Data vi behandlar

Datahantering på Scania

Datan vi samlar in beror på din relation till Scania. Nedan får du detaljerad information om vilken data vi samlar in i olika syften.

Kund
Förare
Medarbetare
Affärspartner/leverantör
Besökare och Allmänheten

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig som är kund?

Vilka personuppgifter behandlar vi från dig som kund?

När du representerar ditt företag måste vi behandla dina personuppgifter för de ändamål som anges nedan. Om du är enskild näringsidkare blir all information som vi behandlar om ditt företag personuppgifter.

Varför behandlar vi dina uppgifter ?
Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?
Rättslig grund
För att skapa en databas över prospektkunder, t.ex. genom att använda data från tredje part.
 • Organisationsdata (t.ex. företagsnamn, land, företagsadress och telefonnummer)
 • Kontaktinformation (som namn, e-post, telefonnummer, adress)
Berättigat intresse

För att ge en offert

 • Organisationsuppgifter, till exempel företagsnamn, land, företagsadress och telefonnummer
 • Kontaktuppgifter, till exempel namn, e-postadress
 • Om du är enskild näringsidkare behandlar vi finansiella uppgifter som kreditbetyg
 • Kontaktinställningar
  •    Inköp och transaktioner
  •    Körbeteende, som körmönster, geografisk plats, driftstid och preferensinställningar
  •    Identifieringsdata, till exempel fordonsidentifieringsnummer, förar-ID, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
  •    Prestandadata från fordonet, till exempel information från fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växling, batterianvändning, motordata och felkoder

Berättigat intresse

För leverans enligt kontrakt 

 • Organisationsuppgifter, till exempel företagsnamn, land, företagsadress och telefonnummer
 • Kontaktuppgifter, till exempel namn, e-postadress 
 • Om du är enskild näringsidkare behandlar vi även finansiell information, till exempel kreditvärdighet, bankkonton och betalningar, samt avtalsrelaterad information, till exempel kontraktsnummer, ordernummer, fakturor
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geo-placering, drifttimmar och inställningar
 • Identifieringsdata, till exempel fordonsidentifikationsnummer, förar-ID, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordonet, till exempel information från fordonets komponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växling, batteriförbrukning, motordata och felkoder

Avtalsenlig skyldighet

För att utföra tjänster och support och att följa upp avtalsenliga skyldigheter

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress) 
 • Organisationsuppgifter, till exempel företagsnamn, land, företagsadress och telefonnummer
 • Kontaktpreferenser 
 • Köp och transaktioner 
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geo-placering, drifttimmar och inställningar 
 • Identifieringsdata, till exempel fordonsidentifikationsnummer, förar-ID, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID 
 • Prestandadata från fordonet, till exempel information från fordonets komponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växling, batteriförbrukning, motordata och felkoder

Avtalsenlig skyldighet

Informera dig om produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Kontaktpreferenser
 • Inköp och transaktioner
  •    Körbeteende, som körmönster, geografisk plats, driftstid och preferensinställningar
  •   Identifieringsdata, till exempel fordonsidentifieringsnummer, förar-ID, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
  •   Prestandadata från fordonet, till exempel information från fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växling, batterianvändning, motordata och felkoder

Berättigat intresse

Uppföljning av vår prestation och kundnöjdhet med produkter och tjänster samt inbjudningar att delta i undersökningar

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress) 
 • Kontaktpreferenser
 • Köp och transaktioner
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geo-placering och driftstimmar
 • Identifieringsdata, till exempel fordonsidentifikationsnummer och förare, förar-ID, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordonet, till exempel information från fordonets komponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växling, batteriförbrukning, motordata och felkoder
 • IP-adress, operativsystem, enhetstyp, appnamn och version, webbläsarnamn och -version och dina svar på undersökningsfrågor.

