Covid-19

Här kan du läsa mer om den senaste informationen om covid-19.

Vaccination mot covid -19 dos 5

Nu öppnar vi vaccination för dos 5, med start den 1/9 2022 för dig som är född 1942 eller tidigare och listad på Scania husläkarmottagning. Det ska ha gått minst fyra månader mellan grundvaccination (dos 4) och påfyllnadsdosen. Tidsbokning för vaccination görs på telefonnummer 08-553 898 00. Ring gärna på eftermiddagen då belastningen på telefonen är lägre och väntetiden kortare.

 

Övriga patienter som är 65-79år hänvisas till att boka en vaccinationstid via appen Alltid öppet eller genom Regionens telefonbokning på telefonnummer 08-428 429 30. Vaccinationen kommer att ske på vaccinationsmottagningarna som finns i Stockholmsregionen.

I Södertälje erbjuds vaccination på St Aframs vaccinationsmottagning och VaccinDirekt, men bokningen sker genom Regionen enligt ovan. 

 Mer information finns på 1177.se.

 

2022-08-29

Vaccination against covid -19 dos 5

We are now opening vaccination for dose 5 starting on September 1, 2022 for you who were born in 1942 or earlier and are listed at Scania Helthcenter. At least four months must have passed between the basic vaccination (dose 4) and the booster dose. 

Appointments for vaccination are made on phone number 08-553 898 00.

Please call in the afternoon when the load on the phone is lower and the waiting time is shorter.

 

Other patients who are 65-79 years old are referred to book a vaccination appointment via the Alltid Öppet app or through the Region's phone booking on phone number 08-428 429 30.

For more information go in to the website 1177.se.

 

2022-08-29

Provtagning för pågående covid-19-infektion

Här finns aktuell information om vilka som ska provta sig och var provtagningen ska ske. Läs gärna informationen innan du kontaktar vårdcentralen då vårdcentralens provtagningsuppdrag är mycket begränsat.

Provtagningsinformation covid-19

2021-11-16

Information och länkar för dig som vill läsa lite mer om covid-19

På 1177 kan du hitta information om sjukvården under Coronapandemin.
Här kan du läsa mer om Covid-19 coronaviruset.
Informationstext om självhjälp vid oro och ångest pga corona
Information hur Covid-19 kan påverka luktsinnet och hur du kan träna ditt luktsinne