Goodbye SEP – Hello Logistics Development!

Goodbye SEP – Hello Logistics Development!

Tiden flyger förbi och SEP är numera över. Tyvärr har bloggandet fått lida då jag haft fullt upp med slutspurten av programmet. Min sista period spenderade jag på materialplaneringen på motormonteringen vilka min verksamhet arbetar nära med då materialplanerarna tar hem material till våra förråd. Därför kändes det väldigt relevant att få se deras verksamhet och hur de påverkar det dagliga arbetet i logistikcentret. Utifrån min praktikperiod på materialplaneringen har jag även tagit fram förbättringspunkter mellan materialplaneringen och logistikcentret som jag ska starta upp arbetet med nu när jag är tillbaka i logistikcentret.

Under sista praktikperioden hade jag även två kurser där den ena var projektstyrning och den andra var en genomgång av hela PD-resan (Product Development) på Scania. Båda kurserna var väldigt intressanta och projektstyrningen var väldigt relevant i mitt fall då jag direkt när jag kom tillbaka till min hemmaavdelning kastades in i det stora projektet om byggnationen av vårt nya logistikcenter. Precis innan programavslutningen åkte vi som läste produktionsinriktningen ner till Oskarshamn för att se verksamheten kring hyttillverkningen som sker där nere. De två SEP:arna som är anställda i Oskarshamn var med och guidade i deras processer vilket var kul att få en bild av vad de kommer arbeta med framöver. Oskarshamnsfabriken byggdes om för inte så länge sen så det var kul att få se en så ny och modern fabrik.

SEP 2016/2017

SEP 2016/2017 at the end of the program

Nu är jag tillbaka på logistikcentret och har blivit involverad i projektet med flytten av vårat logistikcenter till den nya byggnaden som byggs just nu. Jag har direkt fått ansvarsområden som jag blivit delprojektledare över. Nu efter ett par veckor börjar man komma in i arbetet mer och förstår vad som verkligen krävs i respektive delprojekt. Dagarna varvas med möten, riskbedömningar för nya processer, tester inför nya processer, workshops, avstämningsmöten inom huvudprojekt och delprojekt, analyser och mejlande. Även om jag kastats in i projektet och fått ansvarsområden direkt så känner jag mig rätt säker i mitt arbete. Det är stora puckar som jag får rodda med men såklart med stöd från resten av projektgruppen. Något som varit min styrka i att ha kommit in i arbetet så fort är nog att jag kontinuerligt under SEP-tiden har haft kontakt med logistikcentret och haft lite koll på statusen för projektet i stora drag. Jag har också varit och hälsat på i processerna under programtiden vilket gör att jag direkt kan gå ut i verksamheten och få svar på mina frågor för de känner mig. Jag påbörjade även överlämningen av mina nuvarande arbetsuppgifter i slutet av programmet vilket också gjort att jag nästan direkt kunde börja arbeta med projektet när jag väl började på logistikcentret igen. Nu är det endast ett par veckor kvar till semestern så man börjar känna av att flytten närmar sig med stormsteg och fler och fler processer och parter börjar vakna till liv och inser att det blir förändringar i deras flöden när vi flyttar. Detta leder till lite mer action i vardagen och mer problemlösning.

Om ni vill följa med mig på denna spännande och fartfyllda resan så kommer jag att fortsätta blogga om arbetet med det nya logistikcentret där ni kommer få följa med i hur byggandet går, hur processerna utvecklas och hur allt arbete fortlöper fram till den fysiska flytten i november. Jag hoppas att du fått en bra inblick i hur min SEP-resa har varit och att du vill fortsätta följa mitt dagliga arbete som logistikutvecklare. 🙂

 

 

English:

Time flies and the Scania Engineer Program is now over. The blog has suffered a bit the past months due to lots of work to do. My last period of the program was spent on the Material Planning department at the Engine Assembly. The material planners plans the incoming material to the Logistics Centre where I am hired so it was interesting to see how they work and how that affects my daily work. 

During the last period I had two courses regarding project management and how the product development process at Scania is conducted. Both courses were interesting but the project management course gave me the most since I got thrown into a project directly when I started working at the Logistics Centre again. Before the ending of SEP the participants in the production technology specialisation went on a trip to Oskarshamn to see the production of cabs to the trucks. The production site in Oskarshamn was recently rebuilt and got a bit more modernised which was fun to see.  

Since a couple of weeks I am back at the Logistics Centre working with the project of moving our entire process to a new building. I got responsibilities quite fast which is both fun and challenging. My days alternates with meetings, risk assessments for new processes, tests for new processes, workshops, analyses and a lot of emailing. Even though I got thrown into the project so fast and got responsibilities I feel pretty sure about my work. I get support from the project group but my strength has probably been that I continually during SEP has been in contact with the Logistics Centre and visited the processes. They are familiar with me which makes it easy to come asking questions and perform tests. It is now only a couple of weeks left until the summer vacation and the move of our processes is approaching fast which generates more work since more people notices that this will affect their processes. 

This exciting journey has just begun and I will continue to blog about the progress of the new Logistics Centre where you can follow how the processes develops, the construction of the building and how the work regarding the physical move is going. I hope that this blog has given you more insight of my time at SEP and that you would like to follow my daily work as a logistics developer. 🙂

COMMENTS: 0

Comments and trackbacks are moderated. Read our moderation policy for further information.Please check the form fields.