Aktuellt

Här hittar du de senaste nyheterna från Scanias husläkarmottagning.

VACCIN MOT COVID-19 

Läs under fliken Covid-19 för mer information.

Väntetider och ombokningar kan förekomma i större utsträckning under pandemin

Vintersäsongen är här med sedvanlig ökning av förkylningssymtom vilket, under pandemin, innebär en ökad försiktighet för oss alla.

Scania husläkarmottagning prioriterar att både patienter och personal ska vara trygga och säkra. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer men trots det insjuknar även vår personal med förkylningssymtom, vilket innebär att våra väntetider tyvärr kan bli längre än vanligt. Inbokade besök kan därför, med kort varsel, ställas in för att skydda och förhindra vidare smittspridning vilket vi hoppas ha ert tålamod och förståelse för.

2022-01-19

Årets säsongsinfluensa 2021/2022

Vaccinationsstart för säsongsinfluensa och vaccination mot pneumokock från den 9 november. Personer som är 65 år eller äldre (födda 1956 eller tidigare) samt yngre personer som har vissa underliggande sjukdomar erbjuds kostnadsfri vaccination mot influensa och mot allvarlig pneumokockinfektion (den bakterie som är en mycket vanlig orsak till lunginflammation). Influensavaccination erbjuds dessutom till gravida.

Personer födda 1956 eller tidigare oavsett ålder, med någon av följande kroniska sjukdomar:

Riskgrupper:

  • kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
  • astma (för barn- och ungdom gäller svår astma, grad 4, med funktionsnedsättning)
  • kraftigt nedsatt immunförsvar (av sjukdom eller medicinering)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • instabil diabetes mellitus
  • extrem fetma (störst risk vid BMI > 40)
  • neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
  • flerfunktionshinder hos barn
  • gravida

Vaccination av gravida görs lämpligen efter vecka 16, gärna efter genomförd ultraljudsundersökning.

Personer som äter blodförtunnande kommer att få injektionen subkutant.

Ring mottagningen för tidsbokning av vaccination eller via 1177 välj ”Boka tid direkt”. Logga in med Bank-ID och välj ledig tid. 

Hälsodeklarationen hittar du här

2021-12-21

Bokade tider för provtagning på vårt laboratorium

Sedan den 16 mars 2020 är vårt laboratorium stängt för drop in-provtagning tills vidare för att minska risken för eventuell spridning av coronavirus. 

Om du behöver ta prover i anslutning till ditt läkarbesök ring husläkarmottagningen vardagar mellan kl 07.30-11.30 och välj Administrativa ärenden så hjälper vi dig att boka en tid för provtagning. Du kan också boka tid via 1177

2022-01-11

TBE-vaccinationer hänvisas till externa vaccinationsmottagningar

Då vi behöver fokusera på covid-19 och säsongsinfluensavaccinationer kommer vi inte att ha möjlighet att utföra TBE-vaccinationer på mottagningen utan hänvisar våra patienter att vända sig till externa vaccinationsmottagningar. 

PROBLEM MED OMLISTNING HOS ANNAN VÅRDGIVARE 

Vi har senaste tiden sett ett ökande problem med listningar, det val man gör som styr vilken vårdcentral som har ansvar för din vård. Vi vill uppmärksamma dig på två situationer vi sett där personer förlorat sin listning hos oss eller sin plats i vår kö. 

– Personer som är listade hos oss listats om till en annan vårdcentral utan att de varit medvetna om det. Detta har skett när patienten varit i kontant med annan vårdgivare i ett mindre ärende, antingen fysiskt eller digitalt. Man har då gjort något slags godkännande men inte alls förstått att det innebär en omlistning till den vårdcentralen, och att man därmed förlorar sin vårdplats och all vård hos oss. Den nya vårdgivaren tar över din vård och en annan patient kommer automatiskt in från kölistan till oss. 

– Personer i vår kö (som väntar på att få en plats hos oss) har listats om på den vårdcentral de hör till under kötiden, exempelvis genom byte av läkare på den vårdcentralen. Man förlorar då sin köplats hos oss, då det betraktas som att man gjort ett helt nytt listningsval. Om du står i kö hos oss eller någon annan vårdcentral är det viktigt att du vet att alla typer av ändringar i din listning gör att du förlorar din köplats. 

