Úgy tűnik, hogy Ön itt tartózkodik: .

További információkért látogasson el a Scania-piacra.

A közlekedés és a 2030-as fenntartható fejlődési keretrendszer

A világ országai 17 fenntartható fejlesztési célt tűztek ki az emberiség számára. A Scania úgy járul hozzá a célok eléréséhez, hogy azokat fenntartható üzleti megoldásokká alakítja. 

A 2030-as fenntartható fejlődési keretrendszer teljesítéséhez az állam, a vállalkozások és a szélesebb civil társadalom együttműködése szükséges. Úgy véljük, hogy a 17 cél képes gyökeres változásokat előidézni a társadalomban és az üzleti életben egyaránt. 

A hatékony közlekedési rendszer alapvető fontosságú a versenyképes és rugalmas gazdaság szempontjából. Az áruk és személyek hatékony áramlása a fejlesztési folyamat kritikus eleme, amely hozzájárul az élelmiszer-biztonsághoz, az oktatáshoz, a szegénység visszaszorításához, az inkluzív növekedéshez, és még sok minden máshoz. Ezzel együtt a közlekedés jelenlegi formájában különféle negatív hatásokkal jár, mint például a CO2-kibocsátás, a légszennyezés, a forgalmi torlódások és a közúti balesetek. A hatékony és környezetbarát közlekedési, illetve szállítási megoldások nem mindenki számára elérhetőek. Az elkövetkező években lehetőségünk nyílik egy olyan fenntartható közlekedési rendszer kialakítására, amely megfelel a társadalmak, városok és közösségek személy- és áruszállítási igényeinek. Ez egy olyan közlekedési rendszer, amely összeköti az embereket, piacokat épít és mindenki számára elérhetővé teszi a gazdasági és társadalmi fejlődést. A közlekedési rendszereket úgy kell kialakítani, hogy a lehető legnagyobb hatást gyakorolják az emberek életminőségére azáltal, hogy biztonságosak, megfizethetőek és hozzáférhetőek, ugyanakkor minimalizálják az emberekre és megélhetésükre gyakorolt negatív hatásokat. A közlekedési megoldásoknak a fenntartható fejlődési célokra gyakorolt hatását az életciklus szemszögéből kell vizsgálnunk – a nyersanyagok kitermelésétől egészen az életciklus végéig.

Az éghajlatváltozás és a hozzá kapcsolódó hatások elleni küzdelem jelenleg a közlekedési ágazat fő prioritása. A Scania stratégiai célkitűzése a fenntartható közlekedési rendszer felé történő elmozdulás elősegítése. A Scania 2018-ban elkészítette a Pathways tanulmányt, hogy kiderítse, hogyan nézhet ki és valósulhat meg 2050-re egy fosszilis anyagoktól mentes kereskedelmi közlekedési rendszer. A probléma részei vagyunk, de másokkal együtt a megoldás részei is.

1. fenntartható fejlődési cél – a szegénység felszámolása

A megbízható és hatékony közlekedési rendszerek az inkluzív fejlődés és a szegénység enyhítésének előfeltételei.

2. fenntartható fejlődési cél – az éhínség felszámolása

A mezőgazdaság hatékony logisztikai láncai biztosítják a piacra jutást és a megfizethető élelmiszereket.

3. fenntartható fejlődési cél – jó egészség és jó közérzet

A közlekedési ágazat nagymértékben hozzájárul városaink légszennyezéséhez, ami idő előtti haláleseteket és betegségeket okoz. Évente több mint egymillió ember hal meg közúti közlekedési balesetekben.

4. fenntartható fejlődési cél – minőségi oktatás

A jól működő, megfizethető helyi közlekedési rendszer hozzáférést biztosít az oktatási létesítményekhez, és elősegíti az egyenlő tanulási lehetőségeket.

5. fenntartható fejlődési cél – nemek közötti egyenlőség

A biztonságos és megfizethető közlekedési lehetőségek kulcsfontosságúak a nők részvételének, oktatásának, termelékenységének és egészségének javítása szempontjából. A közlekedés javíthatja a nők foglalkoztatási esélyeit is. 

