You seem to be located in .
Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz savu Scania tirgus vietni.
Latvija

atlasiet savu pārdošanas reģionu

Select production unit visit our global site

pārdošanas reģionā
Production units

Scania privātuma politika

Cilvēka cieņa ir Scania pamatvērtība. Tas ir pamatā mūsu attiecībām ar jums kā mūsu vērtīgo klientu, mūsu transportlīdzekļu vadītāju, kolēģi mūsu globālajā organizācijā vai kā uzticamu darījumu partneri/piegādātāju, kas mums sniedz pakalpojumus, lai mēs spētu piedāvāt ilgtspējīgus transporta risinājumus.

Mēs apkopojam personas datus, kad tas ir vajadzīgs, lai:

  • piedāvātu mūsu produktus un pakalpojumus;
  • atbalstītu jūs un jums palīdzētu izmantot mūsu produktus un pakalpojumus;
  • pildītu mūsu un jūsu līgumsaistības;
  • pildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus;
  • sniegtu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, kā arī gaidāmajiem pasākumiem;
  • uzlabotu un pilnveidotu mūsu produktus un pakalpojumus, kā arī mūsu organizāciju.

Mūsu mērķis ir apstrādāt un aizsargāt jūsu personas datus ar tikpat cieņpilnu attieksmi un tādu pašu rūpību, kādu attiecinām uz sevi. Mēs nekad nepārdodam jūsu datus. Dažreiz mēs izmantojam uzticamus sadarbības partnerus, kas mums palīdz piedāvāt mūsu produktus un pakalpojumus. Šādos gadījumos mums ir jānodod jūsu personas dati mūsu sadarbības partneriem; mēs pārliecināmies, ka tie pret jūsu datiem izturas tikpat cieņpilni un ar tādu rūpību, kādu piemērojam mēs.

Šajā privātuma paziņojumā vēlamies jūs informēt par to, kādus personas datus mēs varam apstrādāt, kādēļ to darām un kā mēs nodrošināt, ka ir ņemtas vērā jūsu tiesības un privātums. Ja jums ir kādi jautājumi vai bažas, vienmēr varat ar mums sazināties, rakstot uz gdpr@scania.lv vai apspriežoties ar jūsu Scania kontaktpersonu.

 

Scania vispārīgie datu apstrādes un aizsardzības noteikumi (pdf)