Atrodo, kad Jūs esate .
Daugiau informacijos rasite savo „Scania“ rinkos svetainėje.
Lietuva
pardavimų regionas
Gamybos padaliniai

Tvarkomi duomenys

Kokius duomenis tvarkome priklauso nuo to, kas jus sieja su „Scania”. Žemiau lentelėje pateikta detali informacija apie tvarkomus duomenis.  

Klientas
Vairuotojas
Darbuotojas
Verslo partneris / tiekėjas
Interneto svetainės lankytojas

Kokius Jūsų, kaip kliento, asmens duomenis tvarkome?

Yra du pagrindiniai būdai, kuriais Jūs, kaip klientas, palaikote su mumis ryšį.

Jūs įsigyjate mūsų produktų / paslaugų

Kai užsisakote transporto priemonę ir/ar paslaugas, Jūsų darbuotojai palaiko su mumis ryšį kaip Jūsų įmonės atstovai. Mes tvarkome informaciją apie vardus ir pavardes bei kontaktinę informaciją tam, kad galėtume susisiekti su Jumis ir pristatyti produktus ir/ar paslaugas.

Jeigu Jūs esate smulkus prekybininkas, visi mūsų tvarkomi duomenys apie Jūsų įmonę tampa asmens duomenimis.

Jūs įsigyjate ką nors mūsų internetinėse parduotuvėse

Jeigu Jūs užsisakote ką nors mūsų internetinėse parduotuvėse, mes tvarkome duomenis, reikalingus Jūsų užsakymui įvykdyti ir Jums pristatyti pirkinį.

Kodėl mes tvarkome jūsų duomenis?

Kokių kategorijų duomenis mes tvarkome?

Teisinis pagrindas

Tam, kad galėtume pateikti kainos pasiūlymą

 • Organizaciniai duomenys, pavyzdžiui, įmonės pavadinimas, šalis, įmonės adresas ir telefono numeris
 • Kontaktinė informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas
 • Jeigu jūs esate smulkus prekybininkas, mes taip pat tvarkome finansinius duomenis, pavyzdžiui, kredito reitingus

Teisėtas interesas

Tam, kad galėtume vykdyti sutartį

 • Organizaciniai duomenys, pavyzdžiui, įmonės pavadinimas, šalis, įmonės adresas ir telefono numeris
 • Kontaktinė informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas
 • Jeigu jūs esate smulkusis prekybininkas, mes taip pat tvarkome finansinius duomenis, pavyzdžiui, kredito reitingus, banko sąskaitas ir mokėjimus bei su sutartimi susijusius duomenis, pavyzdžiui, sutarties numerį, užsakymo numerį, sąskaitas

Sutartinis įsipareigojimas

Tam, kad galėtume teikti paslaugas ir palaikymą

 • Kontaktinė informacija (pavyzdžiui, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas)
 • Organizaciniai duomenys, pavyzdžiui, įmonės pavadinimas, šalis, įmonės adresas ir telefono numeris

Sutartinis įsipareigojimas

Tam, kad galėtume informuoti apie produktus ir paslaugas, kurie mūsų nuomone Jus domintų

 • Kontaktinė informacija (pavyzdžiui, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas)
 • Pageidaujamas ryšių palaikymo būdas

Teisėtas interesas

Tam, kad galėtume gauti atsiliepimus apie mūsų produktus ir paslaugas ir ar esate jais patenkintas ir kad galėtume pakviesti Jus dalyvauti tyrimuose

 • Kontaktinė informacija (pavyzdžiui, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas)
 • Pageidaujamas ryšių palaikymo būdas

Teisėtas interesas

Tam, kad galėtume įvykdyti Jūsų užsakymą, pateiktą mūsų internetinėje parduotuvėje

 • Kontaktinė informacija (pavyzdžiui, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas)
 • Pristatymo adresas
 • Užsakymai ir operacijos

Sutartinis įsipareigojimas

Tam, kad galėtume vykdyti prekių susigrąžinimo kampanijas

 • Kontaktinė informacija (pavyzdžiui, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas)
 • Pristatymo adresas
 • Užsakymai ir operacijos

Teisėtas interesas

Kokius jūsų, kaip vairuotojo, asmens duomenis tvarkome?