Berättigat intresse

Att analysera, förbättra kvaliteten och utveckla produkter, tjänster och vår organisation

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Leveransadress
 • Köp och transaktioner
 • Finansiella uppgifter som kreditbetyg, bankkonton och betalningar samt avtalsrelaterade uppgifter som kontraktsnummer, ordernummer, fakturor.
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geo-placering, drifttimmar och inställningar
 • Identifieringsdata, till exempel fordonsidentifikationsnummer, förar-ID, IP-nummer, MAC-adress, förar-ID, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordonet, till exempel information från fordonets komponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växling, batteriförbrukning, motordata och felkoder
 • Systemloggar från våra IT-system

Berättigat intresse

Att uppfylla lagliga skyldigheter och berättigade begäranden från brottsbekämpning och andra myndigheter

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Leveransadress
 • Köp och transaktioner
 • Finansiella uppgifter som kreditbetyg, bankkonton och betalningar samt avtalsrelaterade uppgifter som kontraktsnummer, ordernummer, fakturor.
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geo-placering, drifttimmar och inställningar
 • Identifieringsdata, till exempel fordonsidentifikationsnummer, förar-ID, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordonet, till exempel information från fordonets komponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växling, batteriförbrukning, motordata och felkoder
 • Systemloggar från våra IT-system

Avtalsenlig skyldighet eller Berättigat intresse

För att ge dig begärd information och relevanta uppdateringar.
 • Kontaktinformation (som namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Identifieringsdata, till exempel fordonsidentifikationsnummer, förar-ID, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Geo-location
 • Prestandadata från fordonet, till exempel information från fordonets komponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växling, batteriförbrukning, motordata och felkoder
 • System-loggar från våra IT-system
Berättigat intresse
Vilka personuppgifter behandlar vi om dig som förare?

Som förare kan du samverka med Scania på tre viktiga sätt.

Du kör ett fordon från Scania

Om din arbetsgivare har ingått avtal med Scania som inkluderar Scanias uppkopplade tjänster, kommer ditt fordon att fjärrövervakas av både Scania och din arbetsgivare. Vi inhämtar olika typer av driftdata från fordonet, till exempel bränsleförbrukning, körmönster, fordonets geografiska position, felkoder med mera. Dessa utgör personuppgifter om de kan användas för att identifiera den som kör fordonet.

Vi behandlar dessa uppgifter för att

·   • leverera de tjänster som kunden begär
• leverera på begäran underhållningstjänster i fordon
• utföra fjärrdiagnostik samt reparations- och underhållsplanering
• ge stöd
• uppfylla avtalsenliga skyldigheter
• undersöka, analysera, förbättra kvaliteten och utveckla befintliga och nya produkter samt tjänster och vår organisation.
• följa lagliga skyldigheter och berättigade begäranden från brottsbekämpning och andra myndigheter.
• informera dig om relevanta uppdateringar

De inhämtade uppgifterna kommer antingen från din arbetsgivare, hämtas från fordonet eller skapas i de av våra IT-system som du använder.

Du deltar i en förartävling anordnad av Scania

Om du vill delta i en förartävling anordnad av Scania måste vi inhämta en del personuppgifter om dig - till exempel namn och kontaktuppgifter – för att kunna registrera dig och ditt deltagande i tävlingen. Dessa uppgifter lämnar du själv direkt till oss.

Du har en incident på vägen och ringer Scania Assistance

Om du har ett oplanerat stillestånd eller haveri på vägen och kontaktar oss för nödhjälp måste vi behandla dina personuppgifter för att kunna identifiera dig, förstå din nödsituation, ge hjälp och kontakta dig för att löpande förmedla information om ditt assistansärende.

För detta behöver vi dina kontaktuppgifter, fordonets chassinummer och registreringsnummer, din geografiska position, beskrivning av nödsituationen och, i vissa fall, fordonsdata för fjärrdiagnostik.

Varför behandlar vi dina uppgifter ?
Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?
Rättslig grund

För att uppfylla avtalsförpliktelser, till exempel:

·       leverera de tjänster som kunden beställt

·       leverera fordonsbaserade underhållstjänster på begäran

·       utföra fjärrdiagnostik samt planera reparation och underhåll

·       ge support

Följa upp kundens avtalsförpliktelser

 • Körbeteende, till exempel körmönster, geo-placering, drifttimmar och inställningar
 • Identifieringsdata, till exempel fordonsidentifikationsnummer, förar-ID, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordonet, till exempel information från fordonets komponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växling, batteriförbrukning, motordata och felkoder
 • Systemloggar från våra IT-system

Avtalsenlig skyldighet

Att följa kundens avtalsmässiga skyldigheter
 • Kontaktinformation (som namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Kontaktpreferenser
 • Köp och transaktioner
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geo-placering, drifttimmar och inställningar
 • Identifieringsdata, till exempel fordonsidentifikationsnummer, förar-ID, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordonet, till exempel information från fordonets komponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växling, batteriförbrukning, motordata och felkoder
 • Systemloggar från våra IT-system
Berättigat intresse

