Odvedite me u Scaniu u Hrvatsku .
Za više informacija idite na Scania tržište.
Hrvatska
prodajna regija
Proizvodne jedinice

Podatci koje obrađujemo

Podatci koje prikupljamo ovise o vašem odnosu sa Scanijom. U karticama u nastavku možete pristupiti detaljnim informacijama o podatcima koje prikupljamo u različite svrhe. 

Kupac
Vozač
Zaposlenik
Poslovni partner / Dobavljač
Posjetitelj

KOJE OSOBNE PODATKE OBRAĐUJEMO

OD VAS KAO KUPCA?

Kada vi i/ili vaši zaposlenici naručite proizvod i/ili uslugu, obrađujemo vaše podatke za kontakt kako bismo komunicirali i isporučili tražene proizvode i usluge.

Ako ste samostalni poduzetnik, svi podatci o vašem poduzeću koje obrađujemo postaju osobni podatci.

KAKO OBRAĐUJEMO VAŠE PODATKE?

KOJE KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA OBRAĐUJEMO?

PRAVNA OSNOVA

Za davanje ponude

 • Podatci o organizaciji, npr. naziv poduzeća, država, adresa i broj telefona poduzeća
 • Podatci za kontakt (kao što su ime, e-adresa, broj telefona, adresa)
 • financijske podatke kao što je kreditni rejting.

Legitimni interes

Isporuka na temelju ugovora

 • Podatci o organizaciji, npr. naziv poduzeća, država, adresa i broj telefona poduzeća
 • Podatci za kontakt (kao što su ime, e-adresa, broj telefona, adresa)
 • financijske podatke, kao što su kreditni rejting, bankovni računi i plaćanja, kao i podatke vezane uz ugovor, kao što su broj ugovora, broj narudžbe, fakture.

Ugovorna obveza

Za pružanje usluga i podrške

 • Podatci za kontakt (kao što su ime, e-adresa, broj telefona, adresa)
 • Podatci o organizaciji, npr. naziv poduzeća, država, adresa i broj telefona poduzeća

Ugovorna obveza

Za informiranje o proizvodima i uslugama za koje smatramo da bi vas mogli zanimati

Za praćenje našeg rada i vašeg zadovoljstva našim proizvodima i uslugama te za poziv na sudjelovanje u anketama

 • Podatci za kontakt (kao što su ime, e-adresa, broj telefona, adresa)
 • Postavke za kontakt

Legitimni interes

Za korektivne radnje

 • Podatci za kontakt (kao što su ime, e-adresa, broj telefona, adresa)
 • Adresa isporuke
 • Kupnje i transakcije

Legitimni interes

KOJE OSOBNE PODATKE OBRAĐUJEMO

OD VAS KAO VOZAČA?

Tri su glavna načina na koje komunicirate sa Scanijom kao vozač.

VOZITE SCANIJINO VOZILO

Ako vaš poslodavac sklopi ugovor s tvrtkom Scania koji uključuje Scanijine povezane usluge, Scania i vaš poslodavac daljinski će nadzirati vozilo koje vozite. Od vozila prikupljamo različite vrste operativnih podataka kao što su potrošnja goriva, obrasci vožnje, geografski položaj vozila, šifre pogrešaka itd. Ako identificiramo vozača vozila, sve od navedenog postaju osobni podatci.

Ove podatke obrađujemo radi:

·         isporuke usluga koje je zatražio kupac

·         isporuke usluga zabave unutar vozila na zahtjev

·         daljinske dijagnostike, kao i popravaka te planiranja održavanja

·         pružanja podrške

·         ispunjavanja ugovornih obveza i zakonskih obveza

·         poboljšavanja kvalitete i daljnjeg razvoja naših proizvoda i usluga.

Podatke koje prikupljamo daje vaš poslodavac, prikupljeni su iz vozila ili su stvoreni u našim IKT sustavima koje upotrebljavate.

