een door ons georganiseerde rijwedstrijd te verwerken

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Uw leeftijd
 • Uw taalvoorkeur
 • Bedrijfsnaam van uw werkgever
Toestemming

 

Om pechhulp onderweg te bieden

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Organisatiegegevens (de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf)
 • Voertuigidentificatienummers
 • Registratienummer
 • Beschrijving van de noodsituatie met inbegrip van beschrijving van eventueel lichamelijk letsel en behoefte aan medische hul
 • Geografische positie
 • Voertuiggegevens voor diagnose op afstand

Gerechtvaardigd belang

Het analyseren, verbeteren van de kwaliteit en het ontwikkelen van producten en diensten.

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Organisatiegegevens (de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf)
 • Rijgedrag, zoals rijpatroon, geolocatie, rijtijden en voorkeursinstellingen
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld de voertuigidentificatienummers, IP-nummer, MAC-adres, chauffeurs-ID
 • Prestatiegegevens van het voertuig, waaronder informatie m.b.t. voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remmen, schakelen, accuverbruik, motorgegevens en foutcodes
 • Gevallen van pechhulp

Gerechtvaardigd belang

Voldoen aan wettelijke verplichtingen en rechtmatige verzoeken van wetshandhavingsinstanties en andere autoriteiten. 
 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Bezorgadres
 • Rijgedrag, zoals rijpatroon, geolocatie en rijtijden
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld de voertuigidentificatienummers, IP-nummer, MAC-adres, chauffeurs-ID, gebruikers-ID van het IT-systeem
 • Prestatiegegevens van het voertuig, waaronder informatie m.b.t. voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remmen, schakelen, accuverbruik, motorgegevens en foutcodes
 • Systeemlogboeken van onze IT-systemen
Wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang
Om gevraagde informatie en relevante updates aan u te verstrekken.  Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres) Gerechtvaardigd belang
Om te bepalen hoe tevreden u bent over onze prestaties en met onze producten en diensten, met inbegrip van uw deelname aan onderzoeken
 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Organisatiegegevens (de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf)
 • Contactvoorkeuren
 • Aankopen en transacties
 • Rijgedrag, zoals rijpatroon, geolocatie en rijtijden
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld de voertuigidentificatienummers en de chauffeurs-ID
 • Prestatiegegevens van het voertuig, waaronder informatie m.b.t. voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remmen, schakelen, accuverbruik, motorgegevens en foutcodes
 • IP-adres, besturingssysteem, apparaattype, app-naam en -versie, browsernaam en -versie en uw antwoorden op onderzoeksvragen.
 • Locatie 
Gerechtvaardigd belang

Welke persoonlijke gegevens verwerken we van u als werknemer?

Wanneer u solliciteert op een baan bij Scania, vragen we u om een aantal persoonlijke gegevens om uw sollicitatie te verwerken, bijvoorbeeld om contactinformatie en referentiegegevens, waaronder werkervaring, opleiding en diploma’s.

Gedurende uw diensttijd bij Scania worden uw persoonlijke gegevens verwerkt:

·         voor administratieve doeleinden,

·         voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen als werkgever

·         voor het realiseren van ons gerechtvaardigd belang om:

o       het werk te sturen, te evalueren en te plannen

o    medewerkers en bedrijfsmiddelen te beschermen

o    medewerkers te contacteren en te informeren

o    transparant te zijn tegenover onze eigenaren en het publiek

Nadat u ons bedrijf hebt verlaten, worden er nog beperkte hoeveelheden gegevens verwerkt om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld gegevens waaruit blijkt hoe lang u bij ons in dienst bent geweest.

Waarom verwerken we uw gegevens?

Welke categorieën persoonsgegevens verwerken 

Wettelijke basis

Personeelsadministratie

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Personeelsgegevens (zoals personeelsnummer, gebruikers-ID, foto’s)
 • Financiële gegevens (zoals salaris, belastingen, onkosten, urenstaten, bankrekeningnummer, etc.)

Contractuele verplichting

Voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijv. rapportage aan autoriteiten, documenteren van revalidatie, voldoen aan collectieve overeenkomsten etc.) en voldoen aan legitieme verzoeken van rechtshandhavingsinstanties en andere autoriteiten. 

