Aktuellt

Här hittar du de senaste nyheterna från Scanias husläkarmottagning.

Till­fäl­lig ändring av öp­pet­ti­der på drop in- prov­tag­ning­en

Vid tre tillfällen under våren kommer Scania Hälsocenters drop in-verksamhet för provtagning av vara stängd. Behöver du ändå komma och ta prover dessa dagar går det bra att boka en tid för detta.

De tre tillfällena är:

  • onsdagen den 25 april
  • måndagen den 30 april
  • fredagen den 11 maj

Nytt journalsystem 14/12 2017

Vi på Scania Hälsocenter Husläkarmottagning, kommer att tillämpa sammanhållen journalföring fr o m 2017-12-14 och gör därmed vissa journaluppgifter tillgängliga för andra vårdgivare. Vi kommer fr o m 2017-12-14 att ha sammanhållen journalföring med andra vårdgivare via journalsystemet Takecare.

Andra vårdgivare som är anslutna till Takecare är bl a Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Solna, Södertälje sjukhus.

Om du vill veta mer, kan du vid ditt kommande besök få informationsbroschyr som beskriver mer om sammanhållen journalföring eller gå in på webbplatsen 1177.se där du under regler och rättigheter och rubrik "Rättigheter i vården" kan läsa mer om sammanhållen journalföring.

Obs! I samband med bytet av journalsystem från och med den 14/12 kommer vi inte längre kunna erbjuda löneavdrag för Scaniaanställdas besök på vårdcentralen. Från den 14/12 2017 gäller kortbetalning.  

List­nings­stopp på Scania Hus­lä­kar­mot­tag­ning

Vi har tyvärr inte möjlighet att lista fler patienter hos oss på Scania Hälsocenter. 

Från och med 2017-11-01 och tillsvidare råder listningsstopp.

Du är naturligtvis, som tidigare, välkommen vid akut sjukdom eller olycka, men utredningar kan endast göras för de som är listade hos oss.

Vid frågor kontakta oss gärna!

Om du önskar bli patient hos oss måste du komma till receptionen och fylla i en listningsblankett alternativt skriva ut en blankett och posta den till oss. Vi kommer sedan att sätta upp dig på en väntelista i det elektroniska systemet Liston. När du tilldelats en plats hos oss blir detta överskådligt för alla vårdgivare.

Vi ber dig att skriva under blanketten men INTE datera den!

Uppge aktuellt telefonnummer då vi kommer att ringa upp dig när vi får en ledig plats för att fråga om ditt önskemål fortfarande gäller.

Ändrade öppettider från 1/11

Från och med onsdagen den 1/11 2017 förändras tider för telefonrådgivning, administrativa telefonärenden och öppettiderna på vår Drop-in provtagning på Scanias Husläkarmottagning.

  • För att komma i kontakt med sjuksköterska för medicinsk rådgivning gäller telefontid kl. 7.30  – 17.00
  • För att prata med läkarsekreterare om administrativa uppdrag såsom förlängning av körkort, receptbeställning samt ombokning gäller telefontiden kl. 7.30 – 11.30
  • För provtagning på Drop-in som vi har måndag-fredag icke röda dagar gäller kl. 7.30-9.00

Årets influensakampanj

På tisdagar från tisdag 7 november – tisdag den 27 februari har vi drop in-mottagning för vaccination mellan kl. 13.15-15.00

Om du behandlas med blodförtunnande läkemedel kontakta husläkarmottagningen för mer information på telefon 08 553 898 00.

Personer som har ökad risk för att bli allvarligt sjuka, eller få komplicerande sjukdomar av influensa, erbjuds gratis vaccination. Dessa innefattar följande grupper: 

Vaccination mot influensa och pneumokocker
Gäller personer som är födda 1952 eller tidigare.

Personer, oavsett ålder, med någon av följande kroniska sjukdomar:
• kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
• astma (för barn- och ungdom gäller svår astma (grad 4) med funktionsnedsättning)
• kraftigt nedsatt immunförsvar (av sjukdom eller medicinering)
• kronisk lever- eller njursvikt
• instabil diabetes mellitus
• extrem fetma (störst risk vid BMI > 40)
• neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
• flerfunktionshinder hos barn

Gravida - vaccination mot influensa (ej pneumokocker)
Vaccination av gravida görs lämpligen från vecka 17, gärna efter genomförd ultraljudsundersökning. Så länge inte influensasäsongen startat kan vaccinationen gärna skjutas på, eftersom det nyfödda barnet får bättre skydd under sina första levnadsmånader ju senare under graviditeten vaccination sker. Gravida med samtidig kronisk risksjukdom enligt ovan kan rekommenderas vaccination redan under tidig graviditet, d.v.s. i första trimestern, om influensa har börjat cirkulera i samhället.

Influensavaccinationen är gratis för dig som tillhör någon av riskgrupperna.
Det går givetvis bra att vaccinera dig även om du inte tillhör någon riskgrupp, kostnaden är då 200 kronor.