Covid-19

Här kan du läsa mer om den senaste informationen om covid-19.

Extra info 

Vi har fått mer vaccin än beräknat denna vecka och kan nu även erbjuda våra listade patienter som är 70-74 år (födda 1947-1951) AstraZenecas vaccin torsdag den 15 april.

Boka tid för vaccinering via 1177.se. Logga in i e-tjänster på 1177.se och välj Scania Hälsocenter som mottagning, välj Boka tid direkt. Om du inte har tillgång till internet och bank-id så ring covid-telefonen som är öppen vardagar kl 13-15.00. Vaccinet är AstraZeneca. Vaccinationen kommer att ske i anpassade lokaler i angränsning till mottagningen. Vänligen följ skyltar!

Observera! Vårdcentralen kontrollerar åldern på alla som bokar tid för vaccination. De kommer att avboka din tid om du har bokat utan att tillhöra rätt åldersspann.

2021-04-08

Vaccination mot Covid-19 på Scania Husläkarmottagning

AKTUELLT

Vaccination mot covid-19 pågår i Södertälje. Vaccintillgången har än så länge tyvärr varit låg och något oförutsägbar, men vi hoppas att tillgången ökar på allteftersom. Vi har inget inflytande över vilket vaccin vi tilldelas. Det kommer inte finnas någon möjlighet att välja mellan olika vaccinsorter. 

Vårdcentralen kommer att vaccinera patienter i Fas 1-3 som det ser ut just nu. För fas 4 var god se nedan. Faserna kommer att tas i tur och ordning. Vaccination klar i Fas 1. Fas 2 pågår. 

Vi varnar för bedragare. Vaccinet är kostnadsfritt för ALLA. Vi frågar aldrig efter kontonummer eller bank-ID. Misstänker du att samtalet är falskt, lägg på och ring upp oss för att bekräfta informationen.

ÖVERGRIPANDE PLANERING

Fas 1 Klar


Fas 2 Pågår för personer födda 1951 och tidigare

Omfattar personer som är 65 år eller äldre (födda 1956 eller tidigare). Gruppen indelas i flera faser efter ålder. Alla över födda 1941 eller tidigare har nu erbjudits vaccin. Vaccinationsbokning för personer mellan 70-79 år (födda 1942 - 51) är nu öppen. Bokning sker via web-tidbok på 1177 eller via covid-telefonen som är öppen vardagar kl 13-15, ring 08 – 553 898 00. När tiderna är fullbokade, så är de slut både i web-tidbok och telefon och vi ber er därefter avvakta att nya tider läggs upp nästkommande onsdag. 

Vi meddelar här när vi ändrar åldersintervallet. 


Fas 3
Ej påbörjad

Personer som är 60 till 64 år (födda 1957-61) samt personer 18-64 år som tillhör en riskgrupp, se länk för riskgrupper Prioritetsordning och riskgrupper i fas 3. Denna fas beräknas starta successivt senare under våren. Vi kommer lägga ut information här så snart vi vet att vaccinet är på väg och bokningen öppnas. 


Fas 4

Övriga vuxna, 18-59 år, beräknas påbörjas senare under våren. Dessa komma att erbjudas vaccin via vårdcentral och/eller i samarbete med annan vaccinatör. 

Ledningen vid Scania husläkarmottagning 2021-03-31

Allmän information om vaccination mot covid-19

Effekt av vaccination

Samtliga vacciner visar mycket god effekt mot sjukhuskrävande sjukdom redan efter en dos. Däremot är effekt mot symptomgivande mildare sjukdom eller asymtomatisk sjukdom inte lika gott, men bedöms som bra. Studier pågår för att utröna hur stor denna effekt är. Viss osäkerhet finns kring hur de olika vaccinerna fungerar mot mutationer av covid-19-viruset. Man tror att det har bra effekt mot svår sjukdom, men något sämre mot symptomgivande mildare sjukdom.

Astra Zenecas vaccin rekommenderades i början inte till personer över 65 års ålder. Detta berodde på att man ansåg att för liten del av de som vaccinerats i studierna var över 65 år. Nu har det tillkommit mycket fler studier och det finns ingen tveksamhet om att vaccinet även är effektivt även för äldre. 

Kan jag leva som vanligt efter vaccination?

Nej. Vi vet att vaccinerna ger ett gott skydd mot sjukdom, framförallt mot svår sjukvårdskrävande sjukdom. Däremot vet man inte riktigt hur bra skyddet mot att bli infekterad är. Det betyder att du kanske kan få infektionen, men utveckla väldigt lindriga symtom och själv missa att du är sjuk och därför sprida smitta vidare. Man tror att de som har väldigt milda symtom eller asymtomatisk infektion har en väldigt liten smittsamhet, men detta vet man inte riktigt ännu. Därför gäller än så länge alla restriktioner fortsatt efter vaccination. Du ska även låta dig provtas vid infektionsmisstänkta symtom som varar längre än 24 timmar. Provtagning kan bokas i appen ”Alltid öppet”. 

Angående biverkningar

Vanliga biverkningar av de nu aktuella vaccinerna är smärta vid stickställe, trötthet, huvudvärk, muskelvärk, ledvärk, frossa/feber, illamående, förstorade lymfkörtlar, sjukdomskänsla mm. Biverkningarna ger ofta med sig inom 24 timmar. Astra Zeneca ger lite mer biverkningar vid första tillfället än andra, medan Pfizers och Modernas vaccin kan ge lite mer biverkningar vid andra vaccinationstillfället. Om biverkningar i form av infektionssymtom inte går över efter 24 timmar ska du boka tid för provtagning för att utesluta att du drabbats av en covid-infektion. Du kan ha blivit smittad strax innan eller efter vaccination. Du kan boka tid via appen ”Alltid öppet”. 

