Aktuellt

Här hittar du de senaste nyheterna från Scanias husläkarmottagning.

Årets in­flu­ensa­vac­cin är slut hos le­ve­ran­tö­ren

I dagsläget är det osäkert när nytt vaccin kommer att levereras till oss. När nytt vaccin finns på plats meddelas det här.

Årets influensakampanj

På torsdagar från 8 november – 28 februari har vi drop in-mottagning för vaccination mellan kl. 13.15-15.00

Om du behandlas med blodförtunnande läkemedel kontakta husläkarmottagningen för mer information på telefon 08 553 898 00.

Personer som har ökad risk för att bli allvarligt sjuka, eller få komplicerande sjukdomar av influensa, erbjuds gratis vaccination. Dessa innefattar följande grupper: 

Vaccination mot influensa och pneumokocker
Gäller personer som är födda 1952 eller tidigare.

Personer, oavsett ålder, med någon av följande kroniska sjukdomar:
• kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
• astma (för barn- och ungdom gäller svår astma (grad 4) med funktionsnedsättning)
• kraftigt nedsatt immunförsvar (av sjukdom eller medicinering)
• kronisk lever- eller njursvikt
• instabil diabetes mellitus
• extrem fetma (störst risk vid BMI > 40)
• neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
• flerfunktionshinder hos barn

Gravida - vaccination mot influensa (ej pneumokocker)
Vaccination av gravida görs lämpligen från vecka 17, gärna efter genomförd ultraljudsundersökning. Så länge inte influensasäsongen startat kan vaccinationen gärna skjutas på, eftersom det nyfödda barnet får bättre skydd under sina första levnadsmånader ju senare under graviditeten vaccination sker. Gravida med samtidig kronisk risksjukdom enligt ovan kan rekommenderas vaccination redan under tidig graviditet, d.v.s. i första trimestern, om influensa har börjat cirkulera i samhället.

Influensavaccinationen är gratis för dig som tillhör någon av riskgrupperna.
Det går givetvis bra att vaccinera dig även om du inte tillhör någon riskgrupp, kostnaden är då 200 kronor.

List­nings­stopp på Scania Hus­lä­kar­mot­tag­ning

Vi har tyvärr inte möjlighet att lista fler patienter hos oss på Scania Hälsocenter. 

Från och med 2017-11-01 och tillsvidare råder listningsstopp.

Du är naturligtvis, som tidigare, välkommen vid akut sjukdom eller olycka, men utredningar kan endast göras för de som är listade hos oss.

Vid frågor kontakta oss gärna!

Om du önskar bli patient hos oss måste du komma till receptionen och fylla i en listningsblankett alternativt skriva ut en blankett och posta den till oss. Vi kommer sedan att sätta upp dig på en väntelista i det elektroniska systemet Liston. När du tilldelats en plats hos oss blir detta överskådligt för alla vårdgivare.

Vi ber dig att skriva under blanketten men INTE datera den!

Uppge aktuellt telefonnummer då vi kommer att ringa upp dig när vi får en ledig plats för att fråga om ditt önskemål fortfarande gäller.