Yra trys pagrindiniai būdai, kaip Jūs, kaip vairuotojas, galite palaikyti ryšius su „Scania”.

Jūs vairuojate „Scania” transporto priemonę

Jeigu Jūsų darbdavys sudaro sutartį su „Scania”, į kurią įeina „Scania” susijusios paslaugos, Jūsų vairuojamą transporto priemonę nuotoliniu būdu stebės „Scania” ir Jūsų darbdavys. Mes tvarkome įvairių tipų transporto priemonių eksploatacinius duomenis, pavyzdžiui, apie degalų sąnaudas, vairavimo įpročius, transporto priemonės geografinę padėtį, klaidų kodus ir pan. Šie duomenys tampa asmens duomenimis, jeigu mes galime nustatyti, kas vairuoja transporto priemonę.

Mes tvarkome šiuos duomenis, siekdami:

 • suteikti kliento užsakytas paslaugas, pavyzdžiui, vairuotojų mokymo ir rengimo paslaugas, siekiant tobulinti vairavimo įgūdžius ir sumažinti degalų sąnaudas,
 • pareikalavus, teikti pramogų transporto priemonėje paslaugas,
 • atlikti nuotolinę diagnostiką ir planuoti remonto bei techninės priežiūros darbus,
 • teikti paramą,
 • įvykdyti sutartinius ir teisinius įsipareigojimus,
 • gerinti kokybę ir toliau plėtoti mūsų produktus ir paslaugas.

Mūsų renkamus duomenis teikia arba Jūsų darbdavys, arba jie renkami iš transporto priemonės, kurią vairuojate, arba iš Jūsų naudojamų IT sistemų.

Jūs dalyvaujate „Scania“ organizuojamame vairuotojų konkurse

Jeigu nuspręsite dalyvauti „Scania“ organizuojamame vairuotojų konkurse, mes turėsime tvarkyti kai kuriuos Jūsų asmens duomenis – pavyzdžiui, vardą, pavardę, kontaktinę informaciją – siekdami įforminti Jūsų registraciją ir dalyvavimą konkurse. Šiuos duomenis pateikiate tiesiogiai Jūs.

Kelyje įvyko avarinė situacija ir Jūs susisiekėte su „Scania” pagalbos tarnyba

Jeigu kelyje įvyko avarinė situacija ir Jūs nusprendėte susisiekti su mumis dėl skubios pagalbos, mes turime tvarkyti Jūsų asmens duomenis tam, kad galėtume nustatyti Jūsų tapatybę, suprasti, kokia avarinė situacija susiklostė, suteikti pagalbą ir susisieki su Jumis, kad galėtume nuolat perduoti informaciją apie teikiamą pagalbą.

Dėl šių priežasčių mums reikalinga Jūsų kontaktinė informacija, transporto priemonės identifikacinis numeris ir registracijos numeris, jūsų geografinė padėtis, avarinės situacijos aprašymas ir, kai kuriais atvejais, transporto priemonės duomenys, būtini nuotolinei diagnostikai.

 

Kodėl tvarkome Jūsų duomenis?

Kokių kategorijų duomenis tvarkome?

