Je lijkt je te bevinden in .

Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.

Scania NXT

Stadsvervoer op NXT-niveau

Welkom bij de NXT-toekomst! Het nieuwe batterij-elektrische, zelfrijdende conceptvoertuig van Scania is ontworpen voor flexibele toepassingen in de stad: 's ochtends en' s avonds forenzen van en naar het werk vervoeren, overdag goederen afleveren en 's nachts vuilnis ophalen.

 

Scania ingenieurs hebben het bedrijfs-DNA met het modulaire systeem naar een hoger niveau getild met een gedurfd innovatief ontwerp. Hun conceptvoertuig kan van vorm veranderen voor de verschillende stedelijke taken.

 

Talloze steden versnellen nu veranderingen in het stadsvervoer, gedreven door de behoefte aan lagere uitstoot en minder opstoppingen. Technologische en infrastructurele voortgang op het gebied van elektrische en zelfrijdende voertuigen zijn voor steden van cruciaal belang om over te schakelen naar een duurzaam vervoerssysteem.

Een visie op de toekomst

NXT is een toekomstvisie voor vervoer in steden. Verschillende van deze technologieën zijn nog niet geheel uitgekristaliseerd, maar voor ons was het belangrijk daadwerkelijk een conceptvoertuig te bouwen om technisch en aanschouwelijk te laten zien wat er mogelijk is. NXT is ontworpen voor 2030 en later, en bevat diverse geavanceerde functies die nu al beschikbaar zijn.

 

Vanaf het begin was het idee om één voertuig te ontwerpen dat aan alle eisen van de stad zou voldoen, en tegelijkertijd aan verschillende voorschriften en eisen voor het vervoer van goederen en mensen voldeed. "NXT is een concept van wat een totaal nieuwe platform kan zijn, waarmee we voertuigen kunnen bouwen voor verschillende doeleinden. Het voertuig is ontworpen om snel aan te passen aan verschillende eisen”, zegt Transport Designer Michael Bedell, Scania.

Delen en meer flexibiliteit

Om echte verandering in het ecosysteem van het transport te bewerkstelligen, spelen voertuigen een belangrijke rol. Maar er is meer nodig. Er is een aanzienlijke ontwikkeling van de infrastructuur nodig voor zowel elektrische als zelfrijdende voertuigen. Bovendien moet de 24/7-stroom van mensen en goederen in steden samenhangend worden aangepakt in plaats afzonderlijk.

 

Commercieel vervoer vormt in veel opzichten de hartslag van een stad. Dit is hoe we naar het werk of naar school gaan. Het gaat erom hoe levensmiddelen worden geleverd aan winkels en restaurants, hoe medicijnen in ziekenhuizen komen en hoe vuilnis wordt opgehaald en afgevoerd. Momenteel zijn de stromen in steden nog lang niet geoptimaliseerd, aangezien goederen tijdens de ochtendspits worden afgeleverd terwijl de meeste mensen ook onderweg zijn. Ondertussen wordt commercieel vervoer 's nachts grotendeels geweerd uit stadscentra wanneer de mensen liggen te slapen.

Hogere mate van automatisering

Openbaar vervoer is altijd bedoeld om te delen. Dat moet nu naar een volgend niveau worden getild. Met een hogere mate van automatisering wordt het eenvoudiger meer flexibiliteit in het openbaar vervoer te introduceren. De acht meter lange busmodule is gebouwd als één samengestelde eenheid, wat het gewicht aanzienlijk vermindert. De cilindrische celbatterijen worden onder de vloer geplaatst, waarmee ze de anders dode ruimte benutten en bijdragen aan een betere gewichtsverdeling. Met het lage voertuiggewicht van nog geen acht ton wordt de actieradius met de huidige accu's geschat op 245 kilometer.

 

"Continue verbetering in stapjes is het kenmerk van Scania", zegt Robert Sjödin, NXT Project Manager. "We maken nu een grote sprong voorwaarts in de toekomst. Dit voertuig zal onschatbare, tastbare gegevens opleveren in onze voortdurende ontwikkeling van elektrische, zelfrijdende voertuigen."

De toekomst visualiseren met speelgoed van 40 jaar oud