Sudionik ste natjecanja vozača koje organizira Scania

Ako se odlučite prijaviti na natjecanje vozača koje organizira Scania, moramo prikupiti neke od vaših osobnih podataka, na primjer, vaše ime i podatke za kontakt kako bismo obradili vašu prijavu i vaše sudjelovanje u natjecanju.

Ove podatke dajete vi.

Imate hitan slučaj na cesti i pozovete Scanijinu pomoć na cesti (Scania As­sis­tance)

Ako imate hitan slučaj na cesti i odlučite nas kontaktirati za hitnu pomoć, trebamo obraditi vaše osobne podatke kako bismo vas prepoznali, razumjeli vašu hitnost, pružili pomoć i kontaktirali vas kako bismo neprestano prenosili informacije u vezi s vašim slučajem.

 

 

KAKO OBRAĐUJEMO VAŠE PODATKE?

kOJE KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA OBRAĐUJEMO?

PRAVNA OSNOVA

Ispunjavanje naših ugovornih obveza kao što su:

 • isporuka usluga koje je zatražio kupac / vaš poslodavac
 • isporuka usluga zabave unutar vozila na zahtjev
 • daljinska dijagnostika, kao i popravci te planiranje održavanja
 • pružanje podrške.
 • Način vožnje, na primjer obrazac vožnje, uključujući geografsku lokaciju i radne sate
 • Identifikacijski podatci, na primjer, identifikacijski broj vozila, IP broj, MAC adresa, ID vozača, korisnička oznaka za IKT sustav 
 • Podatci o radnim značajkama vozila, na primjer informacije o dijelovima vozila, potrošnji goriva, korištenju kočnica, prebacivanju brzina, potrošnji akumulatora, podatci o motoru i šifre pogrešaka
 • Dnevnici sustava iz naših IKT sustava

Ugovorna obveza

Praćenje ugovornih obveza kupca

 • Način vožnje, na primjer obrazac vožnje, uključujući geografsku lokaciju i radne sate
 • Identifikacijski podatci, na primjer, identifikacijski broj vozila, IP broj, MAC adresa, ID vozača, korisnička oznaka za IKT sustav 
 • Podatci o radnim značajkama vozila, na primjer informacije o dijelovima vozila, potrošnji goriva, korištenju kočnice, prebacivanju brzina, potrošnji akumulatora, podatci o motoru i šifre pogrešaka
 • Dnevnici sustava iz naših IKT sustava

Legitimni interes

Obrada vašeg sudjelovanja na našim natjecanjima vozača

 • Podatci za kontakt (kao što su ime, e-adresa, broj telefona, adresa)
 • Vaša dob
 • Vaš odabir jezika
 • Naziv poduzeća za vašeg poslodavca

Privola

Pružanje pomoći na cesti

 • Podatci za kontakt (kao što su ime, e-adresa, broj telefona, adresa)
 • Podatci o organizaciji, npr. naziv poduzeća, država, adresa i broj telefona poduzeća
 • Identifikacijski broj vozila
 • Registracijska oznaka
 • Opis slučaja, uključujući opis eventualnih fizičkih ozljeda i potrebu za liječničkom pomoći
 • Geografski položaj
 • Podatci o vozilu za daljinsku dijagnostiku

Legitimni interes

Poboljšanje kvalitete i daljnji razvoj naših proizvoda i usluga

 • Podatci za kontakt (kao što su ime, e-adresa, broj telefona, adresa)
 • Način vožnje, na primjer obrazac vožnje, uključujući geografsku lokaciju i radne sate
 • Identifikacijski podatci, na primjer, identifikacijske oznake vozila (uključujući VIN i broj šasije), IP broj, MAC adresa, ID vozača 
 • Podatci o radnim značajkama vozila, na primjer informacije o dijelovima vozila, potrošnji goriva, korištenju kočnica, prebacivanju brzina, potrošnji akumulatora, podatci o motoru i šifre pogrešaka
 • Slučajevi pomoći na cesti

Legitimni interes

KOJE OSOBNE PODATKE OBRAĐUJEMO U ODNOSU NA VAS KAO ZAPOSLENIKA?