Behandla deltagande i våra körtävlingar

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Din ålder
 • Dina språkinställningar
 • Arbetsgivarens företagsnamn

Samtycke

Hjälp i nödfallssituationer på vägen

 • Kontaktinformation (som namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Organisationsdata (t.ex. företagsnamn, land, företagsadress och telefonnummer)
 • Identifieringsdata, till exempel fordonsidentifikationsnummer, förar-ID, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Registreringsnummer (registreringsskylt)
 • Beskrivning av nödsituationen inkl. beskrivning av fysiska skador och behov av medicinsk hjälp
 • Geografisk position
 • Fordonsdata för fjärrdiagnostik
 • Inspelning av telefon- eller videosamtal

Berättigat intresse

Att göra korrigerande åtgärder

 • Kontaktinformation (som namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Leveransadress
 • Köp och transaktioner
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geo-placering, drifttimmar och inställningar
 • Identifieringsdata, till exempel fordonsidentifikationsnummer, förar-ID, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordonet, till exempel information från fordonets komponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växling, batteriförbrukning, motordata och felkoder
 • Systemloggar från våra IT-system

Berättigat intresse / Avtalsskyldighet

Att analysera, förbättra och utveckla existerande och nya produkter, tjänster och vår organisation
 • Kontaktinformation (som namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Organisationsdata (t.ex. företagsnamn, land, företagsadress och telefonnummer)
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geo-placering, drifttimmar och inställningar
 • Identifieringsdata, till exempel fordonsidentifikationsnummer, förar-ID, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordonet, till exempel information från fordonets komponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växling, batteriförbrukning, motordata och felkoder
 • Fall i nödhjälp
 • Svar på undersökningsfrågor.
 • Plats
 • Systemloggar från våra IT-system
Berättigat intresse
Att uppfylla lagliga skyldigheter och berättigade begäranden från brottsbekämpning och andra myndigheter.
 • • Kontaktinformation (som namn, e-post, telefonnummer, adress)
  • Leveransadress
  • Körbeteende, till exempel körmönster, geo-placering, drifttimmar och inställningar
  • Identifieringsdata, till exempel fordonsidentifikationsnummer, förar-ID, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
  • Prestandadata från fordonet, till exempel information från fordonets komponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växling, batteriförbrukning, motordata och felkoder
  • Systemloggar från våra IT-system
Rättslig skyldighet
För att ge dig begärd information och relevanta uppdateringar.
 • Kontaktinformation (som namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Identifieringsdata, till exempel fordonsidentifikationsnummer, förar-ID, IP-nummer, MAC-adress,
 • IT-system och användar-ID
 • Geo-location
 • Prestandadata från fordonet, till exempel information från fordonets komponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växling, batteriförbrukning, motordata och felkoder
  IP-adress, operativsystem, enhetstyp
Berättigat intresse
För att följa upp våra resultat och hur nöjd du är med våra produkter och tjänster, inklusive ditt deltagande i undersökningar
 • Kontaktinformation (som namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Organisationsdata (t.ex. företagsnamn, land, företagsadress och telefonnummer)
 • Kontaktpreferenser
 • Köp och transaktioner
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geo-placering, drifttimmar och inställningar
 • Identifieringsdata, till exempel fordonsidentifikationsnummer, förar-ID, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordonet, till exempel information från fordonets komponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växling, batteriförbrukning, motordata och felkoder
  IP-adress, operativsystem, enhetstyp, appnamn och version, webbläsarnamn och -version och dina svar på undersökningsfrågor.
Berättigat intresse

För att ge en offert till kunden / din arbetsgivare

 • Körbeteende, som körmönster, geografisk plats, driftstid och preferensinställningar
 • Identifieringsdata, till exempel fordonsidentifieringsnummer, förar-ID, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordonet, till exempel information från fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växling, batterianvändning, motordata och felkoder
Berättigat intresse
Vilka personuppgifter behandlar vi om dig som anställd?

När du söker en tjänst på Scania får du lämna en del personuppgifter för att vi ska kunna behandla din ansökan, till exempel kontaktuppgifter och referensinformation, inklusive arbetserfarenhet, utbildning och intyg.

