You seem to be located in .
Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz savu Scania tirgus vietni.
Latvija

atlasiet savu pārdošanas reģionu

Select production unit visit our global site

pārdošanas reģionā
Production units

Dati, ko apstrādājam

Datu kopums, ko apstrādājam, ir atkarīgs no jūsu sadarbības formas ar SIA "Scania Latvia". Tabulās zemāk jūs varat iepazīties ar detalizētu informāciju par datiem, ko apstrādājam dažādiem mērķiem.

Klienti
Autovadītāji
Darbinieki
Darījumu partneri/piegādātāji
Apmeklētāji

Kādus jūsu kā klienta personas datus mēs apstrādājam?

Kad jūs pārstāvat savu uzņēmumu, mums ir jāapstrādā jūsu personas dati turpmāk uzskaitītajiem mērķiem. Ja esat vienīgais tirgotājs, visi dati, ko mēs apstrādājam par jūsu uzņēmumu, kļūst par personas datiem.

Kādēļ mēs apstrādājam jūsu datus?

Kādas personas datu kategorijas mēs apstrādājam?

Likumīgs pamatojums

Cenu piedāvājuma izteikšanas nolūkā

 • Organizācijas dati, piemēram, uzņēmuma nosaukums, valsts, uzņēmuma adrese un tālruņa numurs
 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds un e-pasta adrese
 • Ja esat individuālais komersants, mēs apstrādājam arī finanšu datus, piemēram, kredītreitingus un citus datus, kas attiecas uz kredītspēju

Leģitīmā interese

Līgums

Līguma izpildes nolūkā

 • Organizācijas dati, piemēram, uzņēmuma nosaukums, valsts, uzņēmuma adrese un tālruņa numurs
 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds un e-pasta adrese
 • Ja esat individuālais komersants, mēs apstrādājam arī finanšu datus, piemēram, kredītreitingus, bankas kontu un maksājumu informāciju, kā arī ar līgumiem saistītus datus, piemēram, līguma numuru, pasūtījuma numuru, rēķinus
 • Braukšanas izturēšanās, piemēram, braukšanas paradumi, ģeogrāfiskā atrašanās vieta, darba stundas un izvēles iestatījumi
 • Identifikācijas dati, piemēram, transportlīdzekļa identifikācijas numuri, vadītāja ID, IP numurs, MAC adrese, IT sistēma un lietotāja ID
 • Transportlīdzekļa veiktspējas dati, piemēram, informācija par transportlīdzekļa sastāvdaļām, degvielas patēriņš, bremžu lietošana, pārnesumu pārslēgšana, akumulatora patēriņš, motora dati un kļūdu kodi

Līgums

Sniegt pakalpojumus un atbalstu, kā arī sekot līdzi līgumsaistībām

 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un adrese
 • Organizācijas dati, piemēram, uzņēmuma nosaukums, valsts, uzņēmuma adrese un tālruņa numurs
 • Kontaktu preferences
 • Pirkumi un darījumi
 • Braukšanas izturēšanās, piemēram, braukšanas paradumi, ģeogrāfiskā atrašanās vieta, darba stundas un izvēles iestatījumi
 • Identifikācijas dati, piemēram, transportlīdzekļa identifikācijas numuri, vadītāja ID, IP numurs, MAC adrese, IT sistēma un lietotāja ID
 • Transportlīdzekļa veiktspējas dati, piemēram, informācija par transportlīdzekļa komponentēm, degvielas patēriņu, bremžu lietošanu, pārnesumu pārslēgšanu, akumulatora patēriņu, motora datiem un kļūdu kodiem

Līgums

Lai jūs informētu par produktiem un pakalpojumiem, kas, mūsuprāt, varētu jūs interesēt

 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un adrese
 • Kontaktinformācijas izvēle

Leģitīmā interese

Piekrišana

Lai apsekotu mūsu sniegtos pakalpojumus un noskaidrotu, vai esat apmierināts ar mūsu produktiem un pakalpojumiem, kā arī lai aicinātu jūs piedalīties apsekojumos

 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un adrese
 • Kontaktinformācijas izvēle
 • Pirkumi un darījumi
 • Braukšanas stils, piemēram braukšanas paradumi, atrašanās vieta un braukšanas laiks
 • Identifikācijas dati, piemēram, transportlīdzekļa identifikācijas numuri, vadītāja ID, IP numurs, MAC adrese, IT sistēma un lietotāja ID
 • Transportlīdzekļa veiktspējas dati, piemēram, informācija par transportlīdzekļa komponentēm, degvielas patēriņu, bremžu lietošanu, pārnesumu pārslēgšanu, akumulatora patsdēriņu, motora datiem un kļūdu kodiem
 • IP adrese, operētājsistēma, ierīces tips, lietotnes nosaukums un versija, pārlūka nosaukums un versija, kā arī jūsu atbildes uz aptaujas jautājumiem