Teisinis pagrindas

Tam, kad galėtume įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus:

 • suteikti kliento užsakytas paslaugas
 • pareikalavus, suteikti pramogų transporto priemonėje paslaugas
 • atlikti nuotolinę diagnostiką, suplanuoti remonto ir techninės priežiūros darbus
 • teikti palaikymą

Tam, kad būtų vykdomi kliento sutartiniai įsipareigojimai

 • Vairavimo įpročiai, pavyzdžiui, vairavimo modelis, įskaitant geografinę padėtį ir darbo laiką
 • Identifikaciniai duomenys, pavyzdžiui, transporto priemonės identifikacinis numeris, IP numeris, MAC adresas, vairuotojo kodas, IT sistemos vartotojo kodas 
 • Transporto priemonės eksploataciniai duomenys, pavyzdžiui, iš transporto priemonės komponentų gauta informacija, degalų sąnaudos, stabdžių naudojimas, pavarų perjungimas, akumuliatoriaus naudojimas, variklio duomenys ir klaidų kodai
 • Sisteminiai žurnalai iš mūsų  IT sistemų

Teisėtas interesas

Tam, kad galėtume įforminti Jūsų dalyvavimą mūsų vairuotojų konkursuose

 • Kontaktinė informacija (pavyzdžiui, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas)
 • Jūsų amžius
 • Pageidautina kalba
 • Jūsų darbdavio įmonės pavadinimas

Sutikimas

Tam, kad galėtume suteikti skubią pagalbą kelyje

 • Kontaktinė informacija (pavyzdžiui, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas)
 • Organizaciniai duomenys, pavyzdžiui, įmonės pavadinimas, šalis, įmonės adresas ir telefono numeris
 • Transporto priemonės identifikacinis numeris
 •  Registracijos numeris
 • Avarinės situacijos aprašymas, įskaitant asmens sužalojimų aprašymą ir reikalingą medicinos pagalbą
 • Geografinė padėtis
 • Transporto priemonės duomenys nuotolinei diagnostikai

Teisėtas interesas

Tam, kad galėtume gerinti kokybę ir plėtoti produktus bei paslaugas

 • Vairavimo įpročiai,
 • Identifikaciniai duomenys, pavyzdžiui, transporto priemonės identifikaciniai duomenys (įskaitant transporto priemonės ir važiuoklės identifikacinį numerį), IP numeris, MAC adresas, vairuotojo kodas 
 • Transporto priemonės eksploataciniai duomenys, pavyzdžiui, iš transporto priemonės komponentų gauta informacija, degalų sąnaudos, stabdžių naudojimas, pavarų perjungimas, akumuliatoriaus naudojimas, variklio duomenys ir klaidų kodai
 • Skubios pagalbos atvejai

Teisėtas interesas

Kokius Jūsų, kaip darbuotojo, asmens duomenis tvarkome?

Kai kreipiatės dėl darbo „Scania” įmonėje, prašome Jūsų pateikti kai kuriuos asmens duomenis, kad galėtume įforminti pareiškimą dėl darbo, pavyzdžiui, kontaktinę informaciją, informaciją apie patirtį ir išsilavinimą, įskaitant ankstesnes darbovietes, išsilavinimą, pažymėjimus.

Darbo „Scania” įmonėje metu tvarkome Jūsų asmens duomenis tam, kad galėtume:

 • įforminti Jūsų darbo santykius,
 • vykdyti savo, kaip darbdavio, teisinius įsipareigojimus,
 • įgyvendinti mūsų teisėtus interesus, susijusius su:
  • darbų vadyba, planavimu ir vertinimu,
  • įmonės darbuotojų ir turto apsauga,
  • ryšių su darbuotojais palaikymu ir jų informavimu,
  • skaidrumo užtikrinimu savininkams ir visuomenei.

Kai išeinate iš darbo, mes tvarkome ribotus duomenis, kurie būtini, siekiant įvykdyti teisinius įsipareigojimus, pavyzdžiui, duomenis apie darbo laikotarpį.

Kodėl tvarkome jūsų duomenis?

Kokių kategorijų duomenis tvarkome?

Teisinis pagrindas

Personalo administravimas

 • Kontaktinė informacija (pavyzdžiui, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas)
 • Duomenys apie darbą (darbo sutarties numeris, vartotojo kodas, nuotraukos)
 • Finansinė informacija (atlyginimas, mokesčiai, išlaidos, darbo laiko apskaita, banko sąskaitos numeris, kt.)

