You seem to be located in .
Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz savu Scania tirgus vietni.
Latvija

atlasiet savu pārdošanas reģionu

Select production unit visit our global site

pārdošanas reģionā
Production units

Mūsu pamatvērtības

Mūsu kultūras pamatā ir Scania pamatvērtības.

Pateicoties kopīgam domāšanas veidam, ikviens darbinieks sniedz savu ieguldījumu, īpaši koncentrējoties uz pastāvīgiem uzlabojumiem un tādējādi stiprinot un uzlabojot uzņēmuma darbību.

KLIENTS VIENMĒR PIRMAJĀ VIETĀ

Mūsu darbs ir sekmīgs tikai tad, kad mūsu klienti sasniedz panākumus. Izprotot mūsu klientu uzņēmējdarbību, mēs nodrošinām pielāgotus risinājumus, kas garantē klientiem sekmīgu darbību ilgtspējīgā transporta sistēmā. Klienta darbības un efektivitāte ir mūsu vērtību ķēdes centrā. No izpētes un izstrādes, kā arī ražošanas līdz transportlīdzekļu, motoru un pakalpojumu tirdzniecībai, piegādei un finansēšanai.

CIEŅA PRET IN­DI­VĪDU

Cilvēks ir visu mūsu darbību centrā. Mēs izmantojam ikviena cilvēka zināšanas, pieredzi un ambīcijas, lai pastāvīgi uzlabotu mūsu darbu. Jaunas idejas, kas rodas darba dienas laikā, palielina kvalitāti, efektivitāti un apmierinātību ar darbu.

RŪPES PAR APKĀRTĒJO VIDI

Ievērojami koncentrējoties uz pastāvīgiem uzlabojumiem visā mūsu organizācijā, mēs garantējam drošu un augstas kvalitātes rezultātu visās jomās. Novirzes no mērķiem un standartiem palīdz mums identificēt un samazināt nevajadzīgo. Visā, ko mēs darām, mēs cenšamies optimizēt mūsu plūsmas un resursu efektivitāti, samazinot radīto ietekmi uz vidi.

APŅĒMĪBA

Mēs darbojamies ar pilnu atdevi un esam motivēti sasniegt nākamo līmeni. Mēs ar prieku pārvaram novatorisko risinājumu izaicinājumus un vienmēr mācāmies no savas pieredzes. Apzinoties detaļas un vienlaikus pilnībā izprotot plašāku ainu, tā ir pievienotā vērtība mums un mūsu klientiem.

KOMANDAS GARS

Lai uzņēmums būtu pirmais mūsu nozarē, mēs apvienojam spēkus un strādājām atvērti pāri robežām, lai sasniegtu kopīgu mērķi. Mēs saskatām atšķirības un daudzveidību kā iespējas, un mēs izaicinām viens otru, lai kļūtu labāki. Kopīgs virziens sniedz kopējus spēkus un piederības sajūtu grupai.

GODĪGUMS

Mēs apzināmies, ka esam sociāli atbildīgi, un vienmēr cenšamies rīkoties pareizi. Mēs rīkojamies atbilstīgi savai kultūrai, pamatvērtībām un principiem. Mēs ievērojam visus juridiskos un atbilstības standartus. Uzticība veido attiecības ar klientiem, biznesa partneriem un sabiedrību kopumā, padarot to par vienu no mūsu svarīgākajām līdzekļiem. Mēs vienmēr turam savus solījumus un atbildam par to, ko darām.