Leģitīmā interese

 

Lai veiktu koriģējošas darbības

 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un adrese
 • Piegādes adrese
 • Pirkumi un darījumi
 • Braukšanas mērīšana, piemēram, braukšanas paradumi, ģeogrāfiskā atrašanās vieta, darba stundas un izvēles iestatījumi
 • Identifikācijas dati, piemēram, transportlīdzekļa identifikācijas numuri, vadītāja ID, IP numurs, MAC adrese, IT sistēma un lietotāja ID
 • Transportlīdzekļa veiktspējas dati, piemēram, informācija par transportlīdzekļa sastāvdaļām, degvielas patēriņš, bremžu lietošana, pārnesumu pārslēgšana, akumulatora patēriņš, motora dati un kļūdu kodi
 • Mūsu IT sistēmu saraksti

  Leģitīmā interese / Līgumsaistības

Lai analizētu, uzlabotu kvalitāti un attīstītu produktus, pakalpojumus un mūsu organizāciju

 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un adrese
 • Pirkumi un darījumi
 • Finanšu dati, piemēram, kredītreitingi, bankas konti un maksājumi, kā arī ar līgumu saistīti dati, piemēram, līguma numurs, pasūtījuma numurs, rēķini.
 • Braukšanas mērīšana, piemēram, braukšanas paradumi, ģeogrāfiskā atrašanās vieta, darba stundas un izvēles iestatījumi
 • Identifikācijas dati, piemēram, transportlīdzekļa identifikācijas numuri, IP numurs, MAC adrese, vadītāja ID, IT sistēmas lietotāja ID
 • Transportlīdzekļa veiktspējas dati, piemēram, par transportlīdzekļa sastāvdaļām, degvielas patēriņš, bremžu lietošana, pārnesumu pārslēgšana, akumulatora patēriņš, motora dati un kļūdu kodi.
 • Sistēmas dati no mūsu IT sistēmām
 • Atbildes uz aptaujas jautājumiem

Leģitīmā interese

 

Izpildīt tiesībaizsardzības un citu iestāžu likumīgās saistības un likumīgos pieprasījumus

 

 •  Kontaktinformācija (piemēram, vārds, e-pasts, tālruņa numurs, adrese) 
 • Piegādes adrese 
 • pirkumi un darījumi 
 • Finanšu dati, piemēram, kredītreitingi, bankas konti un maksājumi, kā arī ar līgumu saistīti dati, piemēram, līguma numurs, pasūtījuma numurs, rēķini. 
 • Braukšanas izturēšanās, piemēram, braukšanas paradumi, atrašanās vieta un darba laiks un izvēles iestatījumi
 • Identifikācijas dati, piemēram, transportlīdzekļa identifikācijas numuri, IP numurs, MAC adrese, vadītāja ID, IT sistēmas lietotāja ID 
 • Transportlīdzekļa veiktspējas dati, piemēram, informācija par transportlīdzekļa sastāvdaļām, degvielas patēriņš, bremžu lietošana, pārnesumu pārslēgšana, akumulatora patēriņš, motora dati un kļūdu kodi. 
 • Sistēmas dati no mūsu IT sistēmām

Juridiskas saistības vai likumīgas intereses

 

Lai sniegtu jums pieprasīto informāciju un atbilstošos atjauninājumus

 

 

 • Kontaktinformācija (piemēram, vārds, e-pasts, tālruņa numurs, adrese)
 • Identifikācijas dati, piemēram, transportlīdzekļa identifikācijas numuri, vadītāja ID, IP numurs, MAC adrese, IT sistēma un lietotāja ID
 • Ģeogrāfiskā atrašanās vieta
 • Transportlīdzekļa veiktspējas dati, piemēram, informācija par transportlīdzekļa sastāvdaļām, degvielas patēriņš, bremžu lietošana, pārnesumu pārslēgšana, akumulatora patēriņš, motora dati un kļūdu kodi

Leģitīmā interese

 

Lai izveidotu potenciālo klientu datu bāzi, piemēram, izmantojot trešo personu datus

 

 

 • Organizācijas dati (piemēram, uzņēmuma nosaukums, valsts, uzņēmuma adrese un tālruņa numurs)
 • Kontaktinformācija (piemēram, vārds, e-pasts, tālruņa numurs, adrese)

Leģitīmā interese

 

 

Kādus jūsu kā transportlīdzekļa vadītāja personas datus mēs apstrādājam?

