Scania års- och hållbarhetsredovisning 2016

Scania års- och hållbarhetsredovisning 2016

Års- och hållbarhetsredovisningen 2016 ger en översikt av hur arbetet med hållbarhet är fast rotat i Scanias verksamhet och visar på vårt huvudsakliga bidrag till samhället – att leverera hållbara transportlösningar genom att förbättra kundens lönsamhet.