Aktuellt

Här hittar du de senaste nyheterna från Scanias husläkarmottagning.

List­nings­stopp på Scania Hus­lä­kar­mot­tag­ning

Vi har tyvärr inte möjlighet att lista fler patienter hos oss på Scania Hälsocenter. 

Från och med 2017-11-01 och tillsvidare råder listningsstopp.

Du är naturligtvis, som tidigare, välkommen vid akut sjukdom eller olycka, men utredningar kan endast göras för de som är listade hos oss.

Vid frågor kontakta oss gärna!

Om du önskar bli patient hos oss måste du komma till receptionen och fylla i en listningsblankett alternativt skriva ut en blankett och posta den till oss. Vi kommer sedan att sätta upp dig på en väntelista i det elektroniska systemet Liston. När du tilldelats en plats hos oss blir detta överskådligt för alla vårdgivare.

Vi ber dig att skriva under blanketten men INTE datera den!

Uppge aktuellt telefonnummer då vi kommer att ringa upp dig när vi får en ledig plats för att fråga om ditt önskemål fortfarande gäller.