Kā transportlīdzekļa vadītājs jūs ar Scania galvenokārt sadarbojaties trīs veidos:

Jūs vadāt Scania transportlīdzekli

Mēs apkopojam dažādus transportlīdzekļa darbības datus, piemēram, degvielas patēriņu, brauciena tendences, ģeogrāfisko atrašanās vietu, kļūdu kodus utt. Tie visi ir personas dati, ja identificējam transportlīdzekļa vadītāju.

Tomēr šādos gadījumos mēs esam jūsu datu apstrādātājs, jo attiecīgos personas datus apstrādājam jūsu darba devēja vārdā un pieņemam, ka jūsu darba devējam kā datu pārzinim ir vajadzīgais likumīgais pamatojums jūsu datu apstrādei.

Mēs šos datus apstrādājam, piemēram, lai:

 • sniegtu klienta pieprasītos pakalpojumus, piemēram, transportlīdzekļa vadītāju apmācību un mācības, lai uzlabotu jūsu braukšanas prasmes un samazinātu degvielas patēriņu;
 • pēc pieprasījuma sniegtu kabīnes izklaides pakalpojumus;
 • veiktu attālinātu diagnostiku, kā arī plānotu remontu un apkopi;
 • sniegtu atbalstu;
 • pildītu līgumsaistības;
 • pētītu, analizētu, uzlabotu un pilnveidotu mūsu esošos un jaunos produktus un pakalpojumus;
 • izpildītu tiesībaizsardzības un citu iestāžu likumīgās saistības un likumīgos pieprasījumus. 
 • informētu jūs par attiecīgajiem atjauninājumiem

Mūsu apkopotos datus vai nu sniedz jūsu darba devējs, vai tos iegūstam no transportlīdzekļa, vai arī tietiek sagatavoti mūsu IT sistēmās, ko jūs izmantojat.

Jūs piedalāties Scania organizētā transportlīdzekļu vadītāju konkursā

Ja izvēlaties piedalīties Scania organizētā transportlīdzekļa vadītāju konkursā, mums ir jāapkopo daži jūsu personas dati, piemēram, vārds, uzvārds un kontaktinformācija, lai apstrādātu jūsu reģistrēšanos un dalību konkursā. Šos datus tieši sniedzat jūs.

Jūs uz ceļa nonākat ārkārtas situācijā un izsaucat Scania palīdzību

Ja uz ceļa nonākat ārkārtas situācijā un izvēlaties ar mums sazināties, lai saņemtu ārkārtas palīdzību, mums ir jāapstrādā jūsu personas dati, lai jūs identificētu, izprastu ārkārtas situāciju, sniegtu palīdzību un ar jums sazinātos nolūkā jums nepārtraukti sniegt informāciju par palīdzības sniegšanu.

Šajā nolūkā mums ir nepieciešama jūsu kontaktinformācija, transportlīdzekļa identifikācijas numurs un reģistrācijas numurs, jūsu ģeogrāfiskā atrašanās vieta, jūsu ārkārtas situācijas apraksts un — dažos gadījumos — transportlīdzekļa dati diagnostikas veikšanai.

 

KĀDĒĻ MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU DATUS? 

Kādas personas datu kategorijas mēs apstrādājam?

Likumīgs pamatojums

Lai pildītu mūsu līgumsaistības, piemēram:

 • sniegtu klienta pieprasītos pakalpojumus;
 • pēc pieprasījuma sniegtu kabīnes izklaides pakalpojumus;
 • veiktu attālinātu diagnostiku, kā arī plānotu remontu un apkopi;
 • sniegtu atbalstu;pārliecinātos par klienta līgumsaistību izpildi.
 • Braukšanas izturēšanās, piemēram, braukšanas paradumi, ģeogrāfiskā atrašanās vieta, darba stundas un izvēles iestatījumi
 • Identifikācijas dati, piemēram, transportlīdzekļa identifikācijas numurs, IP numurs, MAC adrese, transportlīdzekļa vadītāja ID, IT sistēmas lietotāja ID 
 • Transportlīdzekļa veiktspējas dati, piemēram, informācija no transportlīdzekļa komponentiem, degvielas patēriņš, bremžu lietojums, pārnesumu pārslēgšana, akumulatora lietojums, dzinēja dati un kļūdu kodi
 • Sistēmu dati no mūsu IT sistēmām