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Personeelsgegevens (zoals personeelsnummer, gebruikers-ID, foto’s)
 • Nationaliteit
 • Geboortedatum
 • Licentieregistratie
 • Financiële gegevens (zoals salaris, belastingen)
 • Vakbondslidmaatschap (om te voldoen aan de collectieve overeenkomst worden de gegevens verzameld indien nodig)
 • Toegangslogboeken van IT-systemen en invoersystemen,
 • IT-logboeken van applicaties en netwerkdiensten,
 • Camerabewaking en -beelden 
Wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang  

Planning en opvolging

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Personeelsgegevens (zoals personeelsnummer, gebruikers-ID, foto’s)
 • Organisatorische informatie (werkplek, kostenplaats, leidinggevende, etc.)
 • Prestatie-evaluaties
 • Ontwikkelingsplannen

Gerechtvaardigd belang

Om toegang te bieden tot onze IT-systemen en om onze systemen te verbeteren

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Personeelsgegevens (zoals personeelsnummer, gebruikers-ID, foto’s)
 • Gebruikersvoorkeursinstellingen in systemen
 • Registratie van uw gebruik van onze systemen

Gerechtvaardigd belang

Veiligheid in noodgevallen

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Personeelsgegevens (zoals personeelsnummer, gebruikers-ID, foto’s)
 • Naaste
 • Nationaliteit
 • Geboortedatum

Bescherming van uw vitale belangen

Om medewerkers en bedrijfsmiddelen te beschermen

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Personeelsgegevens (zoals personeelsnummer, gebruikers-ID, foto’s)
 • Toegangslogboeken van IT-systemen en invoersystemen,
 • IT-logboeken van applicaties en netwerkdiensten,
 • Camerabewaking
 • Beveiligingsincidentrapporten

Gerechtvaardigd belang

Overdracht van persoonsgegevens extern om u in staat te stellen uw werkzaamheden uit te voeren

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Personeelsgegevens (zoals personeelsnummer, gebruikers-ID, foto’s)
 • Licentieregistratie
 • Persoonsgegevens van contracten
 • Afbeeldingen, film en audio

Gerechtvaardigd belang

Het analyseren, verbeteren van de kwaliteit en het ontwikkelen van producten, diensten en onze organisatie

·       Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)

·       Personeelsgegevens (zoals personeelsnummer, gebruikers-ID, foto’s)

·       Nationaliteit

·       Geboortedatum

·       Licentieregistratie

·       Organisatorische informatie (werkplek, kostenplaats, leidinggevende, etc.)

·       Prestatie-evaluaties

·       Toegangslogboeken van IT-systemen en invoersystemen,

IT-logboeken van applicaties en netwerkservices

Gerechtvaardigd belang
Om gevraagde informatie en relevante updates aan u te verstrekken.  ·       Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres) Gerechtvaardigd belang
     

Welke persoonlijke gegevens verwerken we van u als zakenpartner/leverancier?

Wanneer u actief bent als vertegenwoordiger voor een leverancier die producten en diensten aan Scania levert, verwerken we beperkte hoeveelheden persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw contactgegevens en identificatie. Deze informatie wordt gebruikt om aanbiedingen te beoordelen, contracten te beheren en u toegang tot relevante IT-systemen te geven.

Waarom verwerken we uw gegevens?

Welke categorieën persoonsgegevens verwerken 

Wettelijke basis

Om offertes van u of uw werkgever te beoordelen

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Organisatiegegevens (de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf)
 • Wanneer u zelfstandig ondernemer bent, verwerken we ook financiële gegevens, waaronder kredietbeoordelingen en prijzen

Gerechtvaardigd belang

Om contracten met u of uw werkgever ten uitvoer te brengen

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Organisatiegegevens (zoals de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf en het bedrijfsorganisatienummer)
 • Wanneer u zelfstandig ondernemer bent, verwerken we ook financiële gegevens, waaronder kredietbeoordelingen, bankrekeningen en betalingsgegevens

Gerechtvaardigd belang

Om u toegang tot onze IT-systemen te geven

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Gebruikers-ID
 • De taalinstellingen in onze systemen
 • Registratie van uw gebruik van onze systemen

Gerechtvaardigd belang

Om met u of uw werkgever te communiceren

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Organisatiegegevens (de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf)

Gerechtvaardigd belang

Het analyseren, verbeteren van de kwaliteit en het ontwikkelen van producten, diensten en onze organisatie

·       Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)

·       Organisatiegegevens (zoals de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf en het bedrijfsorganisatienummer)

·       Wanneer u zelfstandig ondernemer bent, verwerken we ook financiële gegevens, waaronder kredietbeoordelingen, bankrekeningen en betalingsgegevens

Registratie van uw gebruik van onze systemen

Gerechtvaardigd belang
Voldoen aan wettelijke verplichtingen en rechtmatige verzoeken van wetshandhavingsinstanties en andere autoriteiten.

