Scania sluter avtal med global leverantör av marinmotorer

Scania sluter avtal med global leverantör av marinmotorer

Scania har slutit ett avtal med det ledande franska företaget Nanni om leveranser av Scanias utbud inom Scania marinmotorer. Det nya partnerskapet öppnar betydande nya möjligheter för Scania inom marinområdet.

– I kraft av Nannis världsomspännande försäljnings- och servicenätverk, kommer Scania omedelbart att få tillgång till den stora marknaden för fritidsbåtar. Tillväxten inom denna marknad har varit stark, vilket är ett skäl till varför partnerskapet är så attraktivt för Scania, säger Torben Dabrowski, Global Product Manager Marine, Scania.

Genom att få tillgång till Scanias marinmotorer kan Nanni stärka sitt produktutbud med välbeprövad och tillförlitlig teknik. Scanias produkter ingår i det modulsystem där de ingående delarna är utprovade för drift i stora serier. Som grund för utvecklingen ligger Scanias betydande erfarenhet av lastbilar och bussar, liksom av industri- och marinmotorer.

– Scanias ställning som ledande i vikt/effekt kommer även att gagna Nannis kunder. Den oöverträffade bränsleekonomin i Scanias marinmotorer ger möjlighet till en avsevärd räckviddsförlängning.

Scanias starka fokusering på hållbara transporter passar väl in i Nannis produktutbud och bolagets engagemang för ”Energy in Blue”. I enlighet med bolagets motto, erbjuder Nanni innovativa och smarta lösningar för miljömässigt bra framdrivning och kraftförsörjning ombord.

Inledningsvis kommer Scania att leverera sin 13-liters raka sexcylindriga motor tillsammans med 16-liters V8-motorn. Dessa motorer är väl anpassade för 50-80 fot långa fartyg. Motorerna kommer att ingå i Nannis kompletta lösningspaket som ska erbjudas och underhållas genom dess nätverk.

För mer information, kontakta:
Torben Dabrowski, Global Product Manager Marine, Scania Engines.
E-post: torben.dabrowski@scania.com, Tel 08-553 836 92.