Līgumsaistības

Lai pārliecinātos par klienta līgumsaistību izpildi

 • Kontaktinformācija (piemēram, vārds, e-pasts, tālruņa numurs, adrese) 
 • Kontaktu preferences 
 • Pirkumi un darījumi
 • Braukšanas izturēšanās, piemēram, braukšanas paradumi, atrašanās vieta, darba laiks un izvēles iestatījumi
 • Identifikācijas dati, piemēram, transportlīdzekļa ID (tostarp VIN un šasijas ID), IP numurs, MAC adrese, transportlīdzekļa vadītāja ID 
 • Transportlīdzekļa veiktspējas dati, piemēram, informācija no transportlīdzekļa komponentiem, degvielas patēriņš, bremžu lietojums, pārnesumu pārslēgšana, akumulatora lietojums, dzinēja dati un kļūdu kodi
Leģitīmā interese

Lai reģistrētu jūsu dalību mūsu transportlīdzekļa vadītāju konkursā

 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un adrese
 • Jūsu vecums
 • Jūsu izvēlētā valoda
 • Jūsu darba devēja uzņēmuma nosaukums

Piekrišana

Lai sniegtu ārkārtas palīdzību uz ceļa

 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un adrese
 • Organizācijas dati, piemēram, uzņēmuma nosaukums, valsts, uzņēmuma adrese un tālruņa numurs
 • Identifikācijas dati, piemēram, transportlīdzekļa identifikācijas numuri, vadītāja ID, IP numurs, MAC adrese, IT sistēma un lietotāja ID
 • Reģistrācijas numurs (numurzīme)
 • Ārkārtas situācijas apraksts, tostarp jebkādu fizisku savainojumu un nepieciešamības pēc medicīniskas palīdzības apraksts
 • Ģeogrāfiskā atrašanās vieta
 • Transportlīdzekļa dati attālinātas diagnostikas veikšanai

Līgums

Lai analizētu, uzlabotu kvalitāti un attīstītu produktus, pakalpojumus un mūsu organizāciju

 • Kontaktinformācija (piemēram, vārds, e-pasts, tālruņa numurs, adrese)
 • Organizācijas dati (piemēram, uzņēmuma nosaukums, valsts, uzņēmuma adrese un tālruņa numurs)
 • Braukšanas izturēšanās, piemēram, braukšanas paradumi, ģeogrāfiskā atrašanās vieta, darba stundas un izvēles iestatījumi
 • Identifikācijas dati, piemēram, transportlīdzekļa identifikācijas numuri, vadītāja ID, IP numurs, MAC adrese, IT sistēma un lietotāja ID
 • Transportlīdzekļa veiktspējas dati, piemēram, informācija par transportlīdzekļa sastāvdaļām, degvielas patēriņš, bremžu lietošana, pārnesumu pārslēgšana, akumulatora patēriņš, motora dati un kļūdu kodi
 • Ārkārtas palīdzības gadījumi
 • Atbildes uz aptaujas jautājumiem.
 • Atrašanās vieta
 • Sistēmas žurnāli no mūsu IT sistēmām

Leģitīmā interese

Izpildīt tiesībaizsardzības un citu iestāžu likumīgās saistības un likumīgos pieprasījumus

 • Kontaktinformācija (piemēram, vārds, e-pasts, tālruņa numurs, adrese)
 • Piegādes adrese
 • Braukšanas izturēšanās, piemēram, braukšanas paradumi, ģeogrāfiskā atrašanās vieta, darba stundas un izvēles iestatījumi
 • Identifikācijas dati, piemēram, transportlīdzekļa identifikācijas numuri, vadītāja ID, IP numurs, MAC adrese, IT sistēma un lietotāja ID
 • Transportlīdzekļa veiktspējas dati, piemēram, informācija par transportlīdzekļa sastāvdaļām, degvielas patēriņš, bremžu lietošana, pārnesumu pārslēgšana, akumulatora patēriņš, motora dati un kļūdu kodi
 • Sistēmas žurnāli no mūsu IT sistēmām

Juridiskas saistības 

Lai sniegtu jums pieprasīto informāciju un atbilstošos atjauninājumus

 • Kontaktinformācija (piemēram, vārds, e-pasts, tālruņa numurs, adrese) 
 • Identifikācijas dati, piemēram, transportlīdzekļa identifikācijas numuri, vadītāja ID, IP numurs, MAC adrese, IT sistēma un lietotāja ID 
 • Ģeogrāfiskā atrašanās vieta 
 • Transportlīdzekļa veiktspējas dati, piemēram, informācija par transportlīdzekļa sastāvdaļām, degvielas patēriņš, bremžu lietošana, pārnesumu pārslēgšana, akumulatora patēriņš, motora dati un kļūdu kodi.