·       Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)

·       Organisatiegegevens (zoals de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf en het bedrijfsorganisatienummer)

·       Wanneer u zelfstandig ondernemer bent, verwerken we ook financiële gegevens, waaronder kredietbeoordelingen, bankrekeningen en betalingsgegevens

·       Nationaliteit

·       Geboortedatum

·       Licentieregistratie

·       Toegangslogboeken van IT-systemen en invoersystemen,

IT-logboeken van applicaties en netwerkservices

Gerechtvaardigd belang
Om gevraagde informatie en relevante updates aan u te verstrekken.  Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres) Gerechtvaardigd belang

Welke persoonlijke gegevens verwerken we van u wanneer u ons bezoekt?

Wanneer u onze gebouwen en evenementen bezoekt, verwerken wij gegevens over u om te kunnen voldoen aan het doel van uw bezoek en om uw bezoek succesvol en veilig te maken. Deze kunnen onder meer bestaan uit contactgegevens en het nummer van het rijbewijs, maar ook uit voedingsvoorkeuren en informatie van medereizigers.

Wanneer u onze websites bezoekt, geeft uw webbrowser ons bepaalde informatie die ons helpt te begrijpen hoe u onze websites gebruikt, bijvoorbeeld of u een mobiel apparaat of een pc gebruikt, welke browser u gebruikt en in welke regio van de wereld u zich bevindt. Deze gegevens helpen ons om onze website aan te passen en uw surfervaring te optimaliseren. Wij maken gebruik van een beperkt aantal cookies om ons te helpen begrijpen hoe u onze websites gebruikt. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van cookies.

Waarom verwerken we uw gegevens?

Welke categorieën persoonsgegevens verwerken 

Wettelijke basis

Om uw surfervaring te optimaliseren

 • IP-adres
 • Type en versie van uw browser
 • Besturingssysteem
 • Datum en tijd van uw bezoek
 • URL van de website die u hebt gebruikt om op onze site te komen

Gerechtvaardigd belang

Het analyseren van uw gebruik van onze website om onze site te verbeteren

 • IP-adres
 • Browserinstellingen
 • Het soort apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken

Gerechtvaardigd belang

Om te voldoen aan het doel van uw bezoek bij Scania

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Informatie van medereizigers (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres, leeftijd
 • Organisatiegegevens (de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf)
 • Taal
 • Voedselvoorkeuren
 • Reis- en verblijfgegevens
 • Rijbewijs
 • Hostgegevens

Gerechtvaardigd belang

Om onze bezoekers en onze bedrijfsmiddelen te beschermen

 • Toegangslogboeken van IT-systemen en invoersystemen,
 • IT-logboeken van applicaties en netwerkdiensten,
 • Camerabewaking
 • Beveiligingsincidentrapporten

Gerechtvaardigd belang

Het analyseren, verbeteren van de kwaliteit en het ontwikkelen van producten, diensten en onze organisatie

·       Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)

·       Informatie van medereizigers (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres, leeftijd)

·       Organisatiegegevens (de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf)

·       Taal

·       Reis- en verblijfgegevens

·       Rijbewijs

-       Hostgegevens

Gerechtvaardigd belang
Voldoen aan wettelijke verplichtingen en rechtmatige verzoeken van wetshandhavingsinstanties en andere autoriteiten.

·       Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)

·       Informatie van medereizigers (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres, leeftijd)

·       Organisatiegegevens (de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf)

·       Taal

·       Reis- en verblijfgegevens

·       Rijbewijs

Wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang
Om u te voorzien van de gevraagde informatie, diensten en updates, waaronder webcasts, jaarverslagen. 

·       Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)

·       Organisatiegegevens (de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf)

-      Taal

Gerechtvaardigd belang