Scania ska leverera bussystem till Burkina Faso

Scania ska leverera bussystem till Burkina Faso

För att stärka kollektivtrafiken i Burkina Fasos huvudstad Ouagadougou har Scania och den franskbaserade operatören RATP Group undertecknat en avsiktsförklaring med landets regering om att bygga upp ett modernt och effektivt bussystem med 460 stadsbussar och 90 turistbussar.

Trafiken startar under 2019 med en första leverans av 225 Scaniabussar. Utöver att Scania levererar stads- och turistbussar omfattar projektet även uppbyggnad av hållplatser, bussfiler och en bussdepå, samt att Scania tillhandahåller utbildning av förare och servicetekniker. I samarbete med RATP Group kommer Scania att säkra ett effektivt utnyttjande av bussflottan. Dessutom kommer Scania att arbeta för att introducera alternativa bränslen med målet att hela flottan ska drivas på biodiesel och biogas.

Ouagadougous nuvarande befolkning på närmare tre miljoner väntas fördubblas till 2030. I dag färdas hälften av invånarna till fots, medan 80 procent av de motoriserade resorna görs med tvåhjuliga fordon, huvudsakligen med motorcyklar. Oftast beror detta på att det saknas kollektiva färdmedel.

Enligt den ambitiösa planen för Burkina Fasos huvudstad kommer Ouagadougous kollektivtrafik att förstärkas med 550 nya fordon på befintliga och framtida busslinjer mellan 2018 och 2020. Inledningsvis kommer det befintliga bussnätet att moderniseras parallellt med att ett nytt bussystem med fyra linjer planeras.

Genom att engagera RATP Group och Scania i projektet har Burkina Faso valt att bygga på den samlade expertisen hos två internationellt erkända aktörer inom transporter. RATP Group är en av världens fem största kollektivtrafikoperatörer. Företaget kommer att bidra med sin expertis inom hela kedjan av mobilitet – inom teknik, finansiering och utbildning. Dessutom kommer RATP Group att utforma, leverera och driva intelligenta transportsystem såsom trafikinformation och biljettsystem.

Överenskommelsen undertecknades i Paris av Vincent Timbindi Dabilgou, Burkina Fasos minister för transport, urban mobilitet och trafiksäkerhet, Jérôme Harnois, VD för RATP International och Christian Levin, försäljningsdirektör, Scania.

För mer information, kontakta:
Fredrik Morsing, VD Scania West Africa
Tel: +233 540 113 600
E-post: fredrik.morsing@scania.com