You seem to be located in .
Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz savu Scania tirgus vietni.
Latvija

atlasiet savu pārdošanas reģionu

Select production unit visit our global site

pārdošanas reģionā
Production units

Dati, ko apstrādājam

Datu kopums, ko apstrādājam, ir atkarīgs no jūsu sadarbības formas ar SIA "Scania Latvia". Tabulās zemāk jūs varat iepazīties ar detalizētu informāciju par datiem, ko apstrādājam dažādiem mērķiem.

Klienti
Autovadītāji
Darbinieki
Darījumu partneri/piegādātāji
Tīmekļa vietnes apmeklētāji

Kādus jūsu kā klienta personas datus mēs apstrādājam?

Kā klients jūs ar mums galvenokārt sadarbojaties divos veidos:

Jūs iegādājaties mūsu produktus un pakalpojumus

Kad pasūtāt transportlīdzekli un/vai pakalpojumus, jūsu darbinieki vai pilnvarotās personas ar mums sadarbojas kā jūsu uzņēmuma pārstāvji. Mēs apstrādājam viņu vārdus, uzvārdus un kontaktinformāciju, lai nodrošinātu saziņu un piegādātu pieprasītos produktus un pakalpojumus.

Ja esat individuālais komersants, visi dati, ko apstrādājam par jūsu uzņēmumu, ir personas dati.

Jūs veicat iegādi mūsu interneta veikalā

Kad veicat pasūtījumu mūsu interneta veikalā, mēs apstrādājam datus, kas nepieciešami pirkuma noformēšanai un iegādātā produkta piegādei.

Kādēļ mēs apstrādājam jūsu datus?

Kādas personas datu kategorijas mēs apstrādājam?

Likumīgs pamatojums

Cenu piedāvājuma izteikšanas nolūkā

 • Organizācijas dati, piemēram, uzņēmuma nosaukums, valsts, uzņēmuma adrese un tālruņa numurs
 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds un e-pasta adrese
 • Ja esat individuālais komersants, mēs apstrādājam arī finanšu datus, piemēram, kredītreitingus un citus datus, kas attiecas uz kredītspēju

Leģitīmā interese

Līgums

Līguma izpildes nolūkā

 • Organizācijas dati, piemēram, uzņēmuma nosaukums, valsts, uzņēmuma adrese un tālruņa numurs
 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds un e-pasta adrese
 • Ja esat individuālais komersants, mēs apstrādājam arī finanšu datus, piemēram, kredītreitingus, bankas kontu un maksājumu informāciju, kā arī ar līgumiem saistītus datus, piemēram, līguma numuru, pasūtījuma numuru, rēķinus

Līgums

Pakalpojumu un atbalsta sniegšanas nolūkā

 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un adrese
 • Organizācijas dati, piemēram, uzņēmuma nosaukums, valsts, uzņēmuma adrese un tālruņa numurs

Līgums

Lai jūs informētu par produktiem un pakalpojumiem, kas, mūsuprāt, varētu jūs interesēt

 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un adrese
 • Kontaktinformācijas izvēle

Leģitīmā interese

Piekrišana

Lai apsekotu mūsu sniegtos pakalpojumus un noskaidrotu, vai esat apmierināts ar mūsu produktiem un pakalpojumiem, kā arī lai aicinātu jūs piedalīties apsekojumos

 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un adrese
 • Kontaktinformācijas izvēle

Leģitīmā interese

Piekrišana

Lai apstrādātu jūsu pirkumu interneta veikalā

 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un adrese
 • Piegādes adrese
 • Pirkumi un darījumi

Līgums

Atsaukšanas kampaņu pārvaldības nolūkā

 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un adrese
 • Piegādes adrese
 • Pirkumi un darījumi

Leģitīmā interese

Līgums

Tiesību akti

Kādus jūsu kā transportlīdzekļa vadītāja personas datus mēs apstrādājam?

Kā transportlīdzekļa vadītājs jūs ar Scania galvenokārt sadarbojaties trīs veidos:

Jūs vadāt Scania transportlīdzekli

Ja jūsu darba devējs ar Scania noslēdz līgumu, kas ietver Scania savienotos pakalpojumus, jūsu vadīto transportlīdzekli attālināti uzraudzīs Scania un jūsu darba devējs. Mēs apkopojam dažādus transportlīdzekļa darbības datus, piemēram, degvielas patēriņu, brauciena tendences, ģeogrāfisko atrašanās vietu, kļūdu kodus utt. Tie visi ir personas dati, ja identificējam transportlīdzekļa vadītāju.

