Code of Conduct

Scanias framgång bygger på våra kärnvärden och ledningssystem som stöttas av våra huvudprinciper, i synnerhet vårt starka fokus på ständiga förbättringar. Detta är grunden för vår unika företagskultur och ger oss en stark ledande ställning i en värld som i allt större utsträckning är beroende av säkra, hållbara och effektiva transportsystem. Vi kallar det ”The Scania Way”.

Scanias strategiska inriktning är att vara ledande i övergången till ett hållbart transportsystem som är affärsmässigt lönsamt och samtidigt bättre för miljön och för samhället i stort. Även om vårt huvudsakliga bidrag till samhället handlar om att utveckla transportsystemet tar vårt ansvar inte slut där. För Scania handlar hållbarhet även om hur vi bedriver vår verksamhet – det innebär att ta ansvar och att tillföra värde i våra relationer och i hela värdekedjan. Ju mer globala vi blir, desto viktigare är det att alltid ha förtroende, transparens och etik i åtanke.

På Scania strävar vi alltid efter att göra rätt saker på rätt sätt. Vi agerar i enlighet med vår kultur och våra kärnvärden, och uppfyller alla lagar och bestämmelser. Våra kärnvärden och ledarskapsprinciper ger oss tillsammans med uppförandekoden ramarna för hur vi ska bedriva vår verksamhet.