Kada se prijavite za posao u Scaniji, molimo vas da navedete neke osobne podatke kako bismo obradili vašu prijavu, na primjer, podatke za kontakt, referentne podatke, kao što su prethodno radno iskustvo, obrazovanje, certifikati.

Tijekom vašeg radnog odnosa u Scaniji obrađujemo vaše osobne podatke radi:

·            administracije vašeg zaposlenja

·            ispunjavanja naših zakonskih obveza kao poslodavca

·            ispunjavanja našeg legitimnog interesa za:

o     upravljanje, planiranje i evaluaciju rada

o     zaštitu zaposlenika i imovine tvrtke

o     kontaktiranje i obavješćivanje zaposlenika

o     transparentnost prema vlasnicima i široj javnosti.

Nakon što napustite našu tvrtku, obrađujemo ograničene količine podataka potrebne za ispunjavanje naših zakonskih obveza, npr. podatke koji prikazuju razdoblje tijekom kojeg ste bili zaposleni.

ZAŠTO OBRAĐUJEMO VAŠE PODATKE?

KOJE KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA OBRAĐUJEMO?

PRAVNA OSNOVA

Administracija osoblja

 • Podatci za kontakt (kao što su ime, e-adresa, broj telefona, adresa) 
 • Podatci o zaposlenju (broj zaposlenika, korisnička identifikacijska oznaka, fotografije)
 • Financijske informacije (plaća, porezi, troškovi, izvješća o radnom vremenu, broj bankovnog računa itd.)

Ugovorna obveza

Ispunjenje zakonskih obveza (npr. prijavljivanje nadležnim tijelima, dokumentiranje rehabilitacije, usklađenost s kolektivnim ugovorima itd.)

 • Podatci za kontakt (kao što su ime, e-adresa, broj telefona, adresa) 
 • Državljanstvo
 • Datum rođenja 
 • Financijske informacije (plaća, porezi)

Zakonska obveza

Planiranje i praćenje

 • Informacije o organizaciji (mjesto rada, centar troškova, izravno nadređeni voditelj itd.)
 • Evaluacije rada
 • Planovi razvoja

Legitimni interes

Pružanje pristupa našim IKT sustavima i poboljšanje naših sustava

 • Podatci za kontakt (kao što su ime, e-adresa, broj telefona, adresa) 
 • Korisnička identifikacijska oznaka
 • Odabir korisničkih postavki u sustavima
 • Zapisi o vašem korištenju naših sustava

Legitimni interes

Sigurnost u slučaju nužde

 • Podatci za kontakt (kao što su ime, e-adresa, broj telefona, adresa) 
 • Najbliža rodbina 
 • Državljanstvo
 • Datum rođenja 

Zaštita vašeg životno važnog interesa

Zaštita naših zaposlenika i imovine naše tvrtke

 • Zapisi o pristupu iz IKT sustava i ulaznih sustava 
 • IKT zapisnici iz aplikacija i mrežnih usluga 
 • Nadzor kamerama
 • Izvješća o sigurnosnim incidentima

Legitimni interes

Vanjski prijenos osobnih podataka radi omogućavanja obavljanja radnih zadataka

 • Podatci za kontakt (kao što su ime, e-adresa, broj telefona, adresa)
 • Registarska oznaka
 • Osobni podatci na ugovorima
 • Slike i videozapisi

Legitimni interes

Koje osobne podatke obrađujemo od vas kao poslovnog partnera / dobavljača?

Ako radite kao predstavnik dobavljača koji Scaniji pruža proizvode i usluge, obrađujemo ograničene količine vaših osobnih podataka, npr. vaše podatke za kontakt i identifikaciju. Upotrebljavamo ih za procjenu ponude, upravljanje ugovorom i da bismo vam osigurali pristup relevantnim IKT sustavima.

ZAŠTO OBRAĐUJEMO VAŠE PODATKE?

