Scania delårsrapport januari–mars 2018

Scania delårsrapport januari–mars 2018

Scanias nettoomsättning steg till rekordhöga 31,1 miljarder kronor och resultatet för första kvartalet uppgick till MSEK 3 315 vilket gav en rörelsemarginal på 10,7 procent.

Sammanfattning av första tre månaderna 2018

  • Rörelseresultatet steg med 8 procent till MSEK 3 315 (3 081)
  • Nettoomsättningen ökade med 6 procent till MSEK 31 115 (29 299)
  • Kassaflödet uppgick till MSEK -437 (2 353) för Fordon och Tjänster
  • Från och med räkenskapsåret 2018 har resultaträkningens utformning ändrats till följd av en anpassning till Volkswagengruppens utformning (gäller även jämförelsesiffrorna)

Kommentar av VD Henrik Henriksson:

“Scanias nettoomsättning steg till rekordhöga 31,1 miljarder kronor och resultatet för första kvartalet uppgick till MSEK 3 315 vilket gav en rörelsemarginal på 10,7 procent. Högre fordons- och servicevolymer bidrog positivt medan en mindre gynnsam marknadsmix, högre produktionskostnader för drift av dubbla produkt-program och fortsatta begränsningar i leverantörs-kedjan påverkade resultatet negativt. Efterfrågan på lastbilar i Europa är fortsatt mycket god tack vare det positiva konjunkturläget. Efterfrågetrenden i Latinamerika är positiv, främst drivet av den fortsatta återhämtningen i Brasilien. I Eurasien är trenden i efterfrågan positiv tack vare Ryssland där orderingången är mycket stark. I Asien fortsätter efterfrågan på en hög nivå främst tack vare Iran. Efterfrågan på bussar i Europa fortsätter vara god. Affärsområdet Engines har en rekordhög efterfrågan främst drivet av orderingången på industrimotorer. Kundernas fordonsflottor är högt nyttjande och serviceintäkterna uppgick till rekordhöga MSEK 6 500 (5 851), en ökning med 11 procent i lokal valuta. Den stadiga tillväxten inom service är ett tydligt resultat av Scanias strategiska satsning på en vertikalt integrerad serviceaffär vilken innebär att vi på ett komplett sätt kan stötta våra kunders verksamhet. Bredden och flexibiliteten i erbjudandet av bland annat servicetjänster, digitala och uppkopplade tjänster, förartjänster, finansiering och försäkringar innebär att lösningar kan skräddarsys efter varje kunds behov med förbättrad lönsamhet som resultat. Financial Services bibehöll trenden med ökad lönsamhet och redovisade ett rörelseresultat på 302 miljoner kronor. Kreditförlusterna är på alltjämt låga nivåer.

För andra året i rad har Scanias nya lastbilsgeneration segrat i 1 000-poängstestet, Europas mest grundliga jämförande lastbilstest. Den nya Scanialastbilen var i topp i kategorierna hytt, drivlina och prestanda, bränsleförbrukning samt i kostnad och nyttolast. Scania har dessutom återigen tilldelats priset Green Truck Award –  ett speciellt jämförelsetest som fokuserar på bränsleförbrukning. Sedan den nya lastbilsgeneration lanserades hösten 2016 har Scania gått segrande ur så gott som alla jämförande och enskilda presstester. Låg förbrukning minskar förstås inte bara kostnaderna, det hänger också samman med ökad energieffektivitet, minskade CO2-utsläpp och ökad hållbarhet.”

Kontaktpersoner
Susanna Berlin
Investor Relations
Tel. +46 8 553 861 12
Mobil tel. +46 70 086 05 02

Erik Ljungberg
Corporate Relations
Tel. +46 8 553 835 57
Mobil tel. +46 73 988 35 57