Sustainable Transport Forum 2018 samlar ledare från hela världen för att diskutera omställningen till ett fossilfritt transportsystem

Sustainable Transport Forum 2018 samlar ledare från hela världen för att diskutera omställningen till ett fossilfritt transportsystem

Den 22 maj står Scania värd för Sustainable Transport Forum 2018 utanför Stockholm. Evenemanget samlar några av världens mest inflytelserika ledare och beslutsfattare. USA:s tidigare vicepresident Al Gore och tidigare chefen för FN:s klimatorgan UNFCCC Christiana Figueres finns bland huvudtalarna.

Professor Johan Rockström, en av världens ledande forskare inom hållbarhetsfrågor, kommer att leda forumet. Han kommer tillsammans med talare och paneldeltagare som representerar regeringar, städer, internationella organisationer, näringslivet, akademin och det civila samhället, att stimulera till diskussioner för att definiera en tydlig väg framåt för hållbara transporter.

Transportsektorn står för en betydande del av de globala utsläppen av växthusgaser. Urbanisering och social och ekonomisk utveckling ökar behovet av att transportera människor och gods ytterligare. Det är tydligt att framsteg inom transportindustrin kommer att bidra till att uppnå många av målen för hållbar utveckling.

“Vi på Scania har fattat ett beslut. Vi har bestämt oss för att utöva ett aktivt ledarskap inom omställningen till hållbarhet i vår sektor. Men det är bara genom fortsatt samarbete som vi kan uppnå verklig förändring. Det är därför vi samlar ledare och beslutsfattare på Sustainable Transport Forum för att tillsammans diskutera hur vi kan samverka, förenkla och viktigast av allt – snabba på förändringstakten”, säger Henrik Henriksson, Scanias VD och koncernchef.

Forumet kommer att diskutera vad som krävs för att globalt uppnå ett fossilfritt transportsystem för tunga fordon till senast 2050, vilket är den förändringshastighet som krävs. De förändringsmöjligheter som är tillgängliga redan idag kommer också att diskuteras.

“Vi är övertygade om att vi kan uppnå ett fossilfritt transportsystem till 2050 och därmed bidra till att uppfylla målet för Parisavtalet. För att lyckas med denna övergång måste vi ständigt utmana oss själva, våra partners, våra kunder och deras kunder, politiker samt den akademiska världen. Scania vill vara en del av lösningen och kan bidra på ett betydelsefullt sätt till att uppfylla målet”, säger Henriksson.

2016 organiserade Scania det första Sustainable Transport Forum för att understryka sitt åtagande att leda övergången till ett transportsystem utan fossila bränslen.

 

För ytterligare information, kontakta: Karin Hallstan, PR-ansvarig, telefon: +46 76 842 81 04, e-post: karin.hallstan@scania.com