Leģitīmā interese

Lai sekotu līdzi mūsu sniegumam un cik apmierināts esat ar mūsu produktiem un pakalpojumiem, ieskaitot dalību aptaujās

 • Kontaktinformācija (piemēram, vārds, e-pasts, tālruņa numurs, adrese)
 • Organizācijas dati (piemēram, uzņēmuma nosaukums, valsts, uzņēmuma adrese un tālruņa numurs)
 • Kontaktu preferences
 • Pirkumi un darījumi
 • Braukšanas izturēšanās, piemēram, braukšanas paradumi, ģeogrāfiskā atrašanās vieta, darba stundas un izvēles iestatījumi
 • Identifikācijas dati, piemēram, transportlīdzekļa identifikācijas numuri, vadītāja ID, IP numurs, MAC adrese, IT sistēma un lietotāja ID
 • Transportlīdzekļa veiktspējas dati, piemēram, informācija par transportlīdzekļa sastāvdaļām, degvielas patēriņš, bremžu lietošana, pārnesumu pārslēgšana, akumulatora patēriņš, motora dati un kļūdu kodi
 • IP adrese, operētājsistēma, ierīces tips, lietotnes nosaukums un versija, pārlūka nosaukums un versija, kā arī jūsu atbildes uz aptaujas jautājumiem.
Leģitīmā interese

Lai veiktu koriģējošas darbības

 • Kontaktinformācija (piemēram, vārds, e-pasts, tālruņa numurs, adrese)
 • Piegādes adrese 
 • Pirkumi un darījumi 
 • Braukšanas izturēšanās, piemēram, braukšanas paradumi, ģeogrāfiskā atrašanās vieta, darba stundas un izvēles iestatījumi 
 • Identifikācijas dati, piemēram, transportlīdzekļa identifikācijas numuri, vadītāja ID, IP numurs, MAC adrese, IT sistēma un lietotāja ID 
 • Transportlīdzekļa veiktspējas dati, piemēram, informācija par transportlīdzekļa sastāvdaļām, degvielas patēriņš, bremžu lietošana, pārnesumu pārslēgšana, akumulatora patēriņš, motora dati un kļūdu kodi. 
 • Sistēmas žurnāli no mūsu IT sistēmām
Leģitīmā interese

Kādus jūsu kā darbinieka personas datus mēs apstrādājam?

Kad jūs piesakāties darbā uz kādu amatu Scania, mēs lūdzam jūs sniegt dažus personas datus, lai apstrādātu jūsu pieteikumu, piemēram, kontaktinformāciju un atsauksmes, piemēram, informāciju par iepriekšējām darba vietām, izglītību, diplomus.

Jūsu nodarbinātības laikā Scania mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai:

 • administrētu jūsu nodarbinātību;
 • pildītu savus kā darba devēja tiesību aktos noteiktos pienākumus;
 • īstenotu mūsu likumīgās intereses, lai:

- vadītu, plānotu un novērtētu darbu,

- aizsargātu uzņēmuma darbiniekus un pamatlīdzekļus,

- sazinātos ar un sniegtu informāciju darbiniekiem,

- nodrošinātu pārredzamību īpašniekiem un plašākai sabiedrībai.

Kad uzņēmumā vairs nestrādāsit, mēs apstrādāsim ierobežotu apjomu datu, kas vajadzīgs, lai pildītu mums tiesību aktos noteiktos pienākumus, uzrādot jūsu nodarbinātības periodu.

Kādēļ mēs apstrādājam jūsu datus? 

Kādas personas datu kategorijas mēs apstrādājam?

Likumīgs pamatojums

Darbinieku administrēšana

 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un adrese
 • Nodarbinātā dati, (piemēram,  ID un foto) 
 • Finanšu informācija (piemēram, algas, nodokļi, izdevumi, laika ziņojumi, bankas kontu numuri utt.)

Līgumsaistības

Lai pildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus (ziņojumu sniegšanai iestādēm, ziņotāju, rehabilitācijas dokumentēšanai, koplīgumu izpildei utt) un izpildīt likumīgus pieprasījumus no tiesībaizsardzības un citām iestādēm.

