You seem to be located in .
Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz savu Scania tirgus vietni.
Latvija

atlasiet savu pārdošanas reģionu

Select production unit visit our global site

pārdošanas reģionā
Production units

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS (IT)

Darba joma

Integrētas galvenajā uzņēmējdarbībā

Informācijas tehnoloģijas ir Scania galvenās uzņēmējdarbības, mūsu produktu un risinājumu neatņemama sastāvdaļa. Nepieciešamās kompetences jomas aptver visu, sākot no sistēmu izstrādes un beidzot ar uzturēšanu un atbalstu.

Izmantojot IT, jūs cieši sadarbojaties ar klientu neatkarīgi no tā, vai darba uzdevums attiecas uz iekšējo darbību vai ārējiem klientiem. Mūsdienās mēs esam atkarīgi no tehnoloģijām visos uzņēmējdarbības aspektos, tāpēc atbalsts un uzturēšana ir ļoti svarīga.

No attīstības viedokļa mums jāturpina būt līderiem. Mūsu tehnoloģijas ir paredzētas, lai optimizētu kopējo risinājumu un sniegtu priekšrocības mūsu klientiem. Zināšanas IT jomā ļoti noder gan pārdošanā, gan pakalpojumu sniegšanā, lai varētu izprast, kā Scania risinājumi atbalsta klientu vajadzības.

Ja jūs pildāt savus darba pienākumus ar radošumu un apņemšanos, mēs pretī piedāvājam iespējas veidot lielisku tīklu, pilnveidot jūsu prasmes un sekmēt IT risinājumu izstrādi nākotnē. Tā ir darba vide, kura nepārtraukti attīstās un kurai ir nepieciešama gan augsta kompetence, gan elastīgums.