KOJE KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA OBRAĐUJEMO?

PRAVNA OSNOVA

Procjena ponude primljene od vas ili od vašeg poslodavca

 • Podatci za kontakt (kao što su ime, e-adresa, broj telefona, adresa)
 • Podatci o organizaciji, npr. naziv poduzeća, država, adresa i broj telefona poduzeća
 • financijske podatke kao što su kreditni rejting i cijene.

Legitimni interes

Izvršavanje ugovora s vama ili s vašim poslodavcem

 • Podatci za kontakt (kao što su ime, e-adresa, broj telefona, adresa) 
 • Podatci o organizaciji, npr. naziv poduzeća, država, adresa i broj telefona poduzeća, broj poslovne organizacije
 • financijske podatke kao što su kreditni rejting, bankovni računi i plaćanja.

Legitimni interes

Pružanje pristupa našim IKT sustavima

 • Podatci za kontakt (kao što su ime, e-adresa, broj telefona, adresa) 
 • Korisnička identifikacijska oznaka
 • Postavke jezika u sustavima
 • Zapisi o vašem korištenju naših sustava

Legitimni interes

Komunikacija s vama ili s vašim poslodavcem

 • Podatci za kontakt (kao što su ime, e-adresa, broj telefona, adresa) 
 • Podatci o organizaciji, npr. naziv poduzeća, država, adresa i broj telefona poduzeća

Legitimni interes

KOJE OSOBNE PODATKE OBRAĐUJEMO OD VAS KAO POSJETITELJA?

Kada posjetite naše mrežno mjesto, vaš preglednik pruža nam neke informacije koje nam pomažu razumjeti kako koristite naše mrežno mjesto, na primjer, upotrebljavate li mobilni uređaj ili računalo, iz koje regije u svijetu pretražujete i koji preglednik upotrebljavate. Ovi nam podatci pomažu u prilagođavanju našeg mrežnog mjesta i poboljšanju vašeg pregledavanja. U postavkama privatnosti vašeg preglednika možete odlučiti koje podatke želite podijeliti s nama.

Koristimo ograničeni broj kolačića koji nam pomažu razumjeti način na koji koristite naše mrežno mjesto. Više informacija o upotrebi kolačića potražite u našim Pravilima o kolačićima.

Kada posjetite naše prostorije ili događanja, moramo prikupiti neke podatke o vama i vašim potencijalnim suputnicima kako bi vaš posjet bio uspješan i siguran.

ZAŠTO OBRAĐUJEMO VAŠE PODATKE?

KOJE KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA OBRAĐUJEMO?

PRAVNA OSNOVA

Poboljšanje vašeg iskustva pregledavanja

 • IP adresa
 • Vrsta preglednika i verzija 
 • Operativni sustav
 • Datum i vrijeme vašeg posjeta
 • URL mrežnog mjesta s kojeg ste došli na naše 

Legitimni interes

Ocjena upotrebe mrežnog mjesta i unaprjeđenje našeg mrežnog mjesta

 • IP adresa
 • Postavke preglednika
 • Vrsta uređaja upotrijebljenog za pristup mrežnomu mjestu

Legitimni interes

Ispunjenje svrhe vašeg posjeta Scaniji

 • Podatci za kontakt (kao što su ime, e-adresa, broj telefona, adresa)
 • Podatci o suputniku (kao što su ime, e-adresa, broj telefona, adresa, dob)
 • Podatci o organizaciji, npr. naziv poduzeća, država, adresa i broj telefona poduzeća
 • Jezik
 • Prehrambene sklonosti
 • Informacije o putovanju i smještaju
 • Vozačka dozvola
 • Informacije o domaćinu

Legitimni interes

Zaštita naših posjetitelja i imovine naše tvrtke

 • Zapisi o pristupu iz IKT sustava i ulaznih sustava 
 • IKT zapisnici iz aplikacija i mrežnih usluga 
 • Nadzor kamerama
 • Izvješća o sigurnosnim incidentima

Legitimni interes