6. fenntartható fejlődési cél – tiszta víz és szennyvízelvezetés

A hatékony és tiszta közlekedési rendszer biztosítja a vízhez és a szennyvízelvezetéshez való hozzáférést. A közlekedésből és a termelő iparágakból származó kibocsátás hatással lehet a vízminőségre. 

7. fenntartható fejlődési cél – megfizethető és tiszta energia

Ma a közlekedési ágazatban nagyrészt fosszilis üzemanyagokat használnak. A motor- és hajtáslánc-fejlesztés, valamint a közlekedési rendszer hatékonyságát célzó intézkedések és a megújuló üzemanyagok kombinációja modern energiát biztosíthat mindenki számára.

8. fenntartható fejlődési cél – tisztességes munka és gazdasági növekedés

A közlekedési ágazat világszerte elősegíti a termelékenységet, a munkahelyteremtést és a gazdasági növekedést. A tisztességes munka előmozdítása azonban továbbra is kihívást jelent az értékláncok mentén.

9. fenntartható fejlődési cél – ipar, innováció és infrastruktúra

A tiszta és fenntartható technológiák terén végzett innováció a közlekedési ágazat K+F-beruházásainak kimagasló hányadát teszi ki. A közlekedés jelentős iparágként felgyorsíthatja a különféle innovációk, mint például az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) és a tiszta technológiák bevezetését.

10. fenntartható fejlődési cél – egyenlőtlenségek csökkentése

A jól fejlett közlekedési infrastruktúra összekötheti a városi és vidéki területeket, és egyenlőbb hozzáférést biztosíthat a munkahelyekhez, az oktatáshoz és a szolgáltatásokhoz. 

11. fenntartható fejlődési cél – fenntartható városok és közösségek

A jól megtervezett és jól kialakított közlekedési rendszerek összekötik a régiókat és az embereket, továbbá biztosítják a szolgáltatásokhoz és árukhoz való hozzáférést. A hozzáférhető és megfizethető tömegközlekedés és logisztika fellendíti a fejlődést, segít kiaknázni a lehetőségeket.

12. fenntartható fejlődési cél – felelős fogyasztás és termelés

Az intelligens közlekedési rendszerek a fenntartható fogyasztás és termelés nélkülözhetetlen velejárói. A pazarló logisztikai rendszerekről át kell térni az intelligens, összekapcsolt és fenntartható logisztikai megoldásokra.

13. fenntartható fejlődési cél – klímapolitika

Napjainkban a közlekedési ágazat felelős az energiával kapcsolatos teljes CO2-kibocsátás közel egynegyedéért. Az éghajlatváltozás az egyik legnagyobb veszélyt jelenti bolygónkra nézve, és a közlekedési ágazat jelenlegi formájában olyan negatív hatásokkal jár, mint a CO2-kibocsátás, a légszennyezés, a forgalmi torlódások és a közúti balesetek. A fenntarthatóbb közlekedési rendszer kialakítása kulcsfontosságú lesz az éghajlatváltozás és a hozzá kapcsolódó hatások elleni küzdelemben. 

14. fenntartható fejlődési cél – tengerek és vizek élővilága

A tengeri közlekedési rendszerek bővítése károsan befolyásolhatja a tengeri és part menti környezetet, a szárazföldi közlekedésből származó CO2-kibocsátás pedig hozzájárul az óceánok savasodásához. 

15. fenntartható fejlődési cél – a szárazföld élővilága

A jelenlegi közlekedési rendszerek negatív hatást gyakorolnak a szárazföldi ökoszisztémára. A jövőbeni módszereknek a fenntartható élet biztosítása érdekében a fenntartható tényezőket már az infrastruktúra-fejlesztés korai szakaszába be kell építeniük. 

16. fenntartható fejlődési cél – béke, igazságosság és erős intézményrendszer

A közlekedés kulcsfontosságú tényező a társadalom konfliktusok utáni újjáépítésében.

17. fenntartható fejlődési cél – partnerség a célokért

A fenntartható fejlődési célok globális megvalósításához kulcsfontosságú a tudás, a szakértelem, a technológia és az erőforrások megosztását célzó, több érdekelt felet érintő partnerségek kialakítása.