Scania års- och hållbarhetsredovisning 2015

Scania års- och hållbarhetsredovisning 2015

Scania arbetar integrerat med hållbarhet. Ansvaret för miljö, sociala och etiska frågor och ekonomi ligger i linjeorganisationen och i kärnprocesserna. För att bättre reflektera detta tar Scania ytterligare ett steg mot integrering och publicerar en års- och hållbarhetsredovisning med finansiell, social och miljömässig information i en och samma rapport.

Scanias års- och hållbarhetsredovisning 2015 belyser de drivkrafter som påverkar transportsektorn, beskriver bolagets affärsmodell och värdeskapande för dess intressenter.

Parallellt med att beskriva arbetet mot högt ställda standards på hållbarhetsområdet lyfter rapporten fram Scanias syn på vad som krävs för att ställa om till morgondagens hållbara transportsystem.