 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un adrese
 • Nodarbinātā dati, (piemēram,  ID un foto)
 • Pilsonība
 • Dzimšanas datums
 • Licenzes reģistrācija
 • Finanšu informācija (piemēram, algas, nodokļi, izdevumi, pārskati, bankas konta numurs utt.)
 • Dalība arodbiedrībā (lai izpildītu koplīgumu, dati tiek apkopoti pēc nepieciešamības)
 • Piekļuves dati no IT sistēmām un ieejas sistēmām
 • IT datino lietojumprogrammām un tīkla pakalpojumiem
 • Rehabilitācijas dati

Juridisks pienākums vai leģitīmā  interese

Plānošana un turpmāki pasākumi

 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un adrese
 • Nodarbinātā dati, (piemēram,  ID un foto)
 • Lietotāja izvēles iestatījumi sistēmās
 • Dati par mūsu sistēmu izmantošanu

Leģitīmā interese

Drošība ārkārtas situācijā

 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un adrese
 • Nodarbinātā dati, (piemēram,  ID un foto)
 • Tuvākie radinieki
 • Pilsonība
 • Dzimšanas datums
 • Ģeogrāfiskā atrašanās vieta ārkārtas situācijā
 

Lai aizsargātu mūsu darbiniekus un uzņēmuma pamatlīdzekļus

 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un adrese
 • Nodarbinātā dati, (piemēram,  ID un foto)
 • Piekļuves žurnāli no IT sistēmām un ievades sistēmām
 • IT dati no lietojumprogrammām un tīkla pakalpojumiem, 
 • Novērošanas kameras 
 • Drošības incidentu ziņojumi
 • IT žurnāli no lietotnēm un tīkla pakalpojumiem
 • Ziņojumi par nepareizu rīcību

Leģitīmā interese

Personas datu pārsūtīšana ārēji, lai jūs varētu veikt savus darba pienākumus

 

 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un adrese
 • Nodarbinātā dati, (piemēram,  ID un foto)
 • Licenzes reģistrācija

Leģitīmā interese

 

Analizēt, pilnveidot un attīstīt produktus, pakalpojumus un mūsu organizāciju

 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un adrese
 • Nodarbinātā dati, (piemēram,  ID un foto)
 • Pilsonība
 • Dzimšanas datums
 • Licenzes reģistrācija
 • Informācija par organizāciju (darba vieta, izmaksu centrs, tiešais vadītājs utt.)
 • Piekļuves dati no IT sistēmām un ievades sistēmām
 • IT dati no lietojumprogrammām un tīkla pakalpojumiem
 • informācija par organizāciju (darba vieta, izmaksu centrs, tiešais vadītājs utt.)
 • Darbības novērtēšana
 • Attīstības plāni

Leģitīmā  interese

Lai sniegtu jums pieprasīto informāciju un atbilstošos atjauninājumus

 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un adrese

Leģitīmā interese

 

Lai sniegtu jums pieprasīto informāciju un atbilstošos atjauninājumus

 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un adrese

Leģitīmā interese

 

Kādus jūsu kā darījumu partnera/piegādātāja personas datus mēs apstrādājam?

Ja esat tāda piegādātāja pārstāvis, kurš Scania piegādā produktus un pakalpojumus, mēs apstrādājam ierobežotu apjomu personas datu, piemēram, jūsu kontaktinformāciju un identifikācijas datus. Šos datus mēs izmantojam, lai novērtētu jūsu piedāvājumu, pārvaldītu līgumu un jums nodrošinātu piekļuvi attiecīgajā IT sistēmām.

Datus sniedzat vai nu tieši jūs, vai jūsu darba devējs, vai tiek tiek automātiski sagatavoti, kad jūs izmantojat mūsu IT sistēmas.

Kādēļ mēs apstrādājam jūsu datus?

Kādas personas datu kategorijas mēs apstrādājam?

Likumīgs pamatojums

Lai novērtētu jūsu vai jūsu darba devēja piedāvājumu, ieskaitot iepriekšējās darbības pārbaudi

 

 • Kontaktinformācija (piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un adrese) 
 • Organizācijas dati, piemēram, uzņēmuma nosaukums, valsts, uzņēmuma adrese un tālruņa numurs
 • Ja esat individuālais komersants, mēs apstrādājam arī finanšu datus, piemēram, kredītreitingus un cenas
 • Pamatinformācija (piemēram, personīgie vai profesionālie apstākļi un raksturojums, finanšu dati, saikne ar valdības ierēdņiem un - ja tas ir likumīgi atļauts - iespējamie noziedzīgie nodarījumi)

Leģitīmā intereseLai īstenotu ar jums vai jūsu darba devēju noslēgtos līgumus

 

 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un adrese
 • Organizācijas dati, piemēram, uzņēmuma nosaukums, valsts, uzņēmuma adrese un tālruņa numurs
 • Ar līgumu saistīti dati, piemēram, līguma numurs, pasūtījuma numurs, rēķini
 • Izpildes pārbaudes dati, piemēram, piegāde, kvalitāte utt.
 • Ja esat individuālais komersants, mēs apstrādājam arī finanšu datus, piemēram, kredītreitingus, banku kontu un maksājumu datus, kā arī citus datus, kas attiecas uz kredītspēju