Alla vaccin som ges mot covid-19 är nya läkemedel och omfattas därför av särskild kontroll. Alla biverkningar ska anmälas för att man ska upptäcka ev mer allvarliga biverkningar. Studierna som har gjorts har varit stora och omfattat 30-80 000 personer, men kan ändå missa biverkningar som är mycket sällsynta. När vaccinen nu används fullt ut ges de till flera miljoner människor, vilket gör att mycket ovanliga biverkningar som inte noterats i studierna kan komma fram. Samtidigt ska man vara medveten om att sjukdomar som förekommer normalt i en befolkning och skulle ha inträffat oavsett vaccination eller ej kommer om de inträffar strax efter vaccination att anmälas som en ev. biverkan. Förekomsten av blodproppar är t.ex ungefär 1/1000 invånare och år, vilket gör att några som skulle ha drabbats av blodpropp även annars kommer göra det i anslutning till sin vaccination utan att det egentligen är en biverkan. Det är därför anmälningar om misstänkta biverkningar är viktigt just för att upptäcka om något helt plötsligt händer oftare än vad det brukar. 

Sällsynta ovanliga koagulationsstörningar där ett fåtal patienter har drabbats av både blodpropp och blödning har setts vid vaccination med Astra Zenecas vaccin. De som har drabbats har varit framför allt kvinnor under 55 år. Man har sett cirka 20 fall på 20 miljoner givna doser (1 per miljon doser). Det är i dagsläget osäkert om vaccinet är orsak till besvären, men fördjupade studier pågår. Detta har lett till att man enligt försiktighetsprincipen i dagsläget inte ger detta vaccin till personer yngre än 65 år. Denna rekommendation kan komma att ändras beroende på utfall av studierna.

Det vi vet just nu är att 1/6 som vårdas på sjukhus för covid-19 drabbas av blodpropp. Så sammantaget är risken för blodpropp av vaccinet tusenfalt lägre än risken för allvarliga effekter av covid-19. Tidigare blodproppssjukdom verkar inte vara en riskfaktor för allvarlig blodproppsbiverkan av vaccin.

Allergiska reaktioner (väldigt ovanligt med allergiska reaktioner på covid-vaccin)

Alla som får vaccin stannar kvar på mottagning 15 minuter för observation.

Har du haft en svår allergisk reaktion, som har krävt behandling på akutmottagning eller inläggning på sjukhus, mot insektsstick, latex eller läkemedel ska du kontakta mottagningen där du ska vaccineras innan vaccination för bästa planering av din vaccination 

Om du får en vaccinsort nu innebär det att du inte kan få ett annat senare?

Vilket vaccin du får nu betyder inte att du längre fram diskvalificerar dig för ett vaccin av en annan sort om det blir aktuellt att fylla på med nya vacciner senare. Däremot bör du ta hela grundvaccinationen med samma vaccin enligt rekommendationen. 

Om du haft covid-19 ska du ändå vaccineras?

Man rekommenderar vaccination för alla som haft covid-19, även de som har antikroppar. De flesta utvecklar någon form av skydd mot covid-19 efter vaccination, men vi vet inte hur länge det skyddet finns kvar. Du kan vaccineras så snart du har tillfrisknat helt från covid-19.

Om du haft covid-19 och reagerar med mycket symtom vid första vaccinationen ska du ändå ta dos 2?

Får du kraftiga biverkningar vid dos 1 av covidvaccin så visar preliminära data att du har ett bra immunsvar och kan avvakta dos 2. Fullständig kunskap saknas i dagsläget. 

Om du har allmänna frågor om vaccinet – läs på 1177.se, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket.

Ledningen vid Scania husläkarmottagning 2021-03-31

 

 

Provtagning för pågående covid-19-infektion


Nu kan alla invånare i Region Stockholm testa sig för covid-19, både för pågående sjukdom och för antikroppar som tecken på genomgången sjukdom. För att kunna erbjuda provtagning till många har Region Stockholm skapat en digital lösning.

Om du kan ber vi dig att först svara på frågor om ditt hälsotillstånd i Regions Stockholms app Alltid öppet. När du svarat på frågorna i appen får du en kod. Sedan loggar du in på 1177.se. Här använder du din kod för att boka och beställa din provtagning. Beroende på vilket prov du ska ta kommer det erbjudas olika alternativ. Efter 2-7 dagar är ditt provsvar klart. Då får du ett meddelande från 1177. Du kan logga in och läsa ditt provsvar på 1177.se.

Om ditt provsvar är positivt och du har frågor kring detta kan du boka tid för videomöte eller besök hos din vårdgivare. Oavsett vad ditt provsvar visar är det viktigt att du följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Om Alltid öppet:
Appen Alltid öppet kan laddas ner kostnadsfritt från Appstore och GooglePlay. Du loggar in i appen med mobilt BankID. Läs mer om appen Alltid öppet länk www.slso.sll.se/alltid-oppet

Mer information om provtagning:
Läs mer om hur provtagningen går till på 1177.se länk www.1177.se/stockholm

Information och länkar för dig som vill läsa lite mer om covid-19


På 1177 kan du hitta information om sjukvården under Coronapandemin.
Här kan du läsa mer om Covid-19 coronaviruset.
Informationstext om självhjälp vid oro och ångest pga corona.