Under din anställning på Scania behandlar vi dina personuppgifter för att:

·       administrera din anställning,

·       uppfylla våra juridiska skyldigheter som arbetsgivare

·       uppfylla vårt berättigade intresse att:

o   styra, planera och utvärdera arbetet

o   skydda företagets anställda och tillgångar

o   kontakta och informera medarbetare

o   vara transparenta gentemot ägare och allmänhet

Efter att du lämnar företaget behandlar vi en begränsad mängd uppgifter för att kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter, till exempel uppgifter om din anställningsperiod.

Varför behandlar vi dina uppgifter?
Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?
Rättslig grund

Personaladministration

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Information om anställningen (anställningsnummer, användar-ID, foton)
 • Finansiell information (lön, skatter, utgifter, tidrapporter, bankkontonummer osv)

Avtalsenlig skyldighet

Uppfylla juridiska skyldigheter (t.ex. rapportering till myndigheter, whistleblowing, dokumentera rehabilitering, följa kollektivavtal, betalningssäkerhet etc.) och uppfylla legitima begäranden från brottsbekämpande och andra myndigheter.

 • Kontaktinformation (som namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Sysselsättningsdata (t.ex. anställningsnummer, användar-ID, foton)
 • Medborgarskap
 • Födelsedatum
 • Licensregistrering
 • Ekonomisk information (som lön, skatter, utgifter, tidsrapporter, bankkontonummer osv.)
 • Fackmedlemskap (för att uppfylla kollektivavtalet samlas uppgifterna vid behov)
 • Tillgångsloggar från IT-system och inträdessystem,
 • IT-loggar från applikationer och nätverkstjänster,
 • Kamerakontroll och bilder
 • Rehabiliteringsdata

Rättslig skyldighet eller Berättigat intresse

Planering och uppföljning

 • Kontaktinformation (som namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Sysselsättningsdata (t.ex. anställningsnummer, användar-ID, foton)
 • Organisationsinformation (arbetsplats, kostnadscentrum, direkt chef osv.)
 • Prestationsutvärderingar
 • Utvecklingsplaner

Berättigat intresse

Att ge tillgång till våra IT-system och att förbättra våra system

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Användar-ID
 • Användarens systeminställningar
 • Loggar över systemanvändning

Berättigat intresse

Trygghet i nödsituation

 • Kontaktinformation (som namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Sysselsättningsdata (t.ex. anställningsnummer, användar-ID, foton)
 • Släkting
 • Medborgarskap
 • Födelsedatum

Skydd av dina vitala intressen

Skydda våra anställda och företagstillgångar

 • Kontaktinformation (som namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Sysselsättningsdata (t.ex. anställningsnummer, användar-ID, foton)
 • Tillgångsloggar från IT-system och inträdessystem,
 • IT-loggar från applikationer och nätverkstjänster,
 • Kamerakontroll
 • Rapporter om säkerhetshändelser
 • Rapporter om olyckshändelser

Berättigat intresse

Överföring av personuppgifter externt för att identifiera dig som Scaniaanställd, så att du kan utföra dina arbetsuppgifter
 • Kontaktinformation (som namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Sysselsättningsdata (t.ex. anställningsnummer, användar-ID, foton)
 • Licensregistrering
 • Personuppgifter om kontrakt • Bilder, film och ljud
Berättigat intresse
 • Att analysera, förbättra och utveckla existerande och nya produkter, tjänster och vår organisation
 • Kontaktinformation (som namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Sysselsättningsdata (t.ex. anställningsnummer, användar-ID, foton)
 • Medborgarskap
 • Födelsedatum
 • Licensregistrering
 • Organisationsinformation (arbetsplats, kostnadscentrum, direkt chef osv.)
 • Tillgångsloggar från IT-system och inträdessystem,
 • IT-loggar från applikationer och nätverkstjänster
 • Organisationsinformation (arbetsplats, kostnadscentrum, direkt chef osv.)
 • Prestationsutvärderingar
 • Utvecklingsplaner
Berättigat intresse
För att ge dig begärd information och relevanta uppdateringar.
 • Kontaktinformation (som namn, e-post, telefonnummer, adress)
Berättigat intresse
För att följa en licens för ett open source-program måste vi nämna bidragsgivarna
 • Kontaktinformation (t.ex. namn, e-post, telefonnummer, adress)
Avtalsenlig skyldighet
Vilka personuppgifter behandlar vi om dig som är affärspartner?

