Odvedite me u Scaniu u Hrvatsku .
Za više informacija idite na Scania tržište.
Hrvatska
prodajna regija
Proizvodne jedinice

 

PRAVNA OBAVIJEST

Obratite nam se ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s pravnim sadržajem.

 

Uvjeti: Scania CV AB (publ), u daljnjem tekstu "Scania", vlasnik je ovih web-stranica i svih njihovih sadržaja, osim ako nije drugačije navedeno.

Pristupom i upotrebom ovih stranica vi prihvaćate odredbe i uvjete objašnjene u daljnjem tekstu. Obratite pozornost da Scania može u svakom trenutku po vlastitoj odluci promijeniti odredbe i uvjete. Scania stoga preporučuje da ih redovito pregledavate.

Ove odredbe i uvjeti posljednji su put promijenjeni 1. 7. 2009.

Ako su neke odredbe u međuvremenu postale nezakonite, nevažeće ili ništavne, valjanost i provedivost ostalih odredbi neće ni na koji način biti time pogođena ili smanjena.

Upotreba

Sadržaj ovih web-stranica dostupan je za upotrebu u skladu s licencom Creative Commons 3.0. To znači da možete pogledati, kopirati, ispisati i distribuirati svaki dokument koji je Scania ovdje objavila pod uvjetom da se ne radi o komercijalizaciji sadržaja kao takvog, da je Scania navedena u vezi s distribucijom dokumenata i da su zadržana sva autorska i vlasnička prava nad objavljenim sadržajem.

Sadržaji na ovim stranicama ne smiju se mijenjati, emitirati, licencirati, prenositi ili prodavati bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Scania.

Zaštitni znakovi i autorska prava

Svi zaštitni znakovi, robne marke, logotipi, tekstovi, slike i softver koji se pojavljuju na ovim stranicama, ako nije drugačije navedeno, vlasništvo su Scanije ili njezinih podružnica i zaštićeni su zakonima o intelektualnom vlasništvu.

Zabranjena je svaka upotreba robnih marki, logotipa, tekstova, slika i softvera, osim ako to nije dopušteno u skladu s prethodnim stavkama.

Neovlaštena upotreba ili distribucija materijala s ovih stranica može biti podložna građanskoj ili kaznenoj odgovornosti u skladu primjenjivim zakonima. Scania će prisilno ostvariti svoja prava intelektualnog vlasništva u najvećoj dopuštenoj mjeri.

Pravila o informacijama

Informacije na ovom poslužitelju ponuđene su "kakve jesu" bez ikakvog jamstva, izričitog ili impliciranog, uključujući, ali bez ograničenja implicirana jamstva utrživosti, prikladnosti za određenu svrhu ili nekršenja zakona.

Scania ne jamči točnost ili potpunost podataka na ovim stranicama.

Scania se ne obavezuje na ažuriranje informacija ili materijala na ovim stranicama. Informacije su podložne promjenama u svakom trenutku bez prethodne najave i bit će kao takve uključene u nova izdanja ovih stranica.

Scania neće ni u kojem slučaju biti odgovorna za bilo kakve štete, izravne ili neizravne, kaznene, slučajne, posebne, posljedične ili druge štete proizašle iz upotrebe ili na bilo koji način povezane s upotrebom ili nemogućnosti upotrebe ovih stranica ili njezinih sadržaja, bez obzira temelje li se one na ugovoru, deliktu, strogoj odgovornosti ili nečem drugom, čak i ako je upozorena na mogućnost takvih šteta.

Druge web-stranice

Ove web-stranice mogu sadržavati veze do web-stranica trećih strana. Te su veze postavljene radi veće praktičnosti za posjetitelje, a Scania ne preuzima odgovornost za sadržaje, točnost informacija ili usklađenost sa zakonima o zaštiti privatnosti dotičnih stranica.

Pravila o privatnosti

Scania poštuje privatnost korisnika i ne prikuplja niti upravlja bilo kakvim osobnim podacima, osim onih koje je spomenuti korisnik dobrovoljno pružio Scaniji. Obavijestite nas ako ne želite da prikupljamo vaše podatke.

Scania poštuje nacionalne zakone o zaštiti podataka koji reguliraju upotrebu i prikupljanje podataka. Vaše ime, e-adresa i poštanska adresa mogu biti dani trećim stranama u svrhu brzog odgovora na upit. U suprotnom podaci će se koristiti samo za praćenje prodaje i razvoja proizvoda.

Podaci se neće prodavati ili davati trećim stranama, osim kako je prethodno navedeno.

Kontakt

Ako imate pitanja u vezi s odredbama ili pravilima o privatnosti, kontaktirajte nas (kliknite ovdje).