Scania på UITP Global Transport Summit 2019

Scania på UITP Global Transport Summit 2019

Under UITP Global Public Transport Summit i Stockholm, 9–12 juni, visar Scania hållbara lösningar för kollektivtrafiken som svarar mot de framtida utmaningarna för världens städer.

Den snabba urbaniseringen, som skapar trängsel och utsläpp, liksom klimatutmaningen är avgörande frågor som kommer att behandlas. Urbaniseringen ökar behovet av kollektivtrafik och många trafikoperatörer arbetar för att locka nya resenärer.

– I dessa förändringstider är Scania att räkna med, säger Åke Allard, Head of Product Management, Buses & Coaches, Scania. Vi förstår den utmaning med persontransporter som städerna står inför och vi är en pålitlig samarbetspart i övergången till mer hållbara transporter.

Scania är en av världens ledande leverantörer av stads- och turistbussar samt av de tjänster som behövs för att skapa hållbara transportlösningar. Scanias lösningar omfattar alternativa bränslen, elektrifiering, smartare transporter och energieffektivitet.

På UITP 2019 visar Scania exempel på hur alternativa bränslen och elektrifiering bidrar till att öka tillgängligheten i städer, liksom hur Scanias fordon och tjänster kan utnyttjas för en flexibel, kostnadseffektiv och hållbar kollektivtrafik.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karin Hallstan, Head of Corporate Communications and PR

Tel: 08 553 852 10

E-post: karin.hallstan@scania.com