Vi har tyvärr inget inflytande över systemet som styrs centralt från Regionen. Vid omlistning från oss till annan vårdgivare avbryts all vård hos oss och den nya vårdgivaren tar över. Din nya vårdgivare har ansvar för all din vård – recept, remisser, återbesök m.m. – fram tills du kan komma tillbaka till oss. Vi kan inte ändra de omlistningar som gjorts. Om man vill komma tillbaka till oss hamnar man i vår listningskö och får vänta på ny plats hos oss. 

Om detta har hänt dig beklagar vi verkligen det inträffade. Du kan kontakta den vårdgivare som du listats om till och be dem förtydliga när och hur du listade dig hos dem. Om du anser att ett fel har begåtts kan du vända dig till Hälso-och Sjukvårdsförvaltningen tfn 08- 123 132 00, som har ansvar för systemet, för att de ska kunna upptäcka om något systematiskt fel sker. Detta kommer däremot inte kunna ändra på det som skett och vi får tyvärr ändå be dig att ställa dig på väntelista till oss igen om du önskar komma tillbaka till oss.

Ledningen vid Scania husläkarmottagning

Munskydd för patienter

Vi tillhandahåller munskydd för våra patienter när de skall träffa en behandlare eller komma till provtagning.

Prioritering av aktuell vård på husläkarmottagningen.

Under pågående pandemi är vi tillsvidare tvungna att prioritera akuta tillstånd och de av våra patienter som är sjukast. Vi kommer därför vara tvungna, att vid besvär som bedöms vara av mindre allvarlig natur hänvisa till egenvård. Vissa besök kan också som exempelvis årskontroller efter bedömning skjutas upp en tid.

Appen NÄRA - digital vårdmottagning

Rådande situation med pågående pandemi kräver att vi förändrar våra arbetssätt och etablerar nya vanor. På Scania Husläkarmottagning arbetar vi vidare med att minska smittspridning där möjligheten att kommunicera med vårdpersonalen via digitala kanaler nu utökas.

Besöken till vårt psykosociala team måste nu tillfälligt förändras vilket innebär att fysiska besök kommer minimeras. Vår ambition är att erbjuda fortsatt samma tillgång till psykologisk behandling men på distans, för att även undvika onödiga resor och riskera smitta i ett väntrum.

Vi använder en digital lösning som heter NÄRA Acceptus där bokning och möte med vården sker. 

NÄRA - digital vårdmottagning
  heter applikationen som du laddar ner via antingen på Google play för Android eller på App store för Iphone.

Det digitala mötet kan ske via dator, surfplatta eller mobiltelefon och oavsett var du befinner sig.

- Du loggar in med hjälp av ditt bank ID.

- Välj mottagning ”Scania Husläkarmottagning”. När vi bokat in ditt besök får du först meddelande om att en tid är bokad och därefter en påminnelse via SMS när besöket närmar sig, så du hinner förbereda dig och kan hitta en lugn och ostörd plats. Besöket faktureras i efterhand enligt vanlig taxa.

Information om listning på Scania Husläkarmottagning

Media har sedan en tid och under pågående pandemi uppmärksammat att vissa vårdgivare listar på nya patienter utan att informera patienterna om konsekvenserna av detta. Vi vill med denna information vänligen be er vara vaksamma om vilka ni ger ert medgivande till i samband med kontakter hos andra vårdgivare, även digitala vårdgivare!

Scania husläkarmottagning har valt att ha en stängd listning med ett tak på 10 500 listade patienter. Detta för att säkerställa att vi kan erbjuda en fortsatt högkvalitativ vård och för att vi inte har fysiska (lokalmässiga) förutsättningar att utöka verksamheten. 

Om du listar om dig hos någon annan vårdgivare innebär det att den som befinner sig högst upp på vår kölista då erbjuds din plats och du måste då tyvärr på nytt ställa dig i vår kö. Detta kan dröja cirka ett år.

Richard Seiberlich Verksamhetschef

List­nings­stopp på Scania Hus­lä­kar­mot­tag­ning

Vi har tyvärr inte möjlighet att lista fler patienter hos oss på Scania Hälsocenter. 

Från och med 2017-11-01 och tillsvidare råder listningsstopp.

Du är naturligtvis, som tidigare, välkommen vid akut sjukdom eller olycka, men utredningar kan endast göras för de som är listade hos oss.

Om du önskar bli patient hos oss måste du komma till receptionen och fylla i en listningsblankett alternativt skriva ut en blankett och posta den till oss. Vi kommer sedan att sätta upp dig på en väntelista i det elektroniska systemet Liston. När du tilldelats en plats hos oss blir detta överskådligt för alla vårdgivare.

Vid frågor kontakta oss gärna!