Tomēr šādos gadījumos mēs esam jūsu datu apstrādātājs, jo attiecīgos personas datus apstrādājam jūsu darba devēja vārdā un pieņemam, ka jūsu darba devējam kā datu pārzinim ir vajadzīgais likumīgais pamatojums jūsu datu apstrādei.

Mēs šos datus apstrādājam, lai:

 • sniegtu klienta pieprasītos pakalpojumus, piemēram, transportlīdzekļa vadītāju apmācību un mācības, lai uzlabotu jūsu braukšanas prasmes un samazinātu degvielas patēriņu;
 • pēc pieprasījuma sniegtu kabīnes izklaides pakalpojumus;
 • veiktu attālinātu diagnostiku, kā arī plānotu remontu un apkopi;
 • sniegtu atbalstu;
 • pildītu līgumsaistības un tiesību aktos noteiktos pienākumus;
 • uzlabotu un pilnveidotu mūsu produktus un pakalpojumus.

Mūsu apkopotos datus vai nu sniedz jūsu darba devējs, vai tos iegūstam no transportlīdzekļa, vai arī tie tiek sagatavoti mūsu IT sistēmās, ko jūs izmantojat.

Jūs piedalāties Scania organizētā transportlīdzekļa vadītāju konkursā

Ja izvēlaties piedalīties Scania organizētā transportlīdzekļa vadītāju konkursā, mums ir jāapkopo daži jūsu personas dati, piemēram, vārds, uzvārds un kontaktinformācija, lai apstrādātu jūsu reģistrēšanos un dalību konkursā. Šos datus tieši sniedzat jūs.

Jūs uz ceļa nonākat ārkārtas situācijā un izsaucat Scania palīdzību

Ja uz ceļa nonākat ārkārtas situācijā un izvēlaties ar mums sazināties, lai saņemtu ārkārtas palīdzību, mums ir jāapstrādā jūsu personas dati, lai jūs identificētu, izprastu ārkārtas situāciju, sniegtu palīdzību un ar jums sazinātos nolūkā jums nepārtraukti sniegt informāciju par palīdzības sniegšanu.

Šajā nolūkā mums ir nepieciešama jūsu kontaktinformācija, transportlīdzekļa identifikācijas numurs un reģistrācijas numurs, jūsu ģeogrāfiskā atrašanās vieta, jūsu ārkārtas situācijas apraksts un — dažos gadījumos — transportlīdzekļa dati diagnostikas veikšanai.

 

Kādēļ mēs apstrādājam jūsu datus?

Kādas personas datu kategorijas mēs apstrādājam?

Likumīgs pamatojums

Lai pildītu mūsu līgumsaistības, piemēram:

 • sniegtu klienta pieprasītos pakalpojumus;
 • pēc pieprasījuma sniegtu kabīnes izklaides pakalpojumus;
 • veiktu attālinātu diagnostiku, kā arī plānotu remontu un apkopi;
 • sniegtu atbalstu;
 • pārliecinātos par klienta līgumsaistību izpildi.
 • Braukšanas novērtējums, piemēram, brauciena tendences, tostarp ģeogrāfiskā atrašanās vieta un braukšanas laiks
 • Identifikācijas dati, piemēram, transportlīdzekļa identifikācijas numurs, IP numurs, MAC adrese, transportlīdzekļa vadītāja ID, IT sistēmas lietotāja ID 
 • Transportlīdzekļa veiktspējas dati, piemēram, informācija no transportlīdzekļa komponentiem, degvielas patēriņš, bremžu lietojums, pārnesumu pārslēgšana, akumulatora lietojums, dzinēja dati un kļūdu kodi
 • Sistēmu žurnāli no mūsu IT sistēmām

Leģitīmā interese

Līgums

Piekrišana (attiecīgā gadījumā)

Lai reģistrētu jūsu dalību mūsu transportlīdzekļa vadītāju konkursā

 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un adrese
 • Jūsu vecums
 • Jūsu izvēlētā valoda
 • Jūsu darba devēja uzņēmuma nosaukums

Piekrišana

Lai sniegtu ārkārtas palīdzību uz ceļa

 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un adrese
 • Organizācijas dati, piemēram, uzņēmuma nosaukums, valsts, uzņēmuma adrese un tālruņa numurs
 • Transportlīdzekļa identifikācijas numurs
 • Reģistrācijas numurs
 • Ārkārtas situācijas apraksts, tostarp jebkādu fizisku savainojumu un nepieciešamības pēc medicīniskas palīdzības apraksts
 • Ģeogrāfiskā atrašanās vieta
 • Transportlīdzekļa dati attālinātas diagnostikas veikšanai

