Personal

ekonomi

IT

Personal - HR

HR- avdelningens uppdrag är att driva och utveckla arbetet samt stödja och träna verksamheten inom HR, employer branding, lön- och personaladministation, säkerhet, miljö och arbetsmiljö.

 

Vi strävar efter att vara Scanias ledande enhet inom ovanstående områden genom att efterleva och vidareutveckla Scanias arbetssätt med syfte att säkerställa nytta, kvalitet och effektivitet. 

 

Arbetet inom HR sker i nära samarbete med den övriga organisationen och genomförs i enlighet med fastställda processer.

 

Medarbetarna är den enskilt viktigaste faktorn för att nå framgångar och därför arbetar Scania aktivt med att attrahera, utveckla och behålla personal.

ekonomi

Ekonomiavdelningen stödjer andra funktioner i verksamheten inom ekonomiområdet.

Vi ansvarar för leveranser - internt Ferruform AB , till Scania CV AB , till Volkswagen samt externt till bland annat myndigheter.

 

Det ekonomiska perspektivet är avgörande för att kunna driva en effektiv organisation. Scanias ekonomi- och finansorganisation supporterar aktivt hela företaget och är involverad i samtliga delar av verksamheten.

 

Målet är att tillföra ett ekonomiskt perspektiv inom hela organisationen, från produktutveckling till färdig produkt. 

 

Arbetet bedrivs tvärfunktionellt i syfte att uppnå ett holistiskt perspektiv och se till Scanias intressen på lång sikt. Arbetet passar därför dig som gillar att arbeta metodiskt och är en lagspelare. 

IT

Uppdraget inom vår IT-verksamhet är världsomspännande. Härifrån bedrivs ett globalt arbete inom en rad IT-områden – från infrastruktur och utveckling till underhåll och support. På Scania anammar vi ett agilt tankesätt med Lean som utgångspunkt för att skapa en kultur med fokus på följande områden.

 

SAMARBETE - Vi samverkar och arbetar öppet inom team, organisationer och med partners mot gemensamma mål.

 

PRIORITERING - Vår IT-portfölj ger oss möjlighet att göra rätt prioriteringar och att balansera dagens arbete med morgondagens affärsmål.

 

INNOVATION - Vi uppmuntrar ett innovativt tankesätt och ett proaktivt tillvägagångssätt för att utforska och validera koncept och experiment.

 

EMPOWERMENT - Vi förser våra team med kompetens, förtroende och tillit i syfte att bli högpresterande och självorganiserade genom hela värdekedjan.

 

ITERATIVA LEVERANSER - Vårt arbete utförs i iterationer med korta återkopplingsslingor, vilket medför att affärsvärde levereras kontinuerligt.