Om du arbetar för en leverantör som tillhandahåller produkter och tjänster till Scania behandlar vi en begränsad mängd personuppgifter om dig, t.ex. kontaktuppgifter och ID. Dessa används för att göra bedömningar av era produkter och tjänster, hantera avtal och ge dig åtkomst till nödvändiga IT-system.

Uppgifterna lämnas antingen direkt av dig eller din arbetsgivare, eller skapas automatiskt när du använder våra IT-system.

Varför behandlar vi dina uppgifter ?
Vilka typer av arbetsuppgifter behandlar vi?
Rättslig grund

Bedöma offerter från dig eller din arbetsgivare inklusive bakgrundskontroller

 • Kontaktinformation (som namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Organisationsdata (t.ex. företagsnamn, land, företagsadress och telefonnummer)
 • Om du är en enda handlare behandlar vi också finansiella uppgifter som kreditbetyg och priser
 • Bakgrundsinformation (till exempel personliga eller yrkesmässiga villkor och egenskaper, ekonomiska uppgifter, anslutningar till myndigheter och - om det är tillåtet - eventuellt brott)

Avtalsenlig skyldighet eller berättigat intresse

Verkställa avtal med dig eller din arbetsgivare

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress) 
 • Organisationsuppgifter, till exempel företagsnamn, land, företagsadress och telefonnummer
 • Avtalsrelaterad information, till exempel kontraktsnummer, ordernummer, fakturor
 • Uppföljande prestationsinformation, till exempel leverans, kvalitet osv.
 • Om du är enskild näringsidkare behandlar vi även finansiell information, till exempel kreditvärdighet, bankkonton och betalningar.

Berättigat intresse

Ge åtkomst till IT-system

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Användar-ID
 • Språkinställningar i systemen
 • Loggar över systemanvändning

Berättigat intresse

Överföring av personuppgifter externt för att identifiera dig som Scanias affärspartner / leverantör

 • Kontaktinformation (t.ex. namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Anställningsdata (t.ex. anställningsnummer, användar-ID, foton)
Berättigat intresse

Kommunikation med dig eller din arbetsgivare

 • Kontaktinformation (som namn, e-post, telefonnummer, adress) 
 • Organisationsdata (t.ex. företagsnamn, land, företagsadress, telefonnummer och företagsorganisationsnummer)

Berättigat intresse

Att analysera, förbättra och utveckla exiterande och nya produkter, tjänster och vår organisation
 • Kontaktinformation (som namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Organisationsdata (t.ex. företagsnamn, land, företagsadress, telefonnummer och företagsorganisationsnummer)
 • Om du är en enda handlare behandlar vi också finansiella uppgifter som kreditbetyg, bankkonton och betalningar
 • Loggar över din användning av våra system
Berättigat intresse
Att uppfylla lagliga skyldigheter och berättigade begäranden från brottsbekämpning och andra myndigheter.
 • Kontaktinformation (som namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Organisationsdata (t.ex. företagsnamn, land, företagsadress, telefonnummer och företagsorganisationsnummer)
 • Finansiella data som kreditbetyg, bankkonton och betalningar samt kontraktsrelaterade uppgifter som kontraktsnummer, ordernummer, fakturor
 • Medborgarskap
 • Födelsedatum
 • Licensregistrering
 • Tillgångsloggar från IT-system och inträdessystem,
  IT-loggar från applikationer och nätverkstjänster
Avtalsenlig skyldighet eller berättigat intresse
För att ge dig begärd information och relevanta uppdateringar.
 • Kontaktinformation (som namn, e-post, telefonnummer, adress)
Berättigat intresse
För att följa en licens för ett open source-program måste vi nämna bidragsgivarna
 • Kontaktinformation (t.ex. namn, e-post, telefonnummer, adress)
Avtalsenlig skyldighet 
Vilka personuppgifter behandlar vi om dig som besökare?

När du besöker våra lokaler och våra evenemang bearbetar vi data om dig för att kunna uppfylla syftet med ditt besök och göra ditt besök framgångsrikt och säkert. Detta kan inkludera kontaktinformation och körkortnummer, samt matpreferenser och information om medresenärer.

