Vecka 3 på SIP

Vecka 3 på SIP

Jag har jobbat natt för första gången och det har gått förvånansvärt bra. Det tog mig cirka två dagar att komma in i, och sen kändes det inte konstigare än att jobba dagtid. De ljusa nätterna gör nattskiftet lite lättare också. Tempot på produktionslinorna är något lugnare under natten och därför har vi fyra SIP:are, som jobbar i samma hus, hunnit ses mer.

Vi fyra jobbar alla inom kugghjulsbearbetning. Här bearbetas kugghjul som vidare monteras i växellådorna. Under veckans gång har vi träffats för att lära oss mer kring hur en växellåda är uppbyggd och fungerar. Det har för mig varit lärorikt att förstå vart de olika kugghjulen monteras i växellådan och deras funktion. Förutom detta så har vi även börjat spåna på idéer till det slutgiltiga projektet som ska presenteras i augusti.

Denna vecka har jag även hunnit fylla år, så på min födelsedag fick jag möjligheten att lära mig om produktionstekniska verktyg. Vi fick göra en övning där vi observerade hur monteringen av en trampbil gick till. Syftet var att försöka förbättra processen med hjälp av produktionstekniska verktyg såsom bland annat spagettidiagram och kombinationsdiagram. Spagettidiagram innebär att man följer montörens gå-rörelser och vidare ritar ner den förflyttade sträckan. På detta sätt kan man försöka effektivisera montörens vardagliga gångsträckor mellan stationerna. Kombinationsdiagram kan till exempel användas till att beräkna den kombinerade tiden som krävs för en människa och en maskin att montera en trampbil tillsammans.

Det var allt för denna vecka, vi hörs mer nästa vecka!

COMMENTS: 0

Comments and trackbacks are moderated. Read our moderation policy for further information.Please check the form fields.