Press Room

Scania Growth Capital investerar 35 miljoner kronor i nystartat kolfiberbolag

Det nystartade svenska materialteknikföretaget Corebon har utvecklat en revolutionerande metod för tillverkning av kolfiberkomponenter. Scanias riskkapitalbolag har nu investerat i den patenterade uppfinningen.

Med säte i Arlöv, har företaget utvecklat en nyskapande metod för att tillverka komponenter av kolfiberförstärkt plast Tekniken är tillämpbar i breda produktområden, bland annat inom bilindustrin, telekomindustrin, flygindustrin och robotik.

Den patenterade processen bygger på induktiv uppvärmning som gör det möjligt för Corebon att tillverka fiberkomponenter betydligt snabbare än med tidigare metoder. Dessutom ökar kvaliteten i de tillverkade kolfiberkomponenterna samtidigt som elanvändningen i produktionen minskar avsevärt.

Corebon levererar redan till ett ledande telekomföretag och fler projekt är under införande med andra nyckelföretag i olika branscher.

– Vi är nu i ett uppbyggnadsskede och såväl vår produktionskapacitet som vår organisation växer snabbt, säger Tobias Björnhov, VD och grundare av Corebon. Att Scania Growth Capital anslutit som huvudinvesterare, liksom den nytta vi får av Scanias ekosystem och erfarenhet, kommer tveklöst att bidra till att ytterligare påskynda vår tillväxt.

– Corebon har verkligen utvecklat en omvälvande teknik för tillverkning av kolfiber, säger Christian Zeuchner, partner i Scania Growth Capitals förvaltningsbolag. Tekniken har förutsättningar att helt ändra användningen av kolfiber i industritillämpningar, som traditionellt begränsats av långa ledtider och höga kostnader.

Detta utgör Scanias riskkapitalbolags fjärde investering. Varje investering har gjorts med inriktningen att tillföra industrierfarenhet utöver investerat kapital. I detta fall kommer Per-Arne Eriksson, som leder Customised Truck Development på Scania, att utnämnas till styrelseledamot i Corebon.

– Strategin har varit att investera i företag som är av strategisk betydelse för vårt ekosystem och Corebons verksamhet passar verkligen in i det. I den snabba förändring som sker inom fordonsbranschen finns stora möjligheter att öka användningen av kolfiberkompositer i flera tillämpningar som kan stärka produktutvecklingen, bland annat inom fordonselektrifiering, förklarar Per-Arne Eriksson.

För ytterligare information, kontakta 

Karin Hallstan, Public Relations Manager, 
Tel: 076 842 81 04, e-post: karin.hallstan@scania.com

För investeringsrelaterade frågor, kontakta or investment-related enquiries, 
Christian Zeuchner, partner i Scania Growth Capitals förvaltningsbolag
E-post
christian@easthillequity.com 

För ytterligare information om Corebon, kontakta:

Tobias Björnhov, grundare och VD

Tel: 0735 352650, e-post: tobias.bjornhov@corebon.com