För mer information om hur vi använder cookies online, se vår cookie policy.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?
Rättslig grund

För att uppfylla syftet med ditt besök på Scania

 • Kontaktinformation (som namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Information om medresenärer (som namn, e-post, telefonnummer, adress, ålder)
 • Organisationsdata (t.ex. företagsnamn, land, företagsadress, telefonnummer och företagsorganisationsnummer)
 • Språk
 • Matpreferenser
 • Information om resor och logi
 • Körkort
 • Värdinformation

Berättigat intresse

För att skydda våra besökare och våra företags tillgångar

 • Kontaktinformation (t.ex. namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Tillgångsloggar från IT-system och inträdessystem
 • IT-loggar från applikationer och nätverkstjänster
 • Kamerakontroll 
 • Rapporter om säkerhetshändelser
 • Hälsodata

Berättigat intresse

Att analysera, förbättra och utveckla existerande och nya produkter, tjänster och vår organisation

 • Kontaktinformation (som namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Information om medresenärer (som namn, e-post, telefonnummer, adress, ålder)
 • Organisationsdata (t.ex. företagsnamn, land, företagsadress, telefonnummer och företagsorganisationsnummer)
 • Språk
 • Information om resor och logi
 • Körkort
 • Värdinformation

Berättigat intresse

Att uppfylla lagliga skyldigheter och berättigade begäranden från brottsbekämpning och andra myndigheter.

 •  Kontaktinformation (som namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Information om medresenärer (som namn, e-post, telefonnummer, adress, ålder)
 • Organisationsdata (t.ex. företagsnamn, land, företagsadress, telefonnummer och företagsorganisationsnummer)
 • Språk
 • Information om resor och logi
 • Körkort
 • Värdinformation

Rättslig skyldighet eller berättigat intresse

För att ge dig begärd information, tjänster och uppdateringar, inklusive webbsändningar, årsrapporter.

 • Kontaktinformation (som namn, e-post, telefonnummer, adress) 
 • Organisationsdata (t.ex. företagsnamn, land, företagsadress, telefonnummer och företagsorganisationsnummer) 
 • Språk

Berättigat intresse

När du besöker våra webbplatser ger din webbläsare oss information som hjälper oss att förstå hur du använder våra webbplatser, till exempel om du använder en mobil enhet eller en dator, vilken region i världen du surfar från och vilken webbläsare du använder. Denna information hjälper oss att skräddarsy vår webbplats och förbättra din surfupplevelse. Vi använder ett begränsat antal kakor för att hjälpa oss förstå hur du använder våra webbplatser. Mer information om vår användning av cookies finns i vår cookiepolicy.

 
Varför bearbetar vi din data? Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi? Rättslig grund
Utvärdera webbplatsanvändning och förbättra vår webbplats • IP-adress
• Webbläsarinställningar
• Typ av enhet som används för att komma åt webbplatsen
Berättigat intresse
För att förbättra din surfupplevelse
 • IP-adress
 • Webbläsartyp och version
 • Operativ system
 • Datum och tid för ditt besök
 • URL till den hänvisande webbplatsen
 • Bläddra i land
Berättigat intresse
Varför bearbetar vi din data?
Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?
Rättslig grund

För att varna föraren, undvik olyckor och förbättra trafiksäkerheten.

 •  Videoinspelningar av miljön längs vägar som våra fordon reser. Detta inkluderar andra fordon, fotgängare och vem som helst eller något som är tillräckligt nära fordonen.
 • Geo-plats 
 • Registreringsskylt

Berättigat intresse

Att utveckla och verifiera programvara för autonom körning.

 •  Videoinspelningar av miljön längs vägar som våra fordon reser. Detta inkluderar andra fordon, fotgängare och vem som helst eller något som är tillräckligt nära fordonen.
 • Geo-plats 
 • Registreringsskylt

Berättigat intresse

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig som medlem av allmänheten?

Scania utvecklar system för att hjälpa förare och även för att få fordon att köra autonomt utan förare. Som en del av utvecklingsarbetet är våra fordon utrustade med sensorer som kameror, som kan fånga till exempel din bild eller registreringsskylt när du passerar i närheten. Uppgifterna som samlas in av sådana sensorer kommer inte att användas för att spåra eller identifiera dig som en individ utan behandlas endast för de ändamål som anges nedan.