Five questions with Maria

Five questions with Maria

I detta inlägg sker ytterligare en takeover från min SEP-kollega Maria som läser mekanikinriktningen.

Maria Plahn

Maria Plahn

Jag heter Maria Plahn och jag tog min examen som Civilingenjör inom produkt- och processutveckling från Mälardalens högskola till sommaren 2016. Jag har inte tagit den rakaste vägen in i arbetslivet utan jobbade flera år i en färghandel innan jag började plugga. Jag är född och uppvuxen i Eskilstuna och bor nu där med min sambo och våra katter.

Varför sökte du SEP och Scania?

Jag sökte till programmet för att det lät som en fantastisk möjlighet att få fördjupa sig i ett område, utöka min kompetens samt få se flera delar av ett väldigt stort företag. Jag har alltid varit intresserad av hållbarhet och Scania är ett företag som matchar mina värderingar på ett bra sätt. Eftersom Scania är ett så stort företag kan alla små förbättringar som görs verkligen leda till förändring i det långa loppet.

Vilken inriktning läser du och vad innebär inriktningen?

Jag läser inriktningen mot mekanik, den inriktningen innebär kortfattat att vi arbetar med hårdvara, antingen som konstruktörer eller som provningsingenjörer. Jag kommer att arbeta som konstruktör efter avslutat program.

Hur trivs du på programmet och på Scania?

Jag trivs väldigt bra på programmet och på Scania. Scania är väldigt duktiga på att ta hand om nyanställda och satsar hårt på kompetensutveckling. Jag har verkligen fått chansen att lära mig så mycket som möjligt för att bli så bra som möjligt på mitt jobb. Programmet ger även möjligheten att knyta kontakter, skaffa sig erfarenheter och få en djupare inblick i andra verksamhetsområden.

Hur har dina praktikperioder sett ut och vad har du fått göra?

Programmet börjar ganska intensivt med kurser för oss som läser mekanik, vi spenderade i stort sett de fem första veckorna i programmet på olika kurser och utbildningar. Efter det har jag haft två längre praktikperioder på olika konstruktörsavdelningar. Den första praktiken var på avdelningen som har hand om bland annat bränslesystem på buss, det kommer även vara där jag arbetar när Scania Engineer Program avslutats. Där fick jag jobba med lite olika projekt kopplade till bränslesystemet. Den andra praktiken hade jag på den grupp som har hand om gasmotorn och de gas-specifika komponenterna. Under den praktiken hade jag hand om ett större projekt för en komponent på en av Scanias gasmotorer. Efter det så hade jag två veckors praktik inom produktion och fick följa med både montörer och produkt-tekniker i sitt dagliga arbeta. För tillfället har jag min näst sista praktik på en marknads-avdelning där jag ska lära mig mer om utmaningar och strategier på bussmarknaden.

Under programmet har vi som går mekanik och system även fått möjligheten att ta körkort för antingen buss eller lastbil, och jag har precis tagit mitt busskörkort. Vi får även chansen att följa med Scanias eget åkeri på en tur till Scanias produktionsenhet i Zwolle, Nederländerna. Det ger en bra inblick i hur lastbilarna används, vad som krävs av en lastbil och hur det är att ha lastbilen som arbetsplats.

Vad är det bästa med SEP?

Det bästa med SEP är att man får se så väldigt mycket på kort tid, man får kontakter på alla olika håll inom Scania. Jag uppskattar även möjligheten att så tidigt som möjligt få olika infallsvinklar till olika problem, som konstruktör har jag ett sätt att se på saken, medan produktion och marknad kanske ser saker på ett annat sätt. Vetskapen om hur andra avdelningar tänker är ovärderlig.

 

English:

In this post my SEP colleague Maria will take over and tell more about her experiences.

My name is Maria Plahn and I got my master of science in engineering in product- and process development from Mälardalen University in the summer of 2016. I was born and raised in Eskilstuna where I now live with my boyfriend and our two cats.

Why did you apply to SEP and Scania?

I applied to the program because it sounded like an amazing opportunity to broaden my competence in a specific area and get a bigger picture of a large company like Scania. What also influenced me was that Scania’s values, mostly concerning sustainability correspond to my personal values.

What area are you specialising in and what does that mean?

I am specialising in mechanical engineering, which in short means that we focus on hardware either as designers or as test engineers. I will be working as a designer after the program.

How do you like working at Scania and participating in SEP?

I love it, Scania are very good at taking care of new employees and are very keen on employees to develop their competences. You are given the tools to be great at your of specialisation. The program has really given me the opportunity to increase my network, get new experiences and get a deeper look into other work areas.

What have your assignments been during your practical periods?

For those of us that specialize in mechanical engineering the program starts with an intense period of courses, about five weeks before we start our first internship period. The first internship period is in our home department, in my case in a group that works with among other things the fuel system on buses. This is where I will work after the program is finished. My second internship was at the group responsible for the components specific for the gas engine. Most recently I spent two weeks in production following both fitters and product technicians in their daily work. Right now I am spending a few weeks in a marketing department and after that I will have my last internship at another engineering department connected to fuel systems.

It is also worth mentioning that we have the privilege to be able to get a driver’s license for either buses or trucks during the program. We also get to take a trip in Scania trucks to visit the production unit in Zwolle in the Netherlands. It gives you some good insight to how the trucks are used, what the demand is and what it’s like to have a truck as your workplace.

What is the best thing about SEP?

The best thing about SEP is all the things you get to see and all the connections you get in a short period of time. And one really big thing for me is the ability to see problems from different points of view. As a designer I may look at a problem in a certain way while production and market see the problem in a completely different way. The knowledge that there are more than one way to look at it is invaluable.

COMMENTS: 0

Comments and trackbacks are moderated. Read our moderation policy for further information.Please check the form fields.