Scanias senaste gasmotor utvecklad för fjärrtrafik

Scanias senaste gasmotor utvecklad för fjärrtrafik

  • Scanias nya gasmotor är utvecklad för fjärrtrafik och anläggningskörning
  • 410 hästkrafter och 2 000 Nm – väl i nivå med jämnstora dieselmotorer
  • Serviceintervall på 45 000 km garanterar hög tillgänglighet med OC13.

Scanias introduktion av gasmotorn OC13 markerar starten för en produktoffensiv från Scania beträffande alternativa bränslen för den nya lastbilsgenerationen. OC13 bygger på Scanias väl beprövade 13-litersmo­torer. Motorn är helt nyutvecklad motor för gasdrift och arbetar enligt Otto-principen med tändstift och full­ständig förbränning.

Intresset för att köra på bio- eller naturgas växer starkt i flera länder i Europa, bland annat Frankrike och Italien, tack vare ökad tillgång, växande infrastruktur och stark drifts­ekonomi för åkarna. Till det kommer förstås också hållbarhetsaspekterna. Även för den som kör på naturgas handlar det om en CO2-minskning på omkring 15 procent.

Tekniken bakom

Scanias gasmotorer bygger på stökiometrisk förbränning, dvs. fullständig förbränning av såväl bränsle som syre. Förbränningen initieras med hjälp av tändstift, som på en bensinmotor, och förblandningen av bränslet sker på väg in i cylindrarna.

– Ett viktigt mål för oss i utvecklingsarbetet har varit att säkerställa högsta tänkbara körbarhet så att prestanda och karaktäristik ska motsvara vad man för­väntar sig av en modern dieselmotor, berättar Folke Fritzson, Senior Engineer på Scania R&D och delaktig i ut­vecklingen av Scanias gasmotorer.

Den nya 13-liters gasmotorn arbetar alltid ihop med Scania Opticruise, Scanias auto­matiserade växellådor. Det innebär också att växlingsprestandan och kör­kom­forten är av högsta klass med snabba och distinkta växelval.

Genomtänkta tankar

För gasmotorer erbjuds olika tanklösningar. Såväl LNG-tankar (för kyld, flytande gas) som CNG-tankar (för komprimerad gas) finns att beställa direkt från Scania. LNG ger alltid längre räckvidd tack vare att man får med sig en klart större mängd.

– Vid förbränning spelar det ingen roll hur gasen har lagrats, men det är be­tyd­ande skillnader i hur lång räckvidd man får med respektive lösning, säger Folke Fritzson. Med LNG kan det handla om bortåt 1 100 kilometer för en typisk semitrailerdragare på jämn väg. Men även en CNG-lösning, som vanligen ger en räckvidd på uppåt 500 kilometer räcker bra för många kunder om det till exempel handlar om regionala uppdrag där man återvänder till hemmabasen och tankar varje dag. Men körsträckan på en tankning beror också på vilken drifttyp man har och hur kuperat det är.

För att höja säkerheten har Scanias ingenjörer vänt tankventilerna bakåt, bort från färdriktningen. Det är en till synes enkel men viktig detalj som minskar risken att ventilerna skadas om de träffas av exempelvis sten eller grus.

Förlängda underhållsintervall

Gasmotorer som arbetar enligt Otto-principen (med förmixad bränsleblandning och tändstift) fordrar tätare serviceintervall jämfört med dieselmotorer. Scanias ingenjörer har dock vidtagit en rad åtgärder som bidrar till att skapa betydligt längre serviceintervall, där det främst är tändstiftens livslängd som sätter gränserna.

– Vi har satt intervallen till 45 000 kilometer för både tändstifts- och oljebyten vid normal drift, säger Folke Fritzson. Det är en klar förbättring jämfört med tidigare generationer gasmotorer som hade 30 000 kilometer som normalintervall. Det sänker underhållskostnaderna och ökar tillgängligheten.

– Allt talar för att vi är på väg mot ett genombrott för gasmotorer också i tyngre drifter som fjärrtrafik och anläggningsbilar, säger Henrik Eng, Product Director, Urban, Scania Trucks. Varken körbarhet eller förarkomfort påverkas. Samtidigt ser vi att en starkt växande infra­struktur bidrar till ett ökat intresse att nu börja nyttja all den gas som finns tillgänglig i en rad europeiska länder.

Gasmotorer är generellt också tystare än dieselmotorer och är därför särskilt lämpade för stadsmiljöer för olika former av distributions- eller underhållsapplikationer, inte minst nattetid. Scanias nya gasmotor för Euro 6 uppfyller kraven för bullerbegränsningsnormen PIEK, som stipulerar en nivå på högst 72 dB(A) i störningskänsliga zoner.

Tekniska data

OC13 101 
Typ Rak
Slagvolym 12,7 liter
Tändföljd 1-5-3-6-2-4
Cylindrar 6
Ventiler per cylinder 4
Borrning x slag 130 x 160 mm
Kamtyp Normal
Kompression 12,6:1
Bränsleinsprutning Bosch
Emissionsbehandling Scania EGR samt 3-vägs katalysator
Oljevolym 43 liter
Max effekt 410 hk (302 kW) @ 1 900 r/min
Max vridmoment 2 000 Nm @ 1 100-1 400 r/min

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Eng, Product Director, Urban, Scania Trucks
Telefon: + 46 70 658 98 29, E-mail: henrik.eng@scania.com

Örjan Åslund, Head of Product Affairs, Scania Trucks

Telefon: + 46 70 289 83 78, E-mail: orjan.aslund@scania.com