Atrodo, kad Jūs esate .
Daugiau informacijos rasite savo „Scania“ rinkos svetainėje.
Lietuva
pardavimų regionas
Gamybos padaliniai

FINANSAVIMAS

Finansavimo sprendimai Jūsų verslui

Atidžiai išanalizavusios klientų poreikius „Scania“ finansinės paslaugos gali pateikti greitą bei konkurencingą finansavimo sprendimą.

„SCANIA” FINANSINIS LIZINGAS
„SCANIA” VEIKLOS NUOMA
PALYGINIMAS

Finansinis lizingas – tai turto nuomos sandėris, kuomet klientas per lizingo sutarties laikotarpį sumoka visą automobilio įsigijimo kainą, į kurią įeina palūkanos ir mokesčiai, o pasibaigus nuomos laikotarpiui, tampa automobilio savininku.

Finansinio lizingo būdu įsigyjant transporto priemonę, užstatas paprastai nėra reikalingas – jo vaidmenį atlieka pati prekė.  Vis dėlto dažnai tenka sumokėti pradinį įnašą, kuris sudaro tam tikrą prekės vertės dalį.

Veiklos nuoma - sandoris, kai lizingo bendrovė įsigyja transporto priemonę ir perduoda ją klientui naudotis iki nustatyto termino. Pasibaigus sutarčiai, automobilis grąžinamas lizingo bendrovei. Likutinė automobilio vertė nustatoma pasirašant veiklos nuomos sutartį. Į nuomos kainą gali būti įtraukiamos papildomos išlaidos kaip draudimas, techninė priežiūra ir remontas.

Pagrindinis finansinio lizingo ir veiklos nuomos skirtumas yra tas, kad antruoju atveju pasibaigus sutarčiai turtas netampa kliento nuosavybe, o sugrįžta nuomotojui. Tiesa, pasibaigus nuomos sutarčiai paslaugos teikėjas gali suteikti galimybę klientui įsigyti naudojamą turtą už kainą, kuri nėra mažesnė už rinkos.

Daugeliu atvejų už naudojimąsi veiklos nuomos objektu yra nustatomas fiksuotas mokestis. Priklausomai nuo taikomų sąlygų, paslaugos teikėjas gali rūpintis ir nuomojamo objekto priežiūra bei aptarnavimu. Taigi įmonėms ši paslauga suteikia galimybę planuoti ilgesnio laikotarpio pinigų srautus.

Finansinis lizingas ar veiklos nuoma?

Renkantis tarp finansinio lizingo ir veiklos nuomos gali kilti dvejonių dėl efektyviausio sprendimo esant skirtinguose verslo vystymo etapuose. Vienos ar kitos rūšies finansavimo pasirinkimą dažniausiai lemia mėnesinių įmokų dydis, veiklos pobūdis, klientų poreikiai ir pan.

Pagrindiniai skirtumai

Lentelėje apibendrinti pagrindiniai finansinio lizingo ir veiklos nuomos skirtumai
FINANSINIS LIZINGAS
VEIKLOS NUOMA
ĮSIGIJIMO POBŪDIS
Išperkamoji nuoma
Nuoma
GRĄŽINAMAS PVM
Nuo visos įsigijimo vertės
Nuo nuomos įmokų
TURTO APSKAITA
Kliento likutis
Lizingo likutis
PELNO/NUOSTOLIO ATASKAITA
Nusidėvėjimas
Išlaidos
PALŪKANOS
Išlaidos
Įtraukta į nuomos įmokas
LIKUTINĖ VERTĖ
Nėra
Atpirkimo vertė
REMONTO, PRIEŽIŪROS SUTARTIS
Pasirenkama
Privaloma
NUOSAVYBĖ SUTARTIES PABAIGOJE
Klientui
Lizingui