Patientavgifter

Scania Husläkarmottagning följer avgifter som gäller för hälso- och sjukvård i Stockholms län. Du hittar mer information på 1177 Vårdguiden: 

Gällande betalning

Besök på husläkarmottagningen betalas kontant eller med kort.

Uteblivet besök

Vid uteblivet besök tas avgift ut om inte återbud lämnats minst 24 timmar före det planerade besöket. Detta gäller även om patientens besök är kostnadsfritt, t.ex. barn och ungdom under 18 år eller patient med frikort.

OBS! Från och med 1 september 2020 kommer uteblivna besök eller sent avbokade besök (senast 24 timmar före) att debiteras enligt Region Stockholms taxa med 400 kr, oavsett vad besöket skulle ha kostat.
 

Högkostnadsskydd

Om du är i behov av mycket vård finns ett högkostnadsskydd. När du uppnått maxbeloppet för vårdtjänster får du ett frikort som ger kostnadsfri vård ett år från det första vårdtillfället. Du kan läsa mer om högkostnadsskydd på Vårdguiden.