Odvedite me u Scaniu u Hrvatsku .
Za više informacija idite na Scania tržište.
Hrvatska
prodajna regija
Proizvodne jedinice

Scania Hrvatska

Hrvatska

Scania Hrvatska d.o.o.

Karlovačka cesta 96, 10250 Lučko

tel: +385 1 333 0 111 ..................................... fax: +385 1 333 0 129...................................... e-mail: scania@scania.hr.............................. Scania Assistance: +385 91 333 0 110