Covid-19

Här kan du läsa mer om den senaste informationen om covid-19.

VACCINATION MOT COVID-19

Vi är många som väntat på vaccinet mot covid-19, och nu är ivriga på att få börja med vaccinationen. Vi har idag (2020-12-30) fått information om att vi som vårdcentral kommer att ansvara för vaccinationen av våra listade patienter i de grupper som enligt Folkhälsomyndigheten ingår i fas 1-3, i följande prioritetsordning:

1. Personer som har hemsjukvård eller viss hemtjänst (definierat som omsorgsinsatser från kommuner, är boende i LSS eller har personlig assistent) och vuxna som bor med dem. Personer som endast har serviceinsatser (till exempel städning och matinköp) eller trygghetslarm ingår inte denna prioritetsgrupp.

2. Personer som är 70 år eller äldre.

3. Personer som tillhör riskgrupp som är yngre än 70 år.

Vi har ännu inte fått information om när vi får vaccin, hur många doser vi får åt gången eller detaljerade instruktioner kring hur vaccinationen ska gå till, men hoppas kunna återkomma med mer information under januari.

Så fort vi vet hur vi kommer att gå tillväga för att alla ska få vaccin i rätt ordning och på ett säkert sätt kommer vi att meddela er.

Det är många som ringer oss med frågor om hur vaccinationen ska gå till, och vill säkra sin tillgång till vaccin. Tyvärr har vi inte extra resurser att hantera alla frågor per telefon, utan ber er visa hänsyn till de som behöver kontakta oss i andra medicinska ärenden genom att vänligen inte ringa med frågor om vaccinationen – vi vet inte mer än vi skriver här. Vi lovar att lägga upp information här på hemsidan och på anslag vid entrén till vårdcentralen så fort vi vet mer, håll dig uppdaterad genom någon av dessa kanaler.

Om du har allmänna frågor om vaccinet – läs på 1177.se, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket.

Tack alla för ert tålamod – håll ut lite till, tillsammans tar vi oss igenom detta.

Ledningen vid Scania husläkarmottagning

PROVTAGNING COVID-19 FÖR DIG SOM NYLIGEN REST I STORBRITANNIEN ELLER SYDAFRIKA

Den som rest från Storbritannien eller Sydafrika till Sverige den 12 december 2020 eller senare ska stanna hemma och beställa provtagning för covid-19 och vänta på provsvaret. Rekommendationen är att ta ett första prov direkt efter resan, samt ytterligare ett på den femte dagen efter det att personen kommit till Sverige från Storbritannien eller Sydafrika om det första provet var negativt.

Rekommendationen är också att stanna hemma i minst sju dagar efter ankomst till Sverige. Det gäller också barn i förskola och skola. Rådet är också att under hela denna tiden undvika nära kontakter utanför hushållet, samt att tvätta händerna ofta och noga. Även personer som ingår i hushållet, men själva inte har varit i de aktuella länderna bör stanna hemma i avvaktan på att den provtagna personens provsvar inkommer. 

Testningen görs genom att boka ett test via appen Alltid öppet. Provtagning för dig som nyligen varit i Storbritannien eller Sydafrika - 1177 Vårdguiden 

Provtagning covid-19


Nu kan alla invånare i Region Stockholm testa sig för covid-19, både för pågående sjukdom och för antikroppar som tecken på genomgången sjukdom. För att kunna erbjuda provtagning till många har Region Stockholm skapat en digital lösning.

Om du kan ber vi dig att först svara på frågor om ditt hälsotillstånd i Regions Stockholms app Alltid öppet. När du svarat på frågorna i appen får du en kod. Sedan loggar du in på 1177.se. Här använder du din kod för att boka och beställa din provtagning. Beroende på vilket prov du ska ta kommer det erbjudas olika alternativ. Efter 2-7 dagar är ditt provsvar klart. Då får du ett meddelande från 1177. Du kan logga in och läsa ditt provsvar på 1177.se.

Om ditt provsvar är positivt och du har frågor kring detta kan du boka tid för videomöte eller besök hos din vårdgivare. Oavsett vad ditt provsvar visar är det viktigt att du följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Om Alltid öppet:
Appen Alltid öppet kan laddas ner kostnadsfritt från Appstore och GooglePlay. Du loggar in i appen med mobilt BankID. Läs mer om appen Alltid öppet länk www.slso.sll.se/alltid-oppet

Mer information om provtagning:
Läs mer om hur provtagningen går till på 1177.se länk www.1177.se/stockholm

Inför ert besök på vårdcentralen med anledning av covid-19-pandemin

Scania Husläkarmottagning har vidtagit ett antal åtgärder för att förhindra att smittöverföring sker mellan patienter och mellan patienter och personal.

  • Vi har separerat det vanliga mottagningsarbetet och mottagandet av infektionspatienter. Infektionspatienter som via telefon tar kontakt med mottagningen och bedöms ha ett behov av fysisk undersökning tas emot i tält utanför mottagningen eller släpps in i infektionsrummet via separat ingång.
  • Drop in-provtagningen är stängd och tider för provtagning måste bokas.
  • Video- och telefonkonsultation används i högre utsträckning för att minska behovet av fysiska kontakter.
  • Skyddsutrustning används vid mottagande av infekterade patienter.
  • Vi handhälsar inte och försöker även i möjligaste mån hålla distans till varandra.

Vi ber våra besökare att bidra till att minska risken för smittspridning genom att:

  • Inte komma oanmäld till mottagningen om man har infektionssymptom såsom feber, hosta, snuva, halsont, andningsbesvär, illamående, kräkningar, diarré, muskel- och ledvärk.
  • Inte i onödan komma in i våra lokaler eller sitta i väntrummet. Vi ber således att medföjande i möjligaste mån väntar utanför vårdcentralen. Barn medföljs av en vuxen.
  • Hålla avstånd till andra patienter i väntrummet och i kön till kassan. 

Information och länkar för dig som vill läsa lite mer om covid-19


På 1177 kan du hitta information om sjukvården under Coronapandemin.
Här kan du läsa mer om Covid-19 coronaviruset.
Informationstext om självhjälp vid oro och ångest pga corona.