Scania stoppar produktionen i Europa

Scania stoppar produktionen i Europa

Scania planerar att på onsdag i nästa vecka (25 mars) stoppa verksamheten vid merparten av sina europeiska produktionsenheter på grund av komponentbrist och de stora störningar som uppstått i leverantörs- och logistikkedjan till följd av utbredningen av COVID-19 i Europa.

– För att säkerställa våra kunders samhällsviktiga transportarbete kommer våra serviceverkstäder och reservdelscenter dock att fortsatta sin verksamhet, säger Scanias VD och koncernchef Henrik Henriksson.

I nuläget planerar Scania för att produktionen återupptas inom två veckor. De medarbetare som direkt berörs av det planerade produktionsstoppet är anställda vid koncernens anläggningar i Sverige, Nederländerna och Frankrike.

Scania har en tät dialog med arbetstagarorganisationerna om åtgärder för att tillsammans kunna hantera det minskande sysselsättningsbehov som uppstår.

– Såväl företagets ledning som de anställdas representanter känner därför stor tacksamhet över de statliga stödåtgärder som ställs till förfogande i de länder där våra medarbetare nu kommer att temporärt sakna sysselsättning, säger Henrik Henriksson.

Scanias industriella verksamhet i Latinamerika, som svarar för cirka en femtedel av bolagets produktionsvolymer, fortgår tills vidare som planerat.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karin Hallstan, Head of Corporate Communication & PR
Tel: 076 842 81 04
E-post: karin.hallstan@scania.com

Hans-Åke Danielsson, presstalesperson
Tel: 08 553 856 62
E-post hans-ake.danielsson@scania.com