Sutartinis įsipareigojimas

Tam, kad galėtume vykdyti teisinius įsipareigojimus (pavyzdžiui, teikti ataskaitas institucijoms, dokumentuoti reabilitaciją, vykdyti kolektyvines sutartis, kt.)

 • Kontaktinė informacija (pavyzdžiui, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas) 
 • Pilietybė
 • Gimimo data
 • Finansinė informacija (atlyginimas, mokesčiai)
 • Narystė sąjungose*
 • Duomenys apie sveikatą (reabilitacija, profesiniai sužalojimai, kt.)

* Keliose šalyse, pagal kurių galiojančius valstybinius įstatymus / kolektyvines sutartis privalome tvarkyti informaciją apie narystę sąjungose.

Teisėtas interesas

Planavimas ir įgyvendinimas

 • Organizacinė informacija (darbo vieta, išlaidų centras, tiesioginis vadovas, kt.)
 • Rezultatų įvertinimas
 • Plėtros planai

Teisėtas interesas

Tam, kad galėtume suteikti prieigą prie mūsų IT sistemų

 • Kontaktinė informacija (pavyzdžiui, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas)
 • Vartotojo kodas
 • Vartotojo parinktys sistemose
 • Mūsų sistemų naudojimo žurnalai

Teisėtas interesas

Saugumas avariniais atvejais

 • Kontaktinė informacija (pavyzdžiui, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas)
 • Giminaičiai
 • Pilietybė
 • Gimimo data
 • Geografinė padėtis skubiais atvejais

Jūsų gyvybiškai svarbių interesų apsauga

Tam, kad galėtume apsaugoti savo darbuotojus ir įmonės turtą

 • IT ir įėjimo sistemų prieigos žurnalai
 • Pareiškimų ir tinklo paslaugų IT žurnalai
 • Vaizdo stebėjimas
 • Ataskaitos apie saugumo incidentus

Teisėtas interesas

Kokius Jūsų, kaip verslo partnerio/tiekėjo, asmens duomenis tvarkome?

Jeigu Jūs esate tiekėjo, kuris tieks produktus ir paslaugas „Scania“ įmonei, atstovas, mes tvarkome ribotus asmens duomenis, pavyzdžiui, Jūsų kontaktinę ir asmens tapatybės informaciją. Jie naudojami, siekiant įvertinti Jūsų pasiūlymą, valdyti ryšius ir suteikti Jums prieigą prie atitinkamų IT sistemų.

Duomenys pateikiami tiesiogiai Jūsų arba Jūsų darbdavio arba sukuriami automatiškai, Jums naudojantis mūsų IT sistemomis.

Kodėl tvarkome Jūsų duomenis?

Kokių kategorijų duomenis tvarkome?

Teisinis pagrindas

Tam, kad galėtume įvertinti Jūsų arba Jūsų darbdavio pateiktą pasiūlymą

 • Kontaktinė informacija (pavyzdžiui, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas)
 • Organizaciniai duomenys, pavyzdžiui, įmonės pavadinimas, šalis, įmonės adresas ir telefono numeris
 • Jeigu Jūs esate smulkusis prekybininkas, mes taip pat tvarkome finansinius duomenis, pavyzdžiui, kredito reitingus ir kainas

Teisėtas interesas

Tam, kad galėtume vykdyti su jumis arba Jūsų darbdaviu sudarytas sutartis

 • Kontaktinė informacija (pavyzdžiui, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas)
 • Organizaciniai duomenys, pavyzdžiui, įmonės pavadinimas, šalis, įmonės adresas ir telefono numeris
 • Su sutartimi susiję duomenys, pavyzdžiui, sutarties numeris, užsakymo numeris, sąskaitos
 • Veiklos stebėjimo duomenys, pavyzdžiui, pristatymo, kokybės, kt.
 • Jeigu jūs esate smulkusis prekybininkas, mes taip pat tvarkome finansinius duomenis, pavyzdžiui, kredito reitingus, banko sąskaitas ir mokėjimus

