Aktuellt

Här hittar du de senaste nyheterna från Scanias husläkarmottagning.

Information inför ert besök på vårdcentralen med anledning av Covid-19-pandemin

Scania Husläkarmottagning har vidtagit ett antal åtgärder för att förhindra att smittöverföring sker mellan patienter och mellan patienter och personal.

  • Vi har separerat det vanliga mottagningsarbetet och mottagandet av infektionspatienter. Infektionspatienter som via telefon tar kontakt med mottagningen och bedöms ha ett behov av fysisk undersökning tas emot i tält utanför mottagningen eller släpps in i infektionsrummet via separat ingång.
  • Drop in-provtagningen är stängd och tider för provtagning måste bokas.
  • Video- och telefonkonsultation används i högre utsträckning för att minska behovet av fysiska kontakter.
  • Skyddsutrustning används vid mottagande av infekterade patienter.
  • Vi handhälsar inte och försöker även i möjligaste mån hålla distans till varandra.

Vi ber våra besökare att bidra till att minska risken för smittspridning genom att:

  • Inte komma oanmäld till mottagningen om man har infektionssymptom såsom feber, hosta, snuva, halsont, andningsbesvär, illamående, kräkningar, diarré, muskel- och ledvärk.
  • Inte i onödan komma in i våra lokaler eller sitta i väntrummet. Vi ber således att medföjande i möjligaste mån väntar utanför vårdcentralen. Barn medföljs av en vuxen.
  • Hålla avstånd till andra patienter i väntrummet och i kön till kassan. 

Laboratoriet stängt för drop in-provtagning

Från måndag 16 mars 2020 kommer vårt laboratorium att vara stängt för drop in-provtagning tills vidare för att minska risken för eventuell spridning av coronavirus. 

Om du behöver ta prover i anslutning till ditt läkarbesök ring husläkarmottagningen vardagar mellan kl 07.30-11.30 och välj Administrativa ärenden så hjälper vi dig att boka en tid för provtagning. 

Co­ro­na­vi­rus

På 1177 kan du hitta information om sjukvården under Coronapandemin.

Om du har luftvägsbesvär så kom inte till mottagningen. Är besvären lindriga så stanna hemma, använd symptomlindring som febernedsättande och nässpray. Återgå inte till arbete eller skola förrän du varit symptomfri i minst 2 dagar.

Är besvären mer uttalade kontakta 1177 eller rådgivningen på husläkarmottagningen tfn 08 553 898 00. Väntetiderna kan tidvis vara längre än vanligt pga ökad belastning.

Vid akuta besvär kontakta 112.

Här kan du läsa mer om Covid-19 coronaviruset.

Information med anledning av spridning av Covid-19 (Corona)

Vi följer råden från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm.

Vi råder personer med symptom och som misstänker att de är smittade med Covid-19, men inte har allvarliga symptom, att vara hemma och undvika sociala kontakter tills 2 dagar efter symptomfrihet. Provtagning sker på personer som behöver slutenvård eller inför vård på särskilt boende för äldre. Smittskydd Stockholm har således fattat beslut som skiljer sig från Folkhälsomyndigheten.

Primärvården kan inte ta prover för Coronavirus. Fokus är att minska smittspridningen i samhället genom att personer med luftvägssymptom som snuva, hosta och feber (även milda symptom) ska:

* Avstå sociala kontakter utanför sitt eget hushåll, stanna hemma från jobb och skola, inte åka kollektivtrafik och inte vara nära andra människor i t ex affärer.
* Vara extra noga med handhygienen.
* Hosta eller nysa i armvecket.
* Använda egen handduk.

Vi förstår patienternas oro för att besöka oss, särskilt om man är äldre eller har kroniska sjukdomar. Kontakta oss om du vill boka av din tid, så kan vi se om vi kan hjälpa till med recept eller prover utan besök.

Här kan du läsa en informationstext om självhjälp vid oro och ångest pga corona.

TBE-vaccination

Via Mina vårdkontakter bokar du tid för vaccination mot TBE, fästingburen hjärninflammation.
Årets priser är för vuxna 500 kr och för barn 400 kr per dos. 

List­nings­stopp på Scania Hus­lä­kar­mot­tag­ning

Vi har tyvärr inte möjlighet att lista fler patienter hos oss på Scania Hälsocenter. 

Från och med 2017-11-01 och tillsvidare råder listningsstopp.

Du är naturligtvis, som tidigare, välkommen vid akut sjukdom eller olycka, men utredningar kan endast göras för de som är listade hos oss.

Om du önskar bli patient hos oss måste du komma till receptionen och fylla i en listningsblankett alternativt skriva ut en blankett och posta den till oss. Vi kommer sedan att sätta upp dig på en väntelista i det elektroniska systemet Liston. När du tilldelats en plats hos oss blir detta överskådligt för alla vårdgivare.

Vid frågor kontakta oss gärna!