Leģitīmā interese
Līgums

 

Lai sniegtu piekļuvi mūsu IT sistēmām

 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un adrese
 • Lietotāja ID
 • Valodu iestatījumi sistēmās
 • Mūsu sistēmu lietošanas žurnāli

Leģitīmā interese
Līgums

Lai sazinātos ar jums vai jūsu darba devēju

 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un adrese
 • Organizācijas dati, piemēram, uzņēmuma nosaukums, valsts, uzņēmuma adrese un tālruņa numurs un reģistrācijas numurs

Leģitīmā interese

 

Lai analizētu, uzlabot kvalitāti un attīstītu produktus, pakalpojumus un mūsu organizāciju

 • Kontaktinformācija (piemēram, vārds, e-pasts, tālruņa numurs, adrese)
  • Organizācijas dati (piemēram, uzņēmuma nosaukums, valsts, uzņēmuma adrese un tālruņa numurs, uzņēmuma organizācijas numurs)
 • Ja esat vienīgais tirgotājs, mēs apstrādājam arī tādus finanšu datus kā kredītreitingi, bankas konti un maksājumi
 • Dati par mūsu sistēmu izmantošanu

Leģitīmā interese
Līgums

Lai izpildītu tiesībaizsardzības un citu iestāžu likumīgās saistības un likumīgos pieprasījumus

 • Kontaktinformācija (piemēram, vārds, e-pasts, tālruņa numurs, adrese) 
 • Organizācijas dati (piemēram, uzņēmuma nosaukums, valsts, uzņēmuma adrese un tālruņa numurs, uzņēmuma organizācijas numurs) 
 • Finanšu dati, piemēram, kredītreitingi, bankas konti un maksājumi, kā arī ar līgumu saistīti dati, piemēram, līguma numurs, pasūtījuma numurs, rēķini 
 • Pilsonība 
 • Dzimšanas datums 
 • Licences reģistrācija
 • Piekļuves dati no IT sistēmām un ieejas sistēmām
 • IT dati no lietojumprogrammām un tīkla pakalpojumiem

Juridiskās saistības vai leģitīmā interese

Lai sniegtu jums pieprasīto informāciju un atbilstošos atjauninājumus

 • Kontaktinformācija (piemēram, vārds, e-pasts, tālruņa numurs, adrese) 
Leģitīmā interese

Kādus personas datus mēs apstrādājam, kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes?

 

Apmeklējot mūsu telpas un mūsu pasākumus, mēs apstrādājam datus par jums, lai varētu izpildīt jūsu apmeklējuma mērķi un padarīt jūsu apmeklējumu veiksmīgu un drošu. Tas var ietvert kontaktinformāciju un vadītāja apliecības numuru, kā arī ēdiena izvēli un informāciju par līdzbraucējiem.

Kādēļ mēs apstrādājam jūsu datus?

Kādas personas datu kategorijas mēs apstrādājam?

Likumīgs pamatojums

Lai novērtētu vietnes izmantošanu un uzlabotu mūsu vietni

 • IP adrese
 • Pārlūka iestatījumi
 • Ierīces tips, ko izmanto, lai piekļūtu vietnei
 

Leģitīmā interese

Lai piepildītu vizītes mērķi 

 • Kontaktinformācija (piemēram, vārds, e-pasts, tālruņa numurs, adrese) 
 • Informācija par līdzbraucēju (piemēram, vārds, e-pasts, tālruņa numurs, adrese, vecums) 
 • Organizācijas dati (piemēram, uzņēmuma nosaukums, valsts, uzņēmuma adrese, tālruņa numurs un uzņēmuma organizācijas numurs) 
 • Valoda 
 • Pārtikas izvēles 
 • Informācija par ceļošanu un izmitināšanu 
 • Vadītāja apliecība 
 • Informācija par resursdatoru

Leģitīmā interese

Lai aizsargātu mūsu apmeklētājus un mūsu uzņēmuma iekārtas

 • Piekļuves žurnālus no IT sistēmām un ieejas sistēmām, 
 • IT žurnāli no lietojumprogrammām un tīkla pakalpojumiem
 • Video novērošana 
 • Drošības incidentu ziņojumi

Leģitīmā interese

Analizēt, uzlabot kvalitāti un attīstīt produktus, pakalpojumus un mūsu organizāciju

