Vår verksamhet

Vår verksamhet

Scania husläkarmottagning

Scania husläkarmottagning finns i Södertälje och är sedan 2008 en privat vårdgivare som bedriver en auktoriserad husläkarmottagning inom vårdval Stockholm. Inriktningen är allmänmedicinsk vård men vi erbjuder även specialistkompetens och akutsjukvård. Verksamheten jobbar aktivt med förbättringar och utveckling av våra tjänster för att möta våra kunders efterfrågan och krav på kvalitet.

Om oss

Vårt erbjudande
Vårt team
Blanketter
Länkar

Här på mottagningen ger vi dig en god, effektiv och säker vård. Vårdtjänsterna omfattar planerad vård i form av utredning, diagnostik, behandling och uppföljning. 

Utöver hälso- och sjukvård erbjuder vi bland annat sjukgymnastik, samtalsstöd, journalkopior samt en del vaccinationer och intyg. Kontakta oss vid frågor om vilka vaccinationer och intyg vi erbjuder. Vid behov av specialistvård utanför vårt verksamhetsområde remitterar vi till rätt instans. 

Mottagningen hanterar även akut sjukvård med egna resurser och kompetens och har etablerad samverkan med räddningstjänsten och Stockholms läns landsting.

  • Läkare med specialistkompetens inom allmänmedicin.
  • Sjuksköterskor med kompetens inom diabetes, hjärta - kärl, vaccinationer, livsstil, akutverksamhet samt lång erfarenhet av telefonrådgivning.
  • Distriktssköterskor med kompetens inom astma/KOL och allergi.
  • Undersköterskor med kompetens inom laboratorieverksamhet.
  • Sjukgymnaster med specialkompetens Ortopedisk Manuell Terapi och Psykosomatik.
  • Beteendevetare med kompetens inom stress, sömn, och kognitiv beteendeterapi.
  • Läkarsekreterare och receptionister.

För att vi ska ha möjlighet att bli ännu bättre tar vi gärna emot synpunkter och förslag på förbättringar.

Skicka dina synpunkter