Aktuellt

Här hittar du de senaste nyheterna från Scanias husläkarmottagning.

Co­ro­na­vi­rus

På 1177 kan du följa den senaste informationen om coronaviruset

Misstänker du att du kan ha blivit smittad av Coronaviruset?
Kom inte till mottagningen utan ring 1177 som ger dig råd och hänvisar dig rätt!

Årets influensavaccination 2019/2020

Fram till den 27 februari erbjuder vi influensavaccinering. Ring och  boka en tid med våra mottagningssköterskor.

Personer som har ökad risk för att bli allvarligt sjuka, eller få komplicerande sjukdomar av influensa, erbjuds gratis vaccination. Dessa innefattar följande grupper:

1. Vaccination mot influensa och pneumokocker
Personer födda 1954 eller tidigare

Personer, oavsett ålder, med någon av följande kroniska sjukdomar:
• kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
• astma (för barn- och ungdom gäller svår astma, grad 4, med funktionsnedsättning)
• kraftigt nedsatt immunförsvar (av sjukdom eller medicinering)
• kronisk lever- eller njursvikt
• instabil diabetes mellitus
• extrem fetma (störst risk vid BMI > 40)
• neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
• flerfunktionshinder hos barn

2. Vaccination mot influensa (ej pneumokocker)
Gravida: Vaccination av gravida görs lämpligen från vecka 17, gärna efter genomförd ultraljudsundersökning. Så länge inte influensasäsongen startat kan vaccinationen gärna skjutas på, eftersom det nyfödda barnet får bättre skydd under sina första levnadsmånader ju senare under graviditeten vaccination sker. Gravida med samtidig kronisk risksjukdom enligt ovan kan rekommenderas vaccination redan under tidig graviditet, d.v.s. i första trimestern, om influensa har börjat cirkulera i samhället.

Influensavaccinationen är gratis för dig som tillhör någon av riskgrupperna.
Det går givetvis bra att vaccinera dig även om du inte tillhör någon riskgrupp, kostnaden är då 300 kronor.

List­nings­stopp på Scania Hus­lä­kar­mot­tag­ning

Vi har tyvärr inte möjlighet att lista fler patienter hos oss på Scania Hälsocenter. 

Från och med 2017-11-01 och tillsvidare råder listningsstopp.

Du är naturligtvis, som tidigare, välkommen vid akut sjukdom eller olycka, men utredningar kan endast göras för de som är listade hos oss.

Om du önskar bli patient hos oss måste du komma till receptionen och fylla i en listningsblankett alternativt skriva ut en blankett och posta den till oss. Vi kommer sedan att sätta upp dig på en väntelista i det elektroniska systemet Liston. När du tilldelats en plats hos oss blir detta överskådligt för alla vårdgivare.

Vid frågor kontakta oss gärna!