Je lijkt je te bevinden in .
Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.
Nederland
verkoopregio
Production units

Hernieuwbare brandstoffen bieden hoofd aan CO2-uitdaging

• Scania neemt de leiding in het gevecht tegen de CO2-emissies met oplossingen waarmee nu al aan de normen voor 2030 wordt voldaan.

• Een uniek optimaliseringsinstrument - de Scania CO2MPOSER - berekent de optimale oplossing op basis van de doelstellingen van de transportondernemer.

• Alle alternatieven moeten worden ingezet – er is geen universele hioplossing. Scania biedt de transportsector een ongekend breed aanbod, met zowel hybride voertuigen als motoren die op gas, biodiesel, bio-ethanol en HVO kunnen lopen.

• Ecolution by Scania zorgt voor een verdere verlaging van het brandstofverbruik met behulp van geoptimaliseerde wagenparken, trainingen en onderhoud.

“Het steeds verder verlagen van het brandstofverbruik en de operationele kosten staat al vanaf het begin centraal bij Scania,” vertelt Magnus Höglund, die bij Scania Trucks verantwoordelijk is voor alternatieve brandstoffen en aandrijflijnen. “Het verschil met vroeger is dat onze klanten en wij het nu belangrijk vinden om te kijken naar hoe een lager brandstofverbruik en alternatieve brandstoffen de CO2-emis¬sies kunnen verlagen. Bij Euro 6 draaide alles om lagere emissies en aan die uitdaging heeft Scania op uitstekende wijze het hoofd geboden. Wij maken ons nu op voor het volgende grote “gevecht” dat de transportsector moet leveren – het voldoen aan de klimaatdoelstellingen voor de lange termijn.

De Scania CO2MPOSER is een belangrijk hulpmiddel in gesprekken met klanten die nu al willen inzetten op een verlaging van hun CO2-emissies door op grotere schaal gebruik te maken van alternatieve en hernieuwbare brandstoffen. Een punt van onzekerheid hierbij is dat het vooraf lastig is om in te schatten hoe hoog de extra kosten zullen uitvallen – en het is op dit punt dat Scania’s optimaliseringsinstrument uitkomst biedt:

“Met de CO2MPOSER kunnen wij klanten voorzien van berekeningen die gebaseerd zijn op hun eigen CO2-doelstelingen in combinatie met de in hun regio beschikbare alternatieve brandstoffen en met inachtneming van hun transportactiviteiten,” zegt Höglund. “Zij kunnen nu zien wat een bepaalde verlaging zou kosten en verrassend genoeg blijken de extra kosten vaak veel lager uit te vallen dan de klant had verwacht - en soms zijn zij zelfs te verwaarlozen.”

 

Als voorbeeld verwijst Höglund verwijst naar een zuiveldistributiebedrijf in Zweden dat zijn CO2-uitstoot met 90% wilde verlagen met behulp van ED95-motoren.

“Dit was een pittige doelstelling, maar wel één die volledig realiseerbaar was door gebruik te maken van de hoogwaardige bio-ethanol op tarwebasis die onze partner Lantmännen Agroethanol in zijn fabriek in Norrköping produceert. Bij dit bedrijf bleken de extra kosten uit te komen op ca. EUR 0,001 per melkpak vergeleken met rijden op diesel, ondanks de enorme CO2-verlaging die gerealiseerd werd.

Scania investeert veel tijd en geld om klanten een complete serie alternatieve en hernieuwbare brandstoffen te kunnen bieden. Dit vereist niet alleen een hoog ambitieniveau, maar ook het inzicht dat er geen “wondermiddel” bestaat: de oplossingen zullen altijd per markt verschillen, mede door verschillen in de mate van ontwikkeling van de infrastructuur en de belastingwetgeving. Elke OEM die alle soorten klanten geoptimaliseerde oplossingen wil bieden, moet bereid zijn om – net als Scania – op een breed front te werken.

“Scania’s programma is afgestemd op de realiteit,” zegt Höglund. “De commerciële alternatieven van Scania zijn relevant en realistisch voor onze klanten. De ontwikkeling van een professioneel en gebruiksvriendelijk rekeninstrument dat klanten helpt om te beslissen, vormt het bewijs van onze commitment.”

De breedste selectie

Klanten die hun koolstofvoetafdruk willen verminderen, moeten met een groot aantal factoren rekening houden. Sommige biobrandstoffen zijn simpelweg nog niet overal verkrijgbaar. Ook vergen sommige transporttoepassingen een bepaalde motorgrootte om het werk op een economisch rendabele wijze te doen. En dan zijn er natuurlijk ook altijd nog financiële overwegingen – als de alternatieven duur zijn, wil niemand die hebben.

Scania’s oplossing voor dit probleem bestaat uit het aanbieden van de meest uitgebreide Euro 6 motorenserie op de markt. Zo heeft Scania in de afgelopen twee jaar bijvoorbeeld vijf bio¬dieselmotoren geproduceerd, van een 9-liter 320 pk tot en met een 16-liter 580 pk V8, die op het allerzwaarste werk berekend is. Deze kan lopen op 100% biodiesel of op biodiesel die met gewone diesel gemengd is, afhankelijk van de beschikbaarheid. Scania heeft ook al in een vroeg stadium het gebruik van HVO-biodiesel voor haar Euro 5 en Euro 6 motoren goedgekeurd (Hydro-treated Vegetable Oil, met waterstof behandelde plantaardige olie).

Ook op het gebied van Euro 6 gasmotoren was Scania er vroeg bij. Al op de IAA 2012 – drie jaar voordat de nieuwe wetgeving van kracht werd – presenteerde Scania een Euro 6 gasmotor die in twee vermogensniveaus leverbaar was. Deze motor is geschikt voor aardgas, biogas, CNG of LNG en heeft met een hoge efficiency en een laag verbruik dezelfde prestatiekarakteristieken als een dieselmotor.

“Er is op dit moment veel vraag naar gasmotoren”, vervolgt Höglund. “Met LNG of LBG – vloeibaar biogas – kunnen nu ook meer soorten trucks voor internationaal transport op gas rijden. Hoewel de milieuvoordelen natuurlijk verschillen, al naar gelang het type gas dat gebruikt wordt, wordt er altijd schoner gereden vergeleken met diesel. In het meest gunstige scenario, dat wil zeggen bij het gebruik van biogas, kunnen de CO2-emissies met maar liefst 90% dalen.”

Ecolution by Scania

Al sinds 2010 biedt Scania op de Europese markt Ecolution by Scania aan, een pakket met verschillende producten en diensten waarmee Scania in samenspraak met de klant een geoptimaliseerde transportoplossing kan ontwikkelen. Ongeacht de configuratie van de oplossing geldt dat het einddoel altijd hetzelfde is: een optimaal evenwicht tussen CO2–reductie, een laag brandstofverbruik en een maximaal rendement.

“De Scania CO2MPOSER vormt een uitbreiding op onze bestaande toolbox. Hiermee kunnen wij onze klanten helpen om met een nog grotere precisie oplossingen te ontwikkelen om aan hun duurzaamheids- en rendementsdoelstellingen te voldoen,” vertelt Höglund. “Om de klimaatdoelstellingen voor de lange termijn te realiseren, zijn efficiëntere voertuigen, slimmere transporten en hernieuwbare brandstoffen nodig.”

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

met:

Örjan Åslund, Productzaken, Scania Trucks, tel. +46 70 289 83 78

orjan.aslund@scania.com