Första veckan på SIP

Första veckan på SIP

Nu är jag inne på min andra vecka här på Scania. Praktiken mjukstartade de första dagarna, med utbildningar och en team building-kväll för alla SIP-are i monteringen. Samtidigt har intrycken varit många. Vi har fått lära oss hur viktigt det är att tänka på den personliga säkerheten och betydelsen av att arbeta ergonomiskt. Stort fokus har legat på individen som står vid linan och att hen inte ska utsättas för någon risk under sitt arbete.

Hittills har jag testat omkring tio positioner i mitt monteringsområde. Takttiden är knappt två minuter per position – alltså har jag följt tillverkningen under nästan tjugo minuter av de cirka åtta timmar det tar att färdigställa en komplett motor.

Monteringen är både pillig och ansträngande. Det gäller att hela tiden hålla rätt tempo utan att slarva med kvalitetskontroller och den egna säkerheten. Det är imponerande att se med vilken precision montörerna arbetar – än så länge kämpar jag med att hinna utföra hälften av momenten utan att stopptiden att börjar ticka!

COMMENTS: 0

Comments and trackbacks are moderated. Read our moderation policy for further information.Please check the form fields.