Odvedite me u Scaniu u Hrvatsku .

Za više informacija idite na Scania tržište.

Usluge

Usluge za autobuse

Pouzdani partner za održavanje, podršku i poslovne usluge

Nitko ne poznaje autobuse tvrtke Scania kao mi.

Zahvaljujući našim iskusnim lokalnim servisnim timovima moći ćete više vremena provesti na putu, a time ćete uštedjeti dragocjeno vrijeme i izbjeći operativne troškove.

Dok naš sustav upravljanja voznim parkom, obuka za vozača i financijska rješenja pomažu predvidjeti i smanjiti troškove i rizike tijekom cijelog životnog ciklusa vozila.