Teisėtas interesas

Tam, kad galėtume suteikti prieigą prie savo IT sistemų

 • Kontaktinė informacija (pavyzdžiui, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas)
 • Vartotojo kodas
 • Kalbos nustatymai sistemose
 • Mūsų sistemų naudojimo žurnalai

Teisėtas interesas

Tam, kad galėtume palaikyti ryšius su Jumis arba Jūsų darbdaviu

 • Kontaktinė informacija (pavyzdžiui, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas)
 • Organizaciniai duomenys, pavyzdžiui, įmonės pavadinimas, šalis, įmonės adresas ir telefono numeris

Teisėtas interesas

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome, kai apsilankote mūsų internetinėse svetainėse?

Kai apsilankote mūsų svetainėse, Jūsų naršyklė mums pateikia informaciją, kuri padeda mums suprasti, kaip naudojatės mūsų internetinėmis svetainėmis, pavyzdžiui, ar naudojatės mobiliuoju įrenginiu ar kompiuteriu, kurioje pasaulio dalyje esate ir kokia naršykle naudojatės. Šie duomenys mums padeda pritaikyti savo svetainę individualiems poreikiams ir pagerinti Jūsų naršymo patirtį. Privatumo nustatymuose galite tiksliai nurodyti, kokią informaciją norite mums atskleisti.

Naudojame slapukus, kad sužinotume, kaip naudojatės mūsų svetainėmis. Jeigu norite gauti išsamesnės informacijos apie mūsų naudojamus slapukus, prašome peržvelgti mūsų slapukų politiką.

Jeigu nuspręsite prenumeruoti naujienlaiškius, užsisakyti kokią nors medžiagą ar prenumeruoti transliacijas internetu, prašysime pateikti savo vardą ir kontaktinę informaciją, kad galėtume įvykdyti Jūsų užklausą.

Kodėl tvarkome Jūsų duomenis?

Kokių kategorijų duomenis tvarkome?

Teisinis pagrindas

Tam, kad galėtumėte pagerinti naršymo patirtį

 • IP adresas
 • Naršyklės tipas ir versija
 • Operacinė sistema
 • Data ir laikas
 • Peradresavimo svetainės URL
 • Prieigai prie svetainės naudojamo įrenginio tipas 

Teisėtas interesas

Tam, kad galėtume apdoroti Jūsų užklausą dėl naujienlaiškių prenumeratos arba spaudos pranešimų

 • Vardas ir elektroninio pašto adresas
 • Kokios kategorijos naujienlaiškius norite prenumeruoti

Teisėtas interesas

Tam, kad galėtume apdoroti Jūsų užklausą dėl transliacijos prenumeratos

 • Kontaktinė informacija (pavyzdžiui, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas)
 • Kokiai organizacijai/ įmonei atstovaujate
 • Šalis

Teisėtas interesas

Tam, kad galėtume apdoroti Jūsų užklausą dėl išsamesnės informacijos

 • Kontaktinė informacija (pavyzdžiui, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas)
 • Kokiai organizacijai/ įmonei atstovaujate
 • Šalis

Teisėtas interesas

Tam, kad galėtume apdoroti Jūsų spausdintų metinių ataskaitų ir pan. užsakymus

 • Kontaktinė informacija (pavyzdžiui, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas)
 • Kokiai organizacijai/ įmonei atstovaujate

Teisėtas interesas

Tam, kad galėtume įvertinti svetainės naudojimą ir patobulinti savo svetainę

 • IP adresas
 • Naršyklės nustatymai
 • Prieigai prie svetainės naudojamo įrenginio tipas

Teisėtas interesas