Atrodo, kad Jūs esate .
Daugiau informacijos rasite savo „Scania“ rinkos svetainėje.
Lietuva
pardavimų regionas
Gamybos padaliniai

Dažnai užduodami klausimai

Ar „Scania” atskleis mano duomenis trečiosioms šalims?

Niekada neatskleisime Jūsų duomenų trečiosioms šalims.

Siekdami tiekti geriausius produktus ir paslaugas, mes naudojamės mūsų pasaulinės organizacijos ištekliais ir patikimų partnerių tinklu visame pasaulyje. Tai reiškia, kad mums gali prireikti atskleisti Jūsų duomenis (visus ar dalį) „Scania” grupės ribose ar mūsų verslo partneriams tam, kad jie galėtų mums padėti.

Tipiniai atvejai:

 • kai ką nors įsigyjate „Scania” internetinėje parduotuvėje, mes kai kuriuos duomenis atskleidžiame partneriams, kurie apdoroja Jūsų atliktą mokėjimą arba pristato Jums pirkinį.
 • Galime tvarkyti Jūsų duomenis IT sistemose, kurios sukurtos, pateiktos ir valdomos mūsų išorinių IT partnerių.
 • Galime naudotis trečiųjų šalių paslaugomis tam, kad šios padėtų mums suorganizuoti renginius, kuriuose Jūs dalyvausite, apgyvendinimą viešbutyje, transportą ir pan.
 • Kai jūs skambinate į Skubios pagalbos tarnybą, mes galime atskleisti Jūsų duomenis trečiosioms šalims, pavyzdžiui, vilkimo paslaugas teikiančiai įmonei.

Tais atvejais, kai turime atskleisti Jūsų duomenis savo verslo partneriams, mes užtikriname, kad jie tvarkys Jūsų duomenis taip pat pagarbiai ir atsakingai kaip ir mes.

Jeigu tai reikalaujama pagal galiojančius įstatymus, gali reikėti atskleisti Jūsų duomenis valstybinėms institucijoms.

kur „Scania” tvarko mano duomenis?

"Scania" yra pasaulinė įmonė, vykdanti veiklą daugiau nei 100 šalių. Siekdami teikti geriausius produktus ir paslaugas, naudojamės mūsų pasaulinės organizacijos ištekliais ir patikimų partnerių tinklu visame pasaulyje. Tai reiškia, kad mums gali reikėti tvarkyti Jūsų duomenis (visus arba jų dalį) Europos Sąjungoje ar už jos ribų. Tai atlikdami, visada laikomės galiojančių nuostatų ir užtikriname, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi saugiai. Jeigu jūsų duomenys perduodami už Europos Sąjungos ribų, tai užtikrinama, pasitelkiant vidinės ar išorinės duomenų apsaugos sutartis, įskaitant standartines ES sutartines sąlygas arba ES/JAV „privatumo skydą".

kaip apsaugote mano duomenis?

Mes esame įsipareigoję stengtis visada apsaugoti Jūsų duomenis ir imsimės visų pagrįstų, teisėtų, techninių ir organizacinių priemonių, siekdami tinkamai apsaugoti mūsų tvarkomus asmeninius duomenis nuo manipuliavimo jais, jų netekimo, sunaikinimo ar neteisėtos prieigos prie jų.

Mūsų apsaugos priemonės nuolat tobulinamos, kuriant saugumo produktus ir paslaugas. 

Jeigu jūsų duomenys perduodami už Europos Sąjungos ribų, tai atliekama remiantis vidinės ar išorinės duomenų apsaugos sutartimis, įskaitant standartines ES sutartines sąlygas arba ES/JAV „privatumo skydą".

kiek laiko saugosite mano duomenis?

Jūsų duomenis saugosime tik tol, kol tai būtina:

 • siekiant įvykdyti prisiimtus sutartinius įsipareigojimus Jūsų atžvilgiu,
 • siekiant tikslų, kuriais duomenys buvo surinkti,
 • siekiant įvykdyti mūsų teisėtus įsipareigojimus.

kokios mano teisės?

prieigos teisė

Galite reikalauti išrašo iš registro, kuriame būtų nurodyta, kokius Jūsų asmeninius duomenis tvarkome. Ši paslauga nemokama.

Išrašas iš registro bus išsiųstas Jūsų adresu, kurį įvedėte mūsų sistemoje arba, jeigu jūs taip nuspręsite, galite jį pasiimti mūsų biure. Duomenys Jums bus pateikti, tik jeigu įrodysite savo asmens tapatybę.

Teisė į taisymus

Turite teisę atnaujinti savo informaciją, siekdami užtikrinti, kad visada turėtume teisingus duomenis.

teisė į ištrynimą

Jūsų duomenys gali būti nedelsiant ištrinami, esant bet kuriai iš šių sąlygų:

 • jeigu duomenys nebereikalingi tais tikslais, kuriais jie buvo renkami,
 • jeigu duomenys tvarkomi išskirtinai tik su Jūsų sutikimu, o Jūs jį atšaukiate,
 • jeigu duomenys turi būti ištrinti, vykdant teisėtą įsipareigojimą.

teisė į prieštaravimą

Visada turite teisę pareikšti prieštaravimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais. Tai yra absoliuti teisė, o tai reiškia, kad jeigu Jūs pateiksite prieštaravimą, mes nebenaudosite Jūsų duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais.

Taip pat turite teisę pateikti prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo, pagrįsto teisėtais interesais. Jeigu pateikiate prieštaravimą, turite tiksliai nurodyti, dėl ko prieštaraujate ir kodėl.

Tokiu atveju mes turėsime pateikti įtikinamas teisėtas duomenų tvarkymo priežastis, kurios yra viršesnės už asmens interesus, teises ir laisves, arba įrodyti, kad duomenys tvarkomi teisėtų reikalavimų pateikimo, vykdymo ar gynybos tikslais.

teisė į apribojimus

Jūs turite teisę reikalauti laikinai apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Tai gali būti atlikta šiose situacijose:

 • jeigu manote, kad Jūsų duomenys yra neteisingi ir todėl prašėte mūsų juos pataisyti. Tokiu atveju galite reikalauti, kad Jūsų duomenų tvarkymas būtų apribotas, kol patikrinsime, ar Jūsų duomenys neteisingi;
 • jeigu duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti ir reikalaujate, kad duomenys būtų naudojami ribotai;
 • jeigu Jums reikalingi Jūsų duomenys, kad galėtume teikti, vykdyti teisėtus reikalavimus ar vykdyti gynybą, netgi jeigu mums Jūsų duomenys nebereikalingi tvarkymo tikslais.

teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę gauti duomenis, kuriuos mums pateikėte, kad galėtumėte juos naudoti kur nors kitur. Ši teisė galioja, tik jeigu mūsų vykdomas duomenų tvarkymas atliekamas teisėtais pagrindais ir Jūs pateikėte savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo arba jeigu Jūs su mumis sudarėte sutartį.

Pranešimas apie pažeidimą (skundas)

Jeigu manote, kad Jūsų duomenys tvarkomi pažeidžiant galiojančias nuostatas, prašome apie tai mums kuo skubiau pranešti. Jūs taip pat turite teisę teikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

kaip susisiekti su jumis, jeigu iškils klausimų?

Prašome kreiptis gdpr@scania.lt.