Tjuvstart av exjobb

Tjuvstart av exjobb

Nu har jag haft lov sedan den 17:e december och börjar känna mig ganska rastlös. Är mycket sugen på att sätta igång med exjobbet. Därför har jag i dagarna tjuvstartat lite…

Med vad?

Och jag tjuvstartade med det som man brukar göra sist, det vill säga exjobbsrapporten. I nuläget har jag anpassat en befintlig rapportmall och det börjar att se fint ut 🙂

Som tidigare nämnt så gillar jag LaTeX i kombination med Emacs och det är klart att det ska användas för att skriva rapporten. För att underlätta skrivprocessen så har jag lagt till paketet auctex som gör det enklare och mer överskådligt att editera text i Emacs.

Evernote heter ett verktyg som jag även har börjat använda. Det är ett verktyg för att hantera urklipp från webben. Detta kommer att användas då jag söker information under exjobbet. Det kommer ge mig möjligheten att kategorisera och organisera information på nätet.

Vad händer innan starten av exjobbet?

Förmodligen kommer det bli lite tjuvstart av planeringsrapporten under nästa vecka. Troligen kommer jag ta fram en mall och struktur för planeringsrapporten.

2012 närmar sig!

Snart ringer klockorna på Skansen och år 2012 stundar. Är mycket motiverad för att snart påbörja mitt examensarbete på Scania.

Och…som alltid…en bild…

Flitens låga brinner :)

Flitens låga brinner 🙂

COMMENTS: 0

Comments and trackbacks are moderated. Read our moderation policy for further information.Please check the form fields.