Five questions with Jashar

Five questions with Jashar

I detta inlägg lämnar jag över stafettpinnen till min SEP-kollega Jashar som svarar på fem frågor om sig själv och hans resa på SEP och Scania.

Jashar Vahid

Jashar Vahid

Jag heter Jashar Vahid. Jag är från Småland men har spenderat mina senare år i Lund på civilingenjörsprogrammet i datateknik. Jag har alltid varit intresserad av datorer och prylar i största allmänhet. Nu är jag 26 år, har gjort det mesta inom studentvärlden, är klar med plugget och har hamnat mitt i Scania Engineer Program.

Varför sökte du SEP och Scania?

När jag började bli klar med utbildningen var jag sugen på att gå någon form av traineeprogram för att få en rolig och bred start på arbetslivet. Jag hade, såklart, ingen aning om exakt vad jag ville jobba med. Scania och SEP stack ut som en möjlighet att få vara med och utveckla riktiga, stora prylar som kommer att köra omkring med min kod. Det kändes häftigt!

Vilken inriktning läser du och vad innebär inriktningen?

Jag går systemutvecklingsinriktningen vilken har ett fokus på mjukvara i och runt bilarna. Vi varvar praktik med kurser i såväl hårdvarunära programmering och agil utveckling, som motorer och miljö.

Hur trivs du på programmet och på Scania?

Jag trivs väldigt bra. Det är kul att äntligen få prova på att använda sina kunskaper i verkligheten. Man lär sig så mycket på att prova på att jobba på olika avdelningar som sysslar med väldigt olika saker. I slutändan hänger ju allting ihop och det är skönt att så här tidigt få kontakter inom flera områden.

Hur har dina praktikperioder sett ut och vad har du fått göra?

Jag har haft praktik på två områden inom forskning och utveckling. Jag har fått vara med och ta fram lösningar på problem och implementera nya funktioner i motorstyrenheten. Jag har också fått jobba med mer övergripande arkitektur och planering av elsystemet i bilarna. Nu är jag på praktik i produktionen. Här lär jag mig allt från hur man monterar motorer och testar dem till hur man jobbar med att ständigt förbättra allt inom produktionsprocessen. Mitt nästa stopp blir marknadssidan. Det ska bli väldigt spännande komma ut och träffa kunderna som använder våra produkter.

Vad är det bästa med SEP?

Jag skulle säga att det finns två saker som är bäst med SEP. För det första är det riktigt bra att man får vara på så många olika avdelningar under programmet. Scania är jättestort och det är svårt att veta exakt vad alla gör eller var man helst vill jobba. Programmet gör att man kan skapa sig en mycket bättre bild av företaget och vilka karriärsvägar som finns. Det andra är att det är kul att börja med en hel grupp nyanställda. Särskilt när man, som jag, flyttar hit och inte känner någon är det kul att direkt lära känna andra i samma sits.

 

English:

In this post my SEP colleague Jashar will take the lead and answer five questions about his journey and thoughts of SEP and Scania.

My name is Jashar Vahid. I’ve spent my recent years at Lund University studying Computer Science. I have always had an interest in computers and machines. I am now 26 years old, finished with school and currently in Scania Engineer Program.

Why did you apply to SEP and Scania?

When I approached the end of my education I was looking into different programs for graduates. I wanted a fun and broad start on my carrier. Obviously I did not know exactly what I wanted to work with, but Scania and SEP stuck out as an opportunity to work with big machines which will run on my code. That is cool!

What area are you specialising in and what does that mean? 

I chose the System development specialisation, in which we focus on software in and around the vehicles. Hands-on work in different departments is combined with courses covering everything from embedded systems programing to internal combustion engines and the environment.

How do you like working at Scania and participating in SEP?

I am very happy with my start at Scania. It feels very rewarding to finally use my knowledge in real life. You learn very much by working in different departments with varying tasks. In the end you find that everything relates to each other in some way. The program gives you contacts that will be very useful in the future.

What have your assignments been during your practical periods?

So far I have been working in two different departments within R&D. I’ve been working with software development and testing in the vehicles, as well as planning the overall architecture of the electrical system. Now I am in the middle of my internship in production. Here I learn about assembling engines and continuously improving the production process.

What is the best thing about SEP?

I have two favourite things about SEP. First of all it is a great way to see many sides of the company. It can be difficult to know exactly where you want to work in such a big organisation. The other thing is that it is awesome to start with an entire group of new employees who are all newly graduates, just starting their carriers. Especially for someone like me, who moved to Södertälje knowing no one.

COMMENTS: 0

Comments and trackbacks are moderated. Read our moderation policy for further information.Please check the form fields.