Aktuellt

Här hittar du de senaste nyheterna från Scanias husläkarmottagning.

Vaccin mot säsongsinfluensan åter i lageR

Då vi enbart har fått in en mindre mängd vaccin mot influensa- och lunginflammation vaccinerar vi tillsvidare endast riskgrupper och personer över 65 år. Tiderna bokas via webbokningen på 1177.

Prioritering av aktuell vård på husläkarmottagningen.

Under pågående pandemi är vi tillsvidare tvungna att prioritera akuta tillstånd och de av våra patienter som är sjukast. Vi kommer därför vara tvungna, att vid besvär som bedöms vara av mindre allvarlig natur hänvisa till egenvård. Vissa besök kan också som exempelvis årskontroller efter bedömning skjutas upp en tid.

Appen NÄRA - digitalt vårdmöte

Rådande situation med pågående pandemi kräver att vi förändrar våra arbetssätt och etablerar nya vanor. På Scania Husläkarmottagning arbetar vi vidare med att minska smittspridning där möjligheten att kommunicera med vårdpersonalen via digitala kanaler nu utökas.

Besöken till vårt psykosociala team måste nu tillfälligt förändras vilket innebär att fysiska besök kommer minimeras. Vår ambition är att erbjuda fortsatt samma tillgång till psykologisk behandling men på distans, för att även undvika onödiga resor och riskera smitta i ett väntrum.

Vi använder en digital lösning som heter NÄRA Acceptus där bokning och möte med vården sker. 

NÄRA- digitalt vårdmöte
  heter applikationen som du laddar ner via antingen på Google play för Android eller på App store för Iphone.

Det digitala mötet kan ske via dator, surfplatta eller mobiltelefon och oavsett var du befinner sig.

- Du loggar in med hjälp av ditt bank ID.

- Välj mottagning ”Scania Husläkarmottagning”. När vi bokat in ditt besök får du först meddelande om att en tid är bokad och därefter en påminnelse via SMS när besöket närmar sig, så du hinner förbereda dig och kan hitta en lugn och ostörd plats. Besöket faktureras i efterhand enligt vanlig taxa.

Väntetider och ombokningar kan förekomma i större utsträckning under pandemin

Hösten är här med sedvanlig ökning av förkylningssymtom vilket, under pandemin, innebär en ökad försiktighet för oss alla.

Scania husläkarmottagning prioriterar att både patienter och personal ska vara trygga och säkra. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer men trots det insjuknar även vår personal med förkylningssymtom, vilket innebär att våra väntetider tyvärr kan bli längre än vanligt. Inbokade besök kan därför, med kort varsel, ställas in för att skydda och förhindra vidare smittspridning vilket vi hoppas ha ert tålamod och förståelse för.

Årets influensavaccinering

Under november månad vaccinerar vi endast riskgrupper och personer över 65 år. Från och med den 19 oktober kan du boka tid via 1177 webbokning eller per telefon. Vi kommer inte att ha någon drop-in. 

I år måste vi ta hänsyn till risken för smittspridning av covid-19 under vaccinationen. Vi vidtar en mängd åtgärder för att vaccinationen ska kunna ske säkert och därför kommer du att få vänta utomhus på din bokade tid.

Klä dig gärna i kortärmat under din varma jacka för att underlätta flödet.

Från 1 december erbjuds övriga personer vaccination till en kostnad av 300 kronor. Detta på grund av att det är extra viktigt att prioritera vaccination av riskgrupp i år med tanke på den pågående pandemin. För personer som tillhör någon av grupperna ovan är vaccinationen gratis.

Till riskgrupp räknas gravida samt personer med något av följande tillstånd:

  • Kronisk hjärtsjukdom
  • Kronisk lungsjukdom såsom KOL eller svår astma
  • Diabetes mellitus typ 1 och 2
  • Kronisk leversvikt 
  • Njursvikt
  • Kraftigt nedsatt immunförsvar pga sjukdom eller behandling 
  • Extrem fetma
  • Neuromuskulär sjukdom som leder till nedsatt funktion som påverkar andning 
  • Flerfunktionshinder hos barn

Fyll gärna i Hälsodeklarationsblanketten redan innan du kommer, den finns att hämta på vårdcentralen och kan även hämtas här

Vaccinationskampanjen pågår till 28 februari 2021. För att läsa mer på 1177 tryck här

Information om listning på Scania Husläkarmottagning

Media har sedan en tid och under pågående pandemi uppmärksammat att vissa vårdgivare listar på nya patienter utan att informera patienterna om konsekvenserna av detta. Vi vill med denna information vänligen be er vara vaksamma om vilka ni ger ert medgivande till i samband med kontakter hos andra vårdgivare, även digitala vårdgivare!

Scania husläkarmottagning har valt att ha en stängd listning med ett tak på 10 500 listade patienter. Detta för att säkerställa att vi kan erbjuda en fortsatt högkvalitativ vård och för att vi inte har fysiska (lokalmässiga) förutsättningar att utöka verksamheten. 

Om du listar om dig hos någon annan vårdgivare innebär det att den som befinner sig högst upp på vår kölista då erbjuds din plats och du måste då tyvärr på nytt ställa dig i vår kö. Detta kan dröja cirka ett år.

Richard Seiberlich Verksamhetschef

Laboratoriet stängt för drop in-provtagning

Från måndag 16 mars 2020 kommer vårt laboratorium att vara stängt för drop in-provtagning tills vidare för att minska risken för eventuell spridning av coronavirus. 

Om du behöver ta prover i anslutning till ditt läkarbesök ring husläkarmottagningen vardagar mellan kl 07.30-11.30 och välj Administrativa ärenden så hjälper vi dig att boka en tid för provtagning. 

TBE-vaccination

Via Mina vårdkontakter bokar du tid för vaccination mot TBE, fästingburen hjärninflammation.
Årets priser är för vuxna 500 kr och för barn 400 kr per dos. 

List­nings­stopp på Scania Hus­lä­kar­mot­tag­ning

Vi har tyvärr inte möjlighet att lista fler patienter hos oss på Scania Hälsocenter. 

Från och med 2017-11-01 och tillsvidare råder listningsstopp.

Du är naturligtvis, som tidigare, välkommen vid akut sjukdom eller olycka, men utredningar kan endast göras för de som är listade hos oss.

Om du önskar bli patient hos oss måste du komma till receptionen och fylla i en listningsblankett alternativt skriva ut en blankett och posta den till oss. Vi kommer sedan att sätta upp dig på en väntelista i det elektroniska systemet Liston. När du tilldelats en plats hos oss blir detta överskådligt för alla vårdgivare.

Vid frågor kontakta oss gärna!