Covid-19

Här kan du läsa mer om den senaste informationen om covid-19.

Vaccination mot covid -19

Senaste rekomendationer gällande vaccinerng för dig som är >80 år.
rekommenderas två doser under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024.
Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser för dig  som är född 1943 eller tidigare och listad på Scania husläkarmottagning.

  • Tidsintervall mellan de två doserna: minst 6 månader
  • I samband med vårvaccination erbjuds även pneumokockvaccin. 
  • I samband med höstvaccination erbjuds även vaccination mot säsongsinfluensa..

Tidsbokning görs på telefonnummer 08-553 898 00. Ring gärna på eftermiddagen då belastningen på telefonen är lägre och väntetiden kortare.

 

Personer i åldern 65–79 år samt personer i riskgrupp som är 18 år och äldre, rekommenderas en dos under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024.

Boka en vaccinationstid via appen Alltid öppet eller via Regionens telefonbokning på telefonnummer 08-428 429 30. Alla dagar kl.08:00-19:00. Vaccinationen kommer att ske på vaccinationsmottagningarna som finns i Stockholmsregionen.

 

 Mer information finns på 1177.se.

 

2023-02-28

Vaccination against covid -19 

Latest recommendations regarding vaccinations for those who are >80 years old. 
Two doses are recommended during the period March 1, 2023–February 29, 2024.
T
he recommendation applies regardless of the previous number of doses for you who were born in 1943 or earlier and are listed at Scania Helthcenter. 

 

Appointments for vaccination are made on phone number 08-553 898 00.

Please call in the afternoon when the load on the phone is lower and the waiting time is shorter.

 

Other patients who are 65-79 years old are referred to book a vaccination appointment via the Alltid Öppet app or through the Region's phone booking on phone number 08-428 429 20.

For more information go in to the website 1177.se.

 

2023-02-28

Information och länkar för dig som vill läsa lite mer om covid-19

På 1177 kan du hitta information om sjukvården under Coronapandemin.
Här kan du läsa mer om Covid-19 coronaviruset.
Informationstext om självhjälp vid oro och ångest pga corona
Information hur Covid-19 kan påverka luktsinnet och hur du kan träna ditt luktsinne