Līgums

Lai uzlabotu un pilnveidotu mūsu produktus un pakalpojumus

 • Braukšanas novērtējums, piemēram, brauciena tendences, tostarp ģeogrāfiskā atrašanās vieta un braukšanas laiks
 • Identifikācijas dati, piemēram, transportlīdzekļa ID (tostarp VIN un šasijas ID), IP numurs, MAC adrese, transportlīdzekļa vadītāja ID 
 • Transportlīdzekļa veiktspējas dati, piemēram, informācija no transportlīdzekļa komponentiem, degvielas patēriņš, bremžu lietojums, pārnesumu pārslēgšana, akumulatora lietojums, dzinēja dati un kļūdu kodi
 • Ārkārtas palīdzības gadījumi

Leģitīmā interese

Kādus jūsu kā darbinieka personas datus mēs apstrādājam?

Kad jūs piesakāties darbā uz kādu amatu Scania, mēs lūdzam jūs sniegt dažus personas datus, lai apstrādātu jūsu pieteikumu, piemēram, kontaktinformāciju, atsauksmes, piemēram, informāciju par iepriekšējām darba vietām, izglītību, diplomus.

Jūsu nodarbinātības laikā Scania mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai:

 • administrētu jūsu nodarbinātību;
 • pildītu savus kā darba devēja tiesību aktos noteiktos pienākumus;
 • īstenotu mūsu likumīgās intereses, lai:

- vadītu, plānotu un novērtētu darbu,

- aizsargātu uzņēmuma darbiniekus un pamatlīdzekļus,

- sazinātos ar un sniegtu informāciju darbiniekiem,

- nodrošinātu pārredzamību īpašniekiem un plašākai sabiedrībai.

Kad uzņēmumā vairs nestrādāsit, mēs apstrādāsim ierobežotu apjomu datu, kas vajadzīgs, lai pildītu mums tiesību aktos noteiktos pienākumus, uzrādot jūsu nodarbinātības periodu.

Kādēļ mēs apstrādājam jūsu datus?

Kādas personas datu kategorijas mēs apstrādājam?

Likumīgs pamatojums

Darbinieku administrēšana

 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un adrese
 • Nodarbinātības dati
 • Finanšu informācija (algas, nodokļi, izdevumi, laika ziņojumi, bankas kontu numuri utt.)

Līgums

Tiesību akti

Lai pildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus (ex ziņojumu sniegšanai iestādēm, rehabilitācijas dokumentēšanai, koplīgumu izpildei utt.)

 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un adrese
 • Pilsonība (ciktāl to paredz vietējie tiesību akti)
 • Dzimšanas datums
 • Finanšu informācija (algas, nodokļi)
 • Dalība arodbiedrībā* (ciktāl to paredz vietējie tiesību akti)
 • Veselības dati (rehabilitācija, darba traumas utt.), ciktāl to paredz vietējie tiesību akti

Tiesību akti

Plānošana un turpmāki pasākumi

 • Organizācijas informācija (darba vieta, izmaksu centrs, tiešais vadītājs utt.)
 • Rezultātu novērtējumi
 • Attīstības plāni

Leģitīmā interese

Lai sniegtu piekļuvi mūsu IT sistēmām

 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un adrese
 • Lietotāja ID
 • Lietotāja izvēlētie iestatījumi sistēmās
 • Mūsu sistēmu lietošanas žurnāli

Leģitīmā interese

Līgums

Drošība ārkārtas situācijā

 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un adrese
 • Tuvākie radinieki
 • Pilsonība
 • Dzimšanas datums
 • Ģeogrāfiskā atrašanās vieta ārkārtas situācijā 

Jūsu būtisko interešu aizsardzība

Lai aizsargātu mūsu darbiniekus un uzņēmuma pamatlīdzekļus

 • Piekļuves žurnāli no IT sistēmām un ievades sistēmā
 • IT žurnāli no lietotnēm un tīkla pakalpojumiem
 • Videonovērošana
 • Drošības incidentu ziņojumi

Leģitīmā interese

Kādus jūsu kā darījumu partnera/piegādātāja personas datus mēs apstrādājam?

Ja esat tāda piegādātāja pārstāvis, kurš Scania piegādā produktus un pakalpojumus, mēs apstrādājam ierobežotu apjomu personas datu, piemēram, jūsu kontaktinformāciju un identifikācijas datus. Šos datus mēs izmantojam, lai novērtētu jūsu piedāvājumu, pārvaldītu līgumu un jums nodrošinātu piekļuvi attiecīgajā IT sistēmām.