 • Kontaktinformācija (piemēram, vārds, e-pasts, tālruņa numurs, adrese) 
 • Informācija par līdzbraucēju (piemēram, vārds, e-pasts, tālruņa numurs, adrese, vecums) 
 • Organizācijas dati (piemēram, uzņēmuma nosaukums, valsts, uzņēmuma adrese, tālruņa numurs un uzņēmuma organizācijas numurs) 
 • Valoda 
 • Informācija par ceļošanu un izmitināšanu 
 • Vadītāja apliecība 
 • Informācija par resursdatoru

Leģitīmā interese

Lai izpildītu tiesībaizsardzības un citu iestāžu likumīgās saistības un likumīgos pieprasījumus

 

 •  Kontaktinformācija (piemēram, vārds, e-pasts, tālruņa numurs, adrese)
 • Informācija par līdzbraucēju (piemēram, vārds, e-pasts, tālruņa numurs, adrese, vecums)
 • Organizācijas dati (piemēram, uzņēmuma nosaukums, valsts, uzņēmuma adrese, tālruņa numurs un uzņēmuma organizācijas numurs)
 • Valoda
 • Informācija par ceļošanu un izmitināšanu
 • Vadītāja apliecība
 •  Informācija par resursdatoru

Leģitīmā interese

 

Lai  sniegtu jums pieprasīto informāciju, pakalpojumus un atjauninājumus, ieskaitot tīmekļa pārraides, gada pārskatus

 

 • Kontaktinformācija (piemēram, vārds, e-pasts, tālruņa numurs, adrese)
 • Organizācijas dati (piemēram, uzņēmuma nosaukums, valsts, uzņēmuma adrese, tālruņa numurs un uzņēmuma organizācijas numurs)
 • Valoda

Leģitīmā interese

 

 

 

Apmeklējot mūsu tīmekļa vietnes, jūsu tīmekļa pārlūkprogramma sniedz mums informāciju, kas palīdz mums saprast, kā jūs izmantojat mūsu vietnes, piemēram, ja izmantojat mobilo ierīci vai datoru, kurā pasaules reģionā jūs sērfojat un kurā pārlūkā jūs izmantojat lietojam. Šie dati palīdz mums pielāgot mūsu vietni un uzlabot jūsu pārlūkošanas pieredzi. Mēs izmantojam ierobežotu skaitu sīkdatņu, lai palīdzētu mums saprast, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietnes, lai iegūtu vairāk informācijas par mūsu sīkdatņu izmantošanu, skatiet mūsu sīkdatņu politiku.

Kādēļ mēs apstrādājam jūsu datus?

Kādas personas datu kategorijas mēs apstrādājam?

Likumīgs pamatojums

Lai uzlabotu pārlūkošanas pieredzi

 • IP adrese
 • Pārlūka tips un versija
 • Operētājsistēma
 • Apmeklējuma datums un laiks
 • Novirzošās vietnes URL
 • Pārlūkošanas valsts
 

Leģitīmā interese

Kādus personas datus mēs apstrādājam par jums kā sabiedrības locekli?

 

SCANIA izstrādā sistēmas, kas palīdz autovadītājiem, kā arī ļauj transportlīdzekļiem braukt autonomi, bez vadītāja. Izstrādes darba ietvaros mūsu transportlīdzekļi ir aprīkoti ar sensoriem, piemēram, kamerām, kas, iespējams, uztver jūsu attēlu vai numura zīmi, dodoties tuvumā. Šādu sensoru apkopotie dati netiks izmantoti, lai izsekotu vai identificētu jūs kā indivīdu, bet tikai apstrādāti turpmāk norādītajiem mērķiem.

Kādēļ mēs apstrādājam jūsu datus?

Kādas personas datu kategorijas mēs apstrādājam?

Likumīgs pamatojums

Lai brīdinātu vadītāju, izvairieties no negadījumiem un uzlabojiet satiksmes drošību

 • Vides videoieraksti pa ceļiem, pa kuriem brauc mūsu transportlīdzekļi. Tas ietver citus transporta līdzekļus, gājējus un ikvienu vai jebko citu, kas transportlīdzekļiem ir pietiekami tuvu
 • Ģeogrāfiskā atrašanās vieta
 • Numurzīme

Leģitīmā interese

Lai izstrādātu un pārbaudītu programmatūru autonomai braukšanai

 • Vides videoieraksti pa ceļiem, pa kuriem brauc mūsu transportlīdzekļi. Tas ietver citus transportlīdzekļus, gājējus un ikvienu vai jebko citu, kas transportlīdzeklim ir pietiekami tuvu
 • Ģeogrāfiskā atrašanās vieta 
 • Numurzīme

Leģitīmā interese