Lilian Fossum Biner ny ledamot i styrelsen för Scania AB

Lilian Fossum Biner ny ledamot i styrelsen för Scania AB

Lilian Fossum Biner har vid en extrastämma i Scania AB den 23 maj utsetts till ledamot i bolagets styrelse och samma dag valts till medlem av dess revisionskommitté.

Lilian Fossum Biner är civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm och har en bred erfarenhet från konsument- och dagligvaruhandel, med ledande befattningar vid bl a Axel Johnson AB och Electrolux.

Sedan 2016 är Lilian Fossum Biner styrelseordförande i Cloetta AB. Hon är därutöver ledamot av styrelsen för a-connect (group) ag, Carlsberg A/S, Givaudan S.A. och LE Lundbergföretagen.

Genom utnämningen av Lilian Fossum Biner utökas Scanias styrelse med en ledamot – till totalt tolv ordinarie ledamöter, varav två representanter för bolagets medarbetarorganisationer samt två suppleanter för dessa representanter. Styrelsens sammansättning framgår av Scanias hemsida, www.scania.com/group/en/board-of-directors

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karin Hallstan, Head of Corporate Communications and PR

Telefon: 072 967 02 84, e-post: karin.hallstan@scania.com