Je lijkt je te bevinden in .

Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.

Scania’s commitment aan batterij elektrische voertuigen

19 JANUARI 2021

Breda - Het doel van Scania is om de leider te zijn in de transitie naar een duurzaam transportsysteem. Batterij elektrische voertuigen zullen het belangrijkste instrument zijn om deze verschuiving te stimuleren en om koolstofarme transportoplossingen mogelijk te maken met een beter rendemente voor klanten.

De snelle ontwikkeling van elektrische oplossingen voor zware voertuigen omvat de snelle vooruitgang van accutechnologie met betrekking tot energieopslagcapaciteit per kg. De laadtijd, laadcycli en rendabiliteit per kg verbeteren snel. Dit betekent dat deze oplossingen kosteneffectiever worden, voornamelijk in repetitieve en voorspelbare toepassingen. Ze zullen de belangrijkste door fossiele en biobrandstof aangedreven motoren van Scania in de meeste transporttoepassingen geleidelijk inhalen.

 

“We zien dat batterij elektrische oplossingen de eerste emissievrije technologie is die een brede markt bereikt. Voor de klant heeft een batterij elektrisch voertuig minder onderhoud nodig dan een conventioneel voertuig, wat een hogere uptime en lagere kosten per km of uur bedrijfsduur betekent. We hebben geleerd van het bussegment waar de transformatie eerder begon en er veel vraag is naar batterij elektrische opties. De timing van Scania in dat segment was niet optimaal, maar het leverde goede ervaringen op en we versnellen momenteel met de nieuwe serie Scania bussen. Het gaf ons ook een goede basiskennis bij het uitbreiden van de activiteiten op het gebied van elektrische vrachtwagens”, zegt Alexander Vlaskamp, Head Sales and en Marketing bij Scania.

 

Het bedrijf heeft al een volledig elektrische truck en een plug-in hybride truck op de markt gebracht. Over een paar jaar is Scania van plan om elektrische trucks voor lange afstanden te introduceren die 4,5 uur lang met een totaal gewicht van 40 ton en die snel opladen tijdens de verplichte 45 minuten rust van de chauffeur.

Scania verwacht dat tegen 2025 elektrische voertuigen goed zullen zijn voor ongeveer 10 procent van onze totale verkoopvolumes van voertuigen in Europa en tegen 2030 zal naar verwachting 50 procent van onze totale verkoopvolumes van voertuigen bestaan uit elektrische voertuigen.

Batterij elektrisch vs. waterstof

Scania heeft geïnvesteerd in waterstoftechnologieën en is momenteel de enige fabrikant van zware voertuigen met voertuigen die actief zijn bij klanten. De ingenieurs hebben waardevolle inzichten verkregen uit deze vroege tests en de inspanningen zullen worden voortgezet. Het gebruik van waterstof voor dergelijke toepassingen zal voorlopig echter beperkt zijn, aangezien er drie keer zoveel hernieuwbare elektriciteit nodig is om een waterstoftruck van stroom te voorzien in vergelijking met een batterij elektrische vrachtwagen . Er gaat namelijk veel energie verloren bij de productie, distributie en omzetting naar elektriciteit.

 

Reparatie en onderhoud moeten ook worden overwogen. De kosten voor een waterstofvoertuig zullen hoger zijn dan voor een batterij elektrisch voertuig, aangezien de systemen ervan complexer zijn, zoals een uitgebreid lucht- en koelsysteem. Bovendien is waterstof een vluchtig gas dat meer onderhoud vereist om de veiligheid te waarborgen.

 

Waterstof is echter een veelbelovende energiedrager; een goede manier om energie gedurende lange cycli op te slaan, en zal een belangrijke rol spelen bij het CO2-arm maken als het op een milieuvriendelijke manier wordt geproduceerd. Scania kijkt ernaar uit om fossielvrij staal te kopen voor zijn vrachtwagens, aangezien waterstof een grotere rol zal spelen in verschillende industrieën.

 

Stationaire brandstofcellen zijn een belangrijk onderdeel van het elektrische oplaadsysteem. Deze oplossing is vooral veelbelovend in gebieden met een overvloed aan hernieuwbare energie en in landelijke gebieden buiten het hoofdelektriciteitsnet.

 

“Om te doen wat het beste is voor zowel het operationele rendement van onze klanten als voor onze planeet, sluiten we de deur niet voor welke mogelijkheden dan ook. Het is duidelijk dat de focus van Scania zowel in het hier-en-nu-perspectief als op de korte termijn een combinatie is van hernieuwbare brandstoffen en batterij elektrische voertuigen op accu’s. Dat zien we voor vrijwel alle segmenten”, vervolgt Vlaskamp.

Meer elektrische producten

Met de Scania science based targets zal het bedrijf de CO2-uitstoot van zijn eigen activiteiten tegen 2025 met 50 procent verminderen, en in dezelfde periode de uitstoot van de voertuigen van de klanten met 20 procent verminderen. Om deze verreikende doelen te bereiken, ligt de focus van Scania op het ‘well-to-wheel’-principe, dat strenger is dan veel van de wettelijke voorschriften die op de agenda staan en die zich richten op tank-to-wheel.

 

Het bedrijf verbindt zich ertoe om elk jaar ten minste één nieuwe elektrische producttoepassing in het bus- en vrachtwagensegment te lanceren. Tegelijkertijd blijven maatschappelijke investeringen in een solide infrastructuur voor batterij elektrische voertuigen een prioriteit.

 

“De focus van Scania ligt bij onze klanten. Transportbedrijven moeten hun opdrachten op een duurzame manier en tegen redelijke kosten kunnen blijven uitvoeren”, concludeert Vlaskamp.