You seem to be located in .
Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz savu Scania tirgus vietni.
Latvija

atlasiet savu pārdošanas reģionu

Select production unit visit our global site

pārdošanas reģionā
Production units
IZPĒTE UN IZSTRĀDE

IZPĒTE UN IZSTRĀDE

Novatoriskas kultūras veicināšana

Inovācija lielākam darbspējas laikam

Uzņēmums Scania veic būtiskus ieguldījumus izpētē un izstrādē. Klienti pieprasa uzticamus un novatoriskus risinājumus, kas paaugstina transportlīdzekļu darbspējas laiku.

Pēc uzņēmuma ražoto Euro 6 dzinēju klāsta veiksmīgas ieviešanas Scania turpina galvenokārt koncentrēties uz zema emisiju līmeņa transporta risinājumu izstrādi. Tuvākā nākotnē uzņēmums arī vairāk pievērsīs uzmanību alternatīvajām degvielām un hibridizācijai.

Pateicoties nepārtrauktai sadarbībai ar universitātēm, pētniecības iestādēm, piegādātājiem, klientiem un citiem partneriem, uzņēmuma Scania inovācijas iespējas arvien pieaug. Tas ļauj veicināt novatorisku kultūru, nodrošināt nākotnes izaugsmei un attīstībai nepieciešamās prasmes un sekmēt ideju radīšanu, lai panāktu ilgtspējīgāku transporta risinājumu izstrādi. Uzņēmums Scania sadarbojas ar Zviedrijas Karalisko tehnoloģiju institūtu (KTH), Čalmera universitāti, Lūleo (Luleå) un Linšēpingas (Linköping) Universitātēm, kā arī ar citām iestādēm. Vēl kāda būtiska priekšrocība ir piekļuve uzņēmuma Volkswagen Group globālās attīstības tīklam.

Pateicoties priekšrocībām, ko uzņēmumam Scania sniedz sadarbība ar Volkswagen un akadēmiskajiem partneriem, Scania var ātrāk reaģēt uz tendencēm un jauniem tehnoloģiskiem sasniegumiem un tā rezultātā ātri rast risinājumus. Vadošā loma tehnoloģiju jomā ir atkarīga no sadarbības ar īstajiem partneriem.

Ārkārtīgi būtiska ir izpratne par klientu ikdienas uzņēmējdarbību. Tā kā Scania ir pasaules līmeņa uzņēmums, mums jāpielāgo globālie risinājumi konkrētām tirgus vajadzībām. Jaunos tirgos un segmentos ar atšķirīgiem ekspluatācijas apstākļiem, iespējams, galvenā uzmanība jāpievērš esošo produktu pielāgošanai vietējām prasībām, piemēram, konkrētiem braukšanas attālumiem vai jaudas izmantojumam. Taču var būt jākoncentrējas arī uz jaunu produktu izstrādi. Enerģijas resursi un enerģētikas politika katrā valstī atšķiras, un tas nozīmē, ka uzņēmumam Scania jābūt ļoti elastīgam un jāspēj piedāvāt plašu risinājumu klāstu.

Ar Scania sistēmu savienotie transportlīdzekļi sniedz vērtīgu informāciju Scania izpētes un izstrādes vajadzībām. Iegūtie dati ļauj analizēt transportlīdzekļu veiktspēju visdažādākajos ekspluatācijas apstākļos. Datus var arī izmantot, lai analizētu autovadītāju rīcību un attiecīgi pilnveidotu jaunās, mūsdienīgās autovadītāja palīdzības sistēmas (Advanced Driver Assistance Systems — ADAS).