Datus sniedzat vai nu tieši jūs, vai jūsu darba devējs, vai tiek tiek automātiski sagatavoti, kad jūs izmantojat mūsu IT sistēmas.

Kādēļ mēs apstrādājam jūsu datus?

Kādas personas datu kategorijas mēs apstrādājam?

Likumīgs pamatojums

Lai novērtētu jūsu vai jūsu darba devēja piedāvājumu

 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un adrese
 • Organizācijas dati, piemēram, uzņēmuma nosaukums, valsts, uzņēmuma adrese un tālruņa numurs
 • Ja esat individuālais komersants, mēs apstrādājam arī finanšu datus, piemēram, kredītreitingus un cenas

Leģitīmā interese
Līgums

Lai īstenotu ar jums vai jūsu darba devēju noslēgtos līgumus

 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un adrese
 • Organizācijas dati, piemēram, uzņēmuma nosaukums, valsts, uzņēmuma adrese un tālruņa numurs
 • Ar līgumu saistīti dati, piemēram, līguma numurs, pasūtījuma numurs, rēķini
 • Izpildes pārbaudes dati, piemēram, piegāde, kvalitāte utt.
 • Ja esat individuālais komersants, mēs apstrādājam arī finanšu datus, piemēram, kredītreitingus, banku kontu un maksājumu datus, kā arī citus datus, kas attiecas uz kredītspēju

Leģitīmā interese
Līgums

Lai sniegtu piekļuvi mūsu IT sistēmām

 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un adrese
 • Lietotāja ID
 • Valodu iestatījumi sistēmās
 • Mūsu sistēmu lietošanas žurnāli

Leģitīmā interese
Līgums

Lai sazinātos ar jums vai jūsu darba devēju

 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un adrese
 • Organizācijas dati, piemēram, uzņēmuma nosaukums, valsts, uzņēmuma adrese un tālruņa numurs

Leģitīmā interese

Līgums

Kādus personas datus mēs apstrādājam, kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes?

Kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, jūsu pārlūkprogramma mums sniedz informāciju, kas mums palīdz izprast, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietnes, piemēram, vai jūs izmantojat mobilo ierīci vai datoru, kurā pasaules reģionā atrodaties un kādu pārlūkprogrammu lietojat. Šie dati mums palīdz pielāgot mūsu tīmekļa vietni un uzlabot jūsu pieredzi mūsu tīmekļa vietnē. Savas pārlūkprogrammas privātuma iestatījumos varat noteikt, tieši kādu informāciju vēlaties kopīgot.

Mēs izmantojam ierobežotu skaitu sīkdatņu, lai mums būtu vieglāk izprast, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietnes; plašākai informācijai par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes, sk. mūsu sīkdatņu politiku.

Ja izvēlaties abonēt apkārtrakstus, pasūtīt materiālus vai pieteikties uz tīmekļapraidēm, mēs lūgsim jūs norādīt vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, kas nepieciešama, lai izpildītu jūsu pieprasījumu.

Kādēļ mēs apstrādājam jūsu datus?

Kādas personas datu kategorijas mēs apstrādājam?

Likumīgs pamatojums

Lai uzlabotu jūsu pieredzi mūsu tīmekļa vietnē

 • IP adrese
 • Pārlūkprogrammas veids un versija
 • Operētājsistēma
 • Jūsu apmeklējuma datums un laiks
 • Nosūtītājas saites URL
 • Ierīce, ko izmanto, lai piekļūtu vietnei 

Leģitīmā interese

Lai apstrādātu jūsu pieprasījumu abonēt apkārtrakstus vai preses relīzes

 • Vārds, uzvārds un e-pasts
 • Kategorija, kuru vēlaties abonēt

Leģitīmā interese

Līgums

Lai apstrādātu jūsu pieprasījumu reģistrēties tīmekļapraidēm

 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un adrese
 • Organizācija/uzņēmums, ko pārstāvat
 • Valsts

Leģitīmā interese

Līgums

Lai apstrādātu jūsu papildu informācijas pieprasījumu

 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un adrese
 • Organizācija/uzņēmums, ko pārstāvat
 • Valsts

Leģitīmā interese

Līgums

Lai apstrādātu jūsu pieprasījumu par gada pārskatu papīra formātā saņemšanu utt.

 • Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un adrese
 • Organizācija/uzņēmums, ko pārstāvat


Leģitīmā interese

Līgums

Lai novērtētu tīmekļa vietnes lietojumu un uzlabotu tīmekļa vietni

 • IP adrese
 • Pārlūkprogrammas iestatījumus
 • Ierīce, ko izmanto, lai piekļūtu vietnei

Leģitīmā interese