Scania publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2016

Scania publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2016

Scania ser tillbaka på ett år med rekordförsäljning, ett starkt rörelseresultat och milstolpen med introduktionen av den nya lastbilsgenerationen; företagets mest energieffektiva lastbil någonsin.

Samma år som Scania firade sitt 125-årsjubileum gjordes den största lanseringen i företagets historia: den nya lastbilsgenerationen. Trots tuffa marknadsförhållanden under 2016 nådde Scania rekordnivåer i försäljning och levererade ett starkt rörelseresultat.

– 2016 var ett fantastiskt år i Scanias historia och början på ett nytt kapitel. Från en redan ledande position har vi satt ett nytt riktmärke för vad som är premium i branschen, med nya produkter och tjänster som stöttar vår resa mot en framtid med hållbara transporter, säger Scanias VD Henrik Henriksson.

Års- och hållbarhetsredovisningen 2016 ger en översikt av hur hållbarhet är fast rotat i Scanias verksamhet och visar på vårt huvudsakliga bidrag till samhället – att leverera hållbara transportlösningar genom att förbättra kundens lönsamhet.

Läs hela års- och hållbarhetsredovisningen.

För mer information, kontakta: Karin Hallstan, Public Relations Manager,
tel 076 842 81 04, e-post karin.hallstan@scania.com