15 hp – Examensarbete dimensionering av färdigvarulager

Bakgrund

Scanias transmissionsmontering i Södertälje står inför flera utmanande förändringar kopplade mot framtidens drivlina och kunder. Transmissionsmonteringen producerar idag växellådor och axlar till Scanias chassimonteringarna i Zwolle, Angers och Södertälje samt växellådor till MANs chassimonteringar i Europa.

Kommande år förväntas växellådsvolymen på Scania DT öka. Samtidigt införs dubbla artikelprogrammet i och med att en ny växellåda introduceras under nästa år. Detta kommer ställa höga krav på dagens färdigvarulager gällande både kapacitet och arbetssätt.

Mål

Syftet med examensarbetet är att identifiera vad som krävs för att Scania DT ska klara de ökade kapacitetsstegen under kommande år gällande färdigvarulagret för växellådor.

Uppdragsbeskrivning

  • Genomföra en förstudie kring färdigvarulagret för växellådor på Scania DT.
  • Föreslå lösningar på framtida arbetssätt samt eventuella utbyggnationer för att klara kapacitetsmålen.

Er profil

Vi söker er som studerar till högskoleingenjör med inriktning eller stort intresse för produktion. Ni har god samarbetsförmåga, är öppna och utåtriktade samt har ett stort intresse för problemlösning. Vi kommer ge stöd, handledning och guidning. Det vi söker för framtiden är individer som inom givna ramar jobbar effektivt och självständigt. Ni behärskar svenska och engelska i tal och skrift.

Utbildning/linje/inriktning

Antal studerande: 2

Startdatum för ex-jobbet: April 2019

Beräknad tidsåtgång: 10 veckor

Kontaktpersoner och handledare

Hans König Walles, Gruppchef Logistikutveckling, 08-553 832 79, hans.konig.walles@scania.com

Ansökan

Er ansökan är individuell och ska innehålla CV, personligt brev och betygsutdrag. Notera i din ansökning vem du ämnar skriva uppsatsen med.

Urval kan ske löpande under ansökningstiden. Vi behöver din ansökan senast 2019-04-15.

 

About the job

  • Title: 15 hp – Examensarbete dimensionering av färdigvarulager
  • Business area: Logistic
  • Country: Sweden
  • City: Sodertalje
  • Last application date: 2019-04-15
  • Job Id: 20191228

About Scania

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder leder vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Vi omsatte närmare 120 miljarder kronor, varav 20 procent utgjordes av servicerelaterade tjänster. Scania grundades 1891 och finns idag representerat i mer än 100 länder, och har drygt 49 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Produktion sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktcentra i Afrika, Asien och Eurasien. Scania ingår i Traton